Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Související právní předpisy

Podrobné informace o problematice související se sociálně právní ochranou dětí můžete získat i v souvisejících zákonech (ve znění pozdějších předpisů):

 • zákon č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • zákon č. 54/2001 Sb., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně některých předpisů
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 30.11.2018 10:09 h | 13.01.2019 11:00 h
Jídelníček na 31.12.2018–13.01.2019

zveřejněno: 26.11.2018 10:41 h | 30.12.2018 12:00 h
Jídelníček na 17.12.–30.12.2018

zveřejněno: 12.11.2018 08:06 h | 16.12.2018 11:00 h
Jídelníček na 03.12.–16.12.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu