Stavební úřad MěÚ Blansko

Blansko


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 14.04.2016 13:12

Územní plán Blansko

(právní stav po vydání změny B2013-Z1)

Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 22.12.2011

Oznámení o vydání ÚP (06.12.2011)
Opatření obecné povahy č. 1/2011

A. Řešení ÚP (právní stav)
1 – Výkres základního členění území 1 : 10 000 (právní stav)
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (právní stav)
3 – Dopravní řešení 1 : 5 000 (právní stav)
4 – Zásobování vodou 1 : 5 000 (právní stav)
5 – Odkanalizování 1 : 5 000 (právní stav)
6 – Energetika a spoje 1 : 5 000 (právní stav)
7 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (právní stav)
B. Odůvodnění řešení ÚP
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (bez zohlednění právního stavu)
9 – Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000
10 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 12/2011 – 12/2015)
A. Textová část
B. Přehledka rozložení návrhů
C. Tabulka identifikace návrhů
Příloha č. 1 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – Blansko
Příloha č. 2 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – katastrální území částí města
Příloha č. 3 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – souhrn
Příloha č. 4 Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – plochy bydlení BI a BV


Změna B2013-Z1

Datum nabytí účinnosti: 25.09.2014

Oznámení o vydání změny B2013-Z1 (09.09.2014)
Opatření obecné povahy č. 3/2014

Změna B2013-Z1b,c,f,i
Textová a grafická část

Změna B2013-Z1j
A. Návrh řešení
1. Výkres základního členění území 1 : 10 000
2. Hlavní výkres 1 : 5 000
3. Dopravní řešení 1 : 5 000
5. Odkanalizování 1 : 5 000
7. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
B. Odůvodnění
8. Koordinační výkres 1 : 5 000
9. Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 23.05.2017 14:58

Návrh Změny B2015-Z2

Vyhodnocení společného jednání
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), Dodatek

Text
1. Výkres základního členění území 1 : 10 000
2. Hlavní výkres 1 : 5 000
3. Dopravní řešení (výřez v textu) 1 : 5 000
4. Zásobování vodou (výřez v textu) 1 : 5 000
5. Odkanalizování (výřez v textu) 1 : 5 000
7. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
Odůvodnění vč. srovnávacího textu řešení
8) Koordinační výkres 1 : 5 000
9) Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000

Funkci zadání plní Zpráva o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn (období 12/2011 – 12/2015).


Zadání Územní studie P14 – střed města

- schváleno (04.12.2012)

Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.