Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Adamov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 20.01.2020 12:44

Územní plán Adamov

(úplné znění po vydání změn Ad13, Ad14 s nabytím účinnosti 28.12.2018)

Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 29.12.2012

Oznámení o vydání ÚP (13.12.2012)
Opatření obecné povahy č. 1/2012

A – Textová část (úplné znění)
B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
B.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
C – Textová část – Odůvodnění
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
D.3 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
D.4 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 12/2012 – 07/2016)
Text
Příloha 1 – přehledka rozložení změn
Příloha 2 – výřezy změn


Změna Ad1

Datum nabytí účinnosti: 10.05.2014

Oznámení o vydání změny Ad1 (23.04.2014)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000


Změny Ad2-Ad4 a Ad9-Ad11

Datum nabytí účinnosti: 06.07.2018

Oznámení o vydání změn Ad2-Ad4 a Ad9-Ad11 (20.06.2018)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
B.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
D.2 – Výkres širších vztahů 1 : 30 000
D.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Změny Ad12

Datum nabytí účinnosti: 28.12.2018

Oznámení o vydání změn Ad12, Ad13, Ad14 (12.12.2018)

Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění + Výkresy


Změny Ad13, Ad14

Datum nabytí účinnosti: 28.12.2018

Oznámení o vydání změn Ad12, Ad13, Ad14 (12.12.2018)

Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění + Výkresy


Projednává se:

Aktualizováno: 06.11.2019 08:18

Návrh změny Ad15

Text

(Změna neobsahuje grafickou část)


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce