Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba města Blanska – principy poskytované služby

 • vzájemná dohoda = založena na partnerství, každý klient je rovnocenným partnerem
 • osobnost jedince = plně respektujeme individualitu klienta
 • svobodné rozhodování klienta = možnost volby a nezávislost klienta
 • respektování lidské důstojnosti, soukromí
 • bezpečí
 • diskrétnost
 • flexibilita
 • empatie
 • obyčejná lidská vlídnost
 • profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 • týmová spolupráce, sdílení společných hodnot
 • podpora soběstačnosti
 • respektování práva na přiměřené riziko
 • rovný přístup ke všem klientům
 • zachování nestrannosti k rodinným vztahům klienta, individuální přístup
 • služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků. S osobními údaji je nakládáno v souladu ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)

Bezplatně se služba poskytuje

 • účastníkům odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům, ve znění pozdějších předpisů
 • osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
 • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách výše uvedených starším 70 let
 • rodinám, kde se narodila trojčata nebo vícerčata a to do 4 let věku těchto dětí

stránka aktualizována: 01.02.2019 15:01 h