Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečuje tyto jednotlivé agendy:

  • terénní sociální pracovnice
  • pracovnice pro náhradní rodinnou péči (dále jen NRP)
  • kurátor pro mládež

OSPOD MěÚ Blansko vykonává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obecními úřady obcí přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu.

Adresa oddělení: nám. Republiky 1, 678 01 Blansko, 1. patro

Vedoucí oddělení: Mgr. Kateřina Pinková, 1. patro budovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, kancelář č. 125, tel. 516 775 358, 775 859 478, e-mail pinkova@blansko.cz.

Grafické znázornění organizační struktury OSPOD MěÚ Blansko.

 schéma oddělení


stránka aktualizována: 07.02.2018 08:47 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 14.09.2018 08:41 h | 21.10.2018 11:00 h
Jídelníček na 08.10.–21.10.2018

zveřejněno: 03.09.2018 08:22 h | 07.10.2018 12:00 h
Jídelníček na 24.09.–07.10.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli