Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Sociální kurátor

Bc. Renata Danielová
1. patro budovy Městského úřadu Blansko
nám. Republiky 1, kancelář č. 121,
tel. 516 775 235
e-mail: danielova@blansko.cz

Sociální kurátor pracuje s klientem ve všech fázích trestního řízení a po jeho skončení, to je ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve výkonu vazby, i na svobodě. Cílem je navázání vzájemného socioterapeutického vztahu v zájmu působení na osobnost klienta tak, aby byly upevněny, event. vytvořeny jeho pozitivní vazby k okolí a nedocházelo k jeho sociální izolaci.

Sociální kurátor tak pomáhá odsouzeným klientům řešit problémy v co největším předstihu před jejich propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody a tlumit vlivy vyplývající z izolace těchto lidí ve vězeních.


stránka aktualizována: 05.10.2017 07:56 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 03.04.2018 13:02 h | 06.05.2018 12:00 h
Jídelníček na 23.04.–06.05.2018

zveřejněno: 20.03.2018 09:07 h | 22.04.2018 12:00 h
Jídelníček na 09.04.–22.04.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli