Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba Města Blansko – zásady služby

„Společně pečujeme o život“

Individuální přístup
Respektujeme individualitu klienta, jeho potřeby a přání.

Aktivní a respektující pomoc
Respektujeme práva klienta, svobodu volby, možnost výběru a způsob poskytované služby.

Vstřícnost, taktní a citlivý přístup
Ke klientům ze strany pracovníků pečovatelské služby.

Rovnost
Službu poskytujeme bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, státní či politickou příslušnost, sexuální orientaci. Klient a pracovníci jsou si jakožto lidské bytosti rovni.

Empatie, flexibilita
Pracovníci jsou empatičtí, pružně reagují na změny v osobních cílech či potřebách klientů.

Odborný přístup pracovníků
Pracovníci dodržují nezávislost, nestrannost, zvyšují si vlastní profesní kvalifikaci.

Důvěrnost
Služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem.

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 30.11.2018 10:09 h | 13.01.2019 11:00 h
Jídelníček na 31.12.2018–13.01.2019

zveřejněno: 26.11.2018 10:41 h | 30.12.2018 12:00 h
Jídelníček na 17.12.–30.12.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu