Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba Města Blansko – zásady služby

„Společně pečujeme o život“

Individuální přístup
Respektujeme individualitu klienta, jeho potřeby a přání.

Aktivní a respektující pomoc
Respektujeme práva klienta, svobodu volby, možnost výběru a způsob poskytované služby.

Vstřícnost, taktní a citlivý přístup
Ke klientům ze strany pracovníků pečovatelské služby.

Rovnost
Službu poskytujeme bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, státní či politickou příslušnost, sexuální orientaci. Klient a pracovníci jsou si jakožto lidské bytosti rovni.

Empatie, flexibilita
Pracovníci jsou empatičtí, pružně reagují na změny v osobních cílech či potřebách klientů.

Odborný přístup pracovníků
Pracovníci dodržují nezávislost, nestrannost, zvyšují si vlastní profesní kvalifikaci.

Důvěrnost
Služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem.

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 18.01.2018 10:41 h | 25.02.2018 14:00 h
Jídelníček na 12.02.–25.02.2018

zveřejněno: 05.01.2018 08:21 h | 11.02.2018 13:00 h
Jídelníček na 29.01.–11.02.2018

zveřejněno: 03.01.2018 05:57 h | 28.01.2018 13:00 h
Jídelníček na 15.01.–28.01.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.