Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečuje tyto jednotlivé agendy:

  • terénní sociální pracovnice
  • pracovnice pro náhradní rodinnou péči (dále jen NRP)
  • kurátor pro mládež

OSPOD MěÚ Blansko vykonává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obecními úřady obcí přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu.

Adresa oddělení: nám. Republiky 1, 678 01 Blansko, 1. patro

Vedoucí oddělení: Mgr. Kateřina Pinková, 1. patro budovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, kancelář č. 125, tel. 516 775 358, 775 859 478, e-mail pinkova@blansko.cz.

Grafické znázornění organizační struktury OSPOD MěÚ Blansko.

 schéma oddělení


stránka aktualizována: 07.02.2018 08:47 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 08.06.2018 11:15 h | 15.07.2018 13:00 h
Jídelníček na 02.07.–15.07.2018

zveřejněno: 24.05.2018 10:38 h | 01.07.2018 12:00 h
Jídelníček na 18.06.–01.07.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.