Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Oddělení sociální pomoci

Oddělení sociální pomoci vykonává tyto činnosti:

 • vede evidenci žádostí o bezbariérové byty

 • vede evidenci žádostí o sociální bydlení v ubytovacích prostorách určených pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi

 • vykonává funkci opatrovníka osobám omezených svéprávností

 • vede evidenci a vydává tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem pro lékaře a zdravotnická zařízení ve správním obvodu

 • zpracovává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

 • zastupuje osoby při uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby v případech, kdy osoba není schopná sama jednat a nemá zákonného zástupce

 • rozhoduje o stanovení úhrady za stravu a péči pro dítě, umístěné do domova pro osoby se zdravotním postižením

 • zjišťuje možnosti zajištění nezbytné péče pro osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních a podává zprávu zdravotnickému zařízení

 • vydává zvláštní označení vozidel přepravujících zdravotně postižené občany, vede evidenci vydaných zvláštních označení 07 a 02

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku pomoci v hmotné nouzi podle zvláštních zákonů a v souvislosti s výkonem sociální práce vede Standardizované záznamy sociálního pracovníka

Dále oddělení sociální pomoci pomáhá řešit složitou sociální situaci osobám:

 • nezaměstnaným a s materiálními problémy (zadlužení)

 • s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům

 • ohrožených sociálním vyloučením

 • žijícím rizikovým způsobem života

 • obětem agrese, trestné činnosti, domácího násilí

 • které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení

 • poskytuje odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi, seniory

Adresa oddělení:

nám. Republiky 1, 678 01 Blansko, 1. patro

Vedoucí oddělení:

Bc. Tereza Kaldová
1. patro budovy Městského úřadu Blansko
nám. Republiky 1, kancelář č. 120
tel. 516 775 210
e-mail: kaldova@blansko.cz

 

Kontakt na sociální pracovníky oddělení:

 

Eliška Veselá, DiS.
1. patro budovy Městského úřadu Blansko
nám. Republiky 1, kancelář č. 121
tel. 516 775 235
e-mail: vesela@blansko.cz


Bc. Lenka Čermáková
1. patro budovy Městského úřadu Blansko
nám. Republiky 1, kancelář č. 122
tel. 516 775 244
e-mail: cermakova@blansko.cz

Bc. Věra Kristýnová, DiS.
1. patro budovy Městského úřadu Blansko
nám. Republiky 1, kancelář č. 137
tel. 516 775 443
e-mail: kristynova@blansko.cz

Informační leták ke stažení v PDF

Pravidla pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení – bezbariérové byty

Pravidla postupu při poskytování ubytování osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi


stránka aktualizována: 12.06.2018 09:56 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 30.11.2018 10:09 h | 13.01.2019 11:00 h
Jídelníček na 31.12.2018–13.01.2019

zveřejněno: 26.11.2018 10:41 h | 30.12.2018 12:00 h
Jídelníček na 17.12.–30.12.2018

zveřejněno: 12.11.2018 08:06 h | 16.12.2018 11:00 h
Jídelníček na 03.12.–16.12.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu