Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Bukovina


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 09.04.2013 14:38

Územní plán obce Bukovina

Datum schválení: 30.11.2001

Obecně závazná vyhláška 3/2001

3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000


Změny Z1 – Z5

Datum nabytí účinnosti: 16.04.2011

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn Z1 – Z5 (23.03.2011)

Změna Z1
Text
3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000
4 – Zásobování vodou 1 : 2 000
5 – Zásobování plynem 1 : 2 000
7 – Odkanalizování obce 1 : 2 000
8 – Doprava 1 : 2 000
10 – Regulativy zastav. území 1 : 2 000
11 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění změny Z1
9 – Vynětí ze ZPF 1 : 2 000

Změna Z2
Text
3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000
4 – Zásobování vodou 1 : 2 000
5 – Zásobování plynem 1 : 2 000
7 – Odkanalizování obce 1 : 2 000
8 – Doprava 1 : 2 000
10 – Regulativy zastav. území 1 : 2 000
11 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění změny Z2

9 – Vynětí ze ZPF 1 : 2 000

Změna Z3
Text
3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000
4 – Zásobování vodou 1 : 2 000
5 – Zásobování plynem 1 : 2 000
7 – Odkanalizování obce 1 : 2 000
8 – Doprava 1 : 2 000
10 – Regulativy zastav. území 1 : 2 000
11 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění změny Z3
9 – Vynětí ze ZPF 1 : 2 000

Změna Z4
Text
3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000
10 – Regulativy zastav. území 1 : 2 000
Odůvodnění změny Z4
9 – Vynětí ze ZPF 1 : 2 000

Změna Z5
Text
3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000
4 – Zásobování vodou 1 : 2 000
5 – Zásobování plynem 1 : 2 000
7 – Odkanalizování obce 1 : 2 000
8 – Doprava 1 : 2 000
10 – Regulativy zastav. území 1 : 2 000
11 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění změny Z5
9 – Vynětí ze ZPF 1 : 2 000


Projednává se:

Aktualizováno: 10.02.2020 11:02

- schváleno 09.12.2019

Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce