Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Kurátor pro děti a mládež

Mgr. Milan Daněk
dveře č. 130, 1. patro
tel. 516 775 227
e-mail: danek@blansko.cz

Adamov, Blansko II., Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Lažánky, Lipovec, Olomučany, Ostrov, Rájec, Rudice, Senetářov, Suchdol, Vilémovice.

Mgr. Radovan Pokorný
dveře č. 131, 1. patro
tel. 516 775 231
e-mail: pokorny@blansko.cz

Blansko I., Bořitov, Brťov, Býkovice, Černá Hora, Dlouhá Lhota, Dolní Lhota, Doubravice, Holešín, Holštejn, Horní Lhota, Hořice, Karolín, Kateřina, Klepačov, Kuničky, Lačnov, Lažany, Lipůvka, Lubě, Malá Lhota, Milonice, Obůrka, Olešná, Petrovice, Ráječko, Sloup, Spešov, Svinošice, Šebrov, Šošůvka, Těchov, Újezd u Č. H., Vavřinec, Vysočany, Závist, Žďár, Žernovník

Obvody kurátorů pro mládež

Kurátoři provádějí komplexní sociálně právní poradenství a přímou sociální práci v problémových rodinách a s problémovými skupinami nebo jedinci. Vyhledávají děti, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu, neplní své povinnosti, nezabezpečují dostatečně péči o ně nebo jejich výchovu či zdárný vývoj ohrožují, případně narušují. Působí tak, aby došlo k odstranění příčin i důsledků takového chování dospělých osob.

Ve své činnosti se kurátoři zaměřují také na sledování vývoje dětí a mladistvých s poruchami chování, nad kterými byl stanoven dohled. V uvedených rodinách se provádějí pravidelné návštěvy.

U problémových dětí podávají kurátoři soudu návrh k nařízení ústavní výchovy a zprostředkovávají jejich umístění do výchovných ústavů. Jsou povinni pravidelně navštěvovat děti a rodiče dětí, u kterých byla nařízena ústavní výchova v zařízení a jsou v kontaktu s rodiči nebo osobami odpovědnými za jejich výchovu za účelem odstranění důvodů, pro které bylo dítě umístěno do ústavního zařízení. V případě, že pominuly důvody pro nařízení ústavní výchovy, dávají soudu návrhy na její zrušení. Po propuštění dětí nebo mladistvých z ústavní či ochranné výchovy se snaží o to, aby tyto děti byly přijaty do škol, vhodných učebních oborů a zaměstnání. V rámci této činnosti spolupracují se školami, úřady práce, zaměstnavateli apod.

Kurátoři pro děti a mládež pracují s rodinami, ve kterých žijí děti s poruchami chování a děti, které se dopustily trestného činu, přestupkového jednání a těmto rodinám poskytují pomoc formou poradenství.

V rámci přípravného řízení spolupracují s orgány Policie ČR. Následně se osobně zúčastňují řízení u soudu v trestních věcech mladistvých. Kurátoři vypracovávají na žádost policie, soudů a státního zastupitelství zprávy o výchovném prostředí nezletilých, jejich chování a stupni mravního narušení.

V souladu se zněním zákona o přestupcích se zúčastňují přestupkového řízení, které je vedeno proti mladistvým.

V rámci činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí připravují podklady pro její jednání, kterého se podle potřeby zúčastňují osobně.

Samozřejmostí je vzájemná spolupráce s obecními úřady, městskými úřady, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími, zaměstnavateli nezletilých a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi.

V případech, ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, podávají kurátoři k soudu návrh na nařízení předběžného opatření.

Při podezření na spáchání trestného činu na dítěti, podává podněty k zahájení trestního stíhání příslušným orgánům (podávání alkoholu dítěti, ohrožování výchovy dítěte, týrání dítěte, opuštění dítěte,... ).

V oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže analyzují ve svěřeném územním obvodu situaci, podílí se na organizování a realizaci preventivních opatření směřujících proti kriminalitě mládeže, alkoholismu a drogové závislosti.

Rovněž zabezpečují sociálně právní ochranu dětí a mladistvých v obecné rovině – uplatňují garanci ochrany práv nezletilých dětí, zprostředkovávají odbornou specializovanou pomoc jednotlivcům i rodinám ze strany zdravotnických a jiných odborných zařízení včetně nestátních subjektů.

Kurátoři pro mládež – OBVODY – Blansko

Blansko – ulice

sociální pracovník

9. května

Pokorný

Absolonova

Pokorný

Alešova

Pokorný

Ant. Dvořáka

Daněk

Ant. Skotáka

Pokorný

B. Němcové

Pokorný

Bačina

Pokorný

Bartošova

Daněk

Bezručova

Pokorný

Brněnská

Pokorný

Cihlářská

Pokorný

Čapkova

Daněk

Čelakovského

Pokorný

Divišova

Pokorný

Dobrovského

Pokorný

Dolní Pálava

Pokorný

Družstevní

Pokorný

Dvorská

Pokorný

Erbenova

Pokorný

Fügnerova

Daněk

Gellnerova

Daněk

Hálkova

Daněk

Havlíčkova

Pokorný

Horní Pálava

Pokorný

Hořická

Pokorný

Husova

Daněk

Hybešova

Pokorný

Chelčického

Pokorný

J. Lady

Pokorný

Jasanová

Daněk

Jiráskova

Pokorný

Jungmannova

Pokorný

K.H.Máchy

Pokorný

K.J.Mašky

Pokorný

Kamnářská

Pokorný

Klamovka

Daněk

Kollárova

Daněk

Komenského

Pokorný

Konečná

Pokorný

Krajní

Pokorný

Krátká

Pokorný

Křížkovského

Pokorný

L. Janáčka

Pokorný

Lesní

Pokorný

Lipová

Pokorný

Luční

Pokorný

Mahenova

Daněk

Mánesova

Pokorný

Masarykova

Daněk

Mlýnská

Pokorný

Na Brankách

Pokorný

Na Pískách

Daněk

Na Vyhlídce

Daněk

Nad Čertovkou

Daněk

Nad Žlíbkem

Daněk

Nádražní

Daněk

Nám. Míru

Pokorný

Nám. Republiky

Pokorný

Nám. Svobody

Pokorný

Nerudova

Daněk

Okružní

Pokorný

Otisky

Pokorný

Palackého

Pokorný

Pekařská

Pokorný

Pod Javory

Daněk

Pod Strání

Pokorný

Podlesí

Pokorný

Poříčí

Pokorný

Pražská

Pokorný

Příční

Pokorný

Příkrá

Pokorný

Purkyňova

Pokorný

Rodkovského

Pokorný

Rožmitálova

Pokorný

Růžová

Pokorný

Sadová

Pokorný

Salmova

Pokorný

Seifertova

Pokorný

Sladkovského

Pokorný

Sloupečník

Pokorný

Smetanova

Pokorný

Stařeckého

Daněk

Suchá

Daněk

Sukova

Pokorný

Sušilova

Daněk

Sv. Čecha

Pokorný

Svitavská

Daněk

Těchovská

Daněk

Tovární

Pokorný

Tylova

Pokorný

U Vodárny

Pokorný

Údolní

Daněk

Úvoz

Pokorný

Větrná

Pokorný

Vodní

Pokorný

Vrchlického

Pokorný

Východní

Pokorný

Wanklovo náměstí

Pokorný

Wolkerova

Pokorný

Zahradní

Pokorný

Zámek

Pokorný

Zborovce

Pokorný

Zborovecká

Pokorný

Zdíkova

Pokorný

Žalkovského

Pokorný

Žižkova

Daněk

Kurátoři pro mládež – OBVODY – obce

obec

sociální pracovník

Adamov

Daněk

Bořitov

Pokorný

Brťov – Jeneč

Pokorný

Bukovina

Daněk

Bukovinka

Daněk

Býkovice

Pokorný

Černá Hora

Pokorný

Češkovice

Pokorný

Dlouhá Lhota

Pokorný

Dolní Lhota

Pokorný

Doubravice

Pokorný

Habrůvka

Daněk

Holešín

Pokorný

Holštejn

Pokorný

Horní Lhota

Pokorný

Hořice

Pokorný

Jedovnice

Daněk

Karolín

Pokorný

Klemov

Pokorný

Klepačov

Pokorný

Kotvrdovice

Daněk

Krasová

Daněk

Křtiny

Daněk

Kulířov

Daněk

Kuničky

Pokorný

Lažánky

Daněk

Lažany

Pokorný

Lipovec

Daněk

Lipůvka

Pokorný

Lubě

Pokorný

Malá Lhota

Pokorný

Milonice

Pokorný

Obůrka

Pokorný

Olešná

Pokorný

Olomučany

Daněk

Ostrov

Daněk

Petrovice

Pokorný

Rájec-Jestřebí

Daněk

Ráječko

Pokorný

Rudice

Daněk

Senetářov

Daněk

Sloup

Pokorný

Spešov

Pokorný

Suchdol

Daněk

Sv. Kateřina

Pokorný

Svinošice

Pokorný

Šebrov

Pokorný

Šošůvka

Pokorný

Těchov

Pokorný

Újezd u ČH

Pokorný

Veselice

Pokorný

Vavřinec

Pokorný

Vilémovice

Daněk

Vysočany, Molenburk, Housko

Pokorný

Závist

Pokorný

Žďár

Pokorný

Žernovník

Pokorný

Žižlavice

 Pokorný

 


stránka aktualizována: 03.10.2017 07:59 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 18.01.2019 07:16 h | 24.02.2019 12:00 h
Jídelníček na 11.02.–24.02.2019

zveřejněno: 08.01.2019 08:14 h | 10.02.2019 12:00 h
Jídelníček na 28.01.–10.02.2019

zveřejněno: 19.12.2018 10:18 h | 27.01.2019 13:00 h
Jídelníček na 14.01.2019–27.01.2019


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu