Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko

Senior linka 156

Linka umožňuje bezproblémové přivolání policejní či zdravotnické pomoci starým, osamoceným či hendikepovaným osobám pomocí telefonního volače.

Uživatel linky u sebe nosí bezdrátový ovladač velikosti klíčenky a v případě nutnosti aktivuje telefonní volač pouhým stisknutím tlačítka. V tom případě volač automaticky zavolá na tísňovou linkou městské policie 156 a přehraje naprogramovanou zprávu. Protože Městská police Blansko provozuje dvě linky 156, není běžný provoz nikterak omezen.

Telefonní volač zajistí okamžitý zásah hlídky městské policie na daných adresách. Hlídka MP na místě zajistí prvotní zjištění a dle povahy tohoto oznámení zajistí lékařskou pomoc, či sama provede zákrok.

Pomocí tohoto zařízení se zkvalitní život osamělým klientům.

Kdo si o tuto může požádat

  • Občan města Blanska

  • Osoba osaměle žijící či zdravotně postižená

  • Osoba, která vlastní přípojku telefonu do vlastního bytu

Rada města Blansko schválila na svém 20. zasedání konaném dne 9. září 2003 svým usnesením č. 4 dohodu, na základě které žadatel bude tento přístroj moci využívat.

Bližší informace Vám budou sděleny na oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko, přízemí budovy, dveře č. 30, na telefonním čísle 516 775 513, e-mail: cipkova@blansko.cz.

Na tomto oddělení je veden pořadník žadatelů. Zájemce navštíví pracovnice tohoto oddělení a seznámí jej s přístrojem.


stránka aktualizována: 06.04.2017 16:25 h

Jídelníček pro klienty sociální služby

zveřejněno: 30.11.2018 10:09 h | 13.01.2019 11:00 h
Jídelníček na 31.12.2018–13.01.2019

zveřejněno: 26.11.2018 10:41 h | 30.12.2018 12:00 h
Jídelníček na 17.12.–30.12.2018

zveřejněno: 12.11.2018 08:06 h | 16.12.2018 11:00 h
Jídelníček na 03.12.–16.12.2018


Seznam alergenů

Proč musí být v jídelníčku označeny alergeny

Pyramida používání soli


Stáhněte si:

Seniorská obálka (I.C.E. KARTA)

Podrobnosti o projektu