Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba Města Blansko – cílová skupina

Uživatelem Pečovatelské služby Města Blansko se může stát člověk, který se ocitl v nepříznivé životní situaci, kterou není schopen samostatně řešit bez vnější podpory a péče.

Specifikace cílové skupiny

  • senioři nad 65 roků
  • osoby se zdravotním postižením nad 19 roků

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 06.08.2018 14:53 h | 09.09.2018 13:00 h
Jídelníček na 27.08.–09.09.2018

zveřejněno: 16.07.2018 08:17 h | 26.08.2018 12:00 h
Jídelníček na 06.08.–26.08.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli