Stavební úřad MěÚ Blansko

Adamov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 23.05.2018 13:05

Územní plán Adamov

(právní stav po vydání změny Ad1 s nabytím účinnosti 10.05.2014)

Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 29.12.2012

Oznámení o vydání ÚP (13.12.2012)
Opatření obecné povahy č. 1/2012

A – Textová část (právní stav)
B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (právní stav)
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (právní stav)
B.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (právní stav)
C – Textová část – Odůvodnění
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (právní stav)
D.2 – Koordinační výkres – výřez zastavěného území 1 : 2 000 (právní stav)
D.3 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
D.4 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 12/2012 – 07/2016)
Text
Příloha 1 – přehledka rozložení změn
Příloha 2 – výřezy změn


Změna Ad1

Datum nabytí účinnosti: 10.05.2014

Oznámení o vydání změny Ad1 (23.04.2014)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 22.01.2018 09:15

Návrh Změn Ad2-Ad4 a Ad9-Ad11

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000

Text, Srovnávací text
B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
B.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
Odůvodnění
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
D.2 – Výkres širších vztahů 1 : 30 000
D.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

 

Změny Ad2-Ad11
Funkci zadání plní Zpráva o uplatňování Územního plánu Adamov s pokyny pro zpracování návrhů změn (období 12/2012 – 07/2016).


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.