Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Oddělení sociálních služeb

Oddělení sociálních služeb zajišťuje na úseku sociálních služeb výkon v samostatné působnosti obce.

V oblasti sociálních služeb:

 • poskytuje poradenskou a informační službu všem klientům při řešení jejich problémů

 • spolupracuje se státními i nestátními organizacemi na úseku sociálních služeb

 • zajišťuje a poskytuje pečovatelskou službu

 • vede evidenci žádostí o poskytování nájmu bytů zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou

 • vede evidenci žádostí o zřízení Senior linky

 • zabezpečuje činnost Komise sociální

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území

 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území

 • spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.

 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,

 • spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje při zpracování plánu rozvoje sociálních služeb

 • vede proces komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obce s rozšířenou působností

 • zajišťuje dotační programy na podporu sociálních služeb

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Adresa oddělení:

nám. Republiky 1, 678 01 Blansko

Vedoucí oddělení:

Mgr. Iveta Čípková
přízemí budovy Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1
kancelář č. 30
tel. 516 775 513
e-mail: cipkova@blansko.cz


stránka aktualizována: 06.04.2017 15:49 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 14.09.2018 08:41 h | 21.10.2018 11:00 h
Jídelníček na 08.10.–21.10.2018

zveřejněno: 03.09.2018 08:22 h | 07.10.2018 12:00 h
Jídelníček na 24.09.–07.10.2018

zveřejněno: 21.08.2018 13:45 h | 23.09.2018 12:00 h
Jídelníček na 10.09.–24.09.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.