BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Pečovatelská služba Města Blansko – zásady služby

„Společně pečujeme o život“

Individuální přístup
Respektujeme individualitu klienta, jeho potřeby a přání.

Aktivní a respektující pomoc
Respektujeme práva klienta, svobodu volby, možnost výběru a způsob poskytované služby.

Vstřícnost, taktní a citlivý přístup
Ke klientům ze strany pracovníků pečovatelské služby.

Rovnost
Službu poskytujeme bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, státní či politickou příslušnost, sexuální orientaci. Klient a pracovníci jsou si jakožto lidské bytosti rovni.

Empatie, flexibilita
Pracovníci jsou empatičtí, pružně reagují na změny v osobních cílech či potřebách klientů.

Odborný přístup pracovníků
Pracovníci dodržují nezávislost, nestrannost, zvyšují si vlastní profesní kvalifikaci.

Důvěrnost
Služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem.

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 16.10.2018 14:36 h | 18.11.2018 11:00 h
Jídelníček na 05.11.–18.11.2018

zveřejněno: 01.10.2018 08:34 h | 04.11.2018 11:00 h
Jídelníček na 22.10.–04.11.2018

zveřejněno: 14.09.2018 08:41 h | 21.10.2018 11:00 h
Jídelníček na 08.10.–21.10.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu

 


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.