Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba Města Blansko – úhrady za úkony pečovatelské služby

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Platný od 01.04.2016

Př.č.

Název úkonu

Úhrada :Kč/hod.

Kč/úkon

a)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1

pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

110,- Kč/hod.

2

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

110,- Kč/hod.

3

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

100,- Kč/hod.

4

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

110,- Kč/hod.

b)

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1

pomoc při úkonech osobní hygieny,

110,- Kč/hod.

2

pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

110,- Kč/hod.

3

pomoc při použití WC.

110,- Kč/hod.

c)

Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy:

1

dovoz nebo donáška jídla domy s pečovatelskou službou,

15,- Kč/úkon

dovoz nebo donáška jídla město Blansko,

18,- Kč/úkon

dovoz nebo donáška jídla obce,

19,- Kč/úkon

2

pomoc při přípravě jídla a pití,

110,- Kč/hod.

3

příprava a podání jídla a pití.

110,- Kč/hod.

d)

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1

běžný úklid a údržba domácnosti,

110,- Kč/hod.

2

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,

130,- Kč/hod.

3

běžné nákupy a pochůzky,

100,- Kč/hod.

4

velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

115,-Kč/úkon

5

praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

65,- Kč/kg

6

praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.

65,- Kč/kg

e)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

110,- Kč/hod.

Tento ceník byl schválen na 29. schůzi Rady města Blansko konané dne 9.2. 2016 usnesením č. 18 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města. Platnost od 01.04.2016.

Tento ceník nahrazuje s účinností od 01.04. 2016 Ceník pečovatelské služby schválený usnesením č. 25 na 59. schůzi Rady města Blansko konané dne 03. 09. 2013.

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 14.09.2018 08:41 h | 21.10.2018 11:00 h
Jídelníček na 08.10.–21.10.2018

zveřejněno: 03.09.2018 08:22 h | 07.10.2018 12:00 h
Jídelníček na 24.09.–07.10.2018

zveřejněno: 21.08.2018 13:45 h | 23.09.2018 12:00 h
Jídelníček na 10.09.–24.09.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.