BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Bukovinka


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 03.04.2014 08:48

Územní plán obce Bukovinka

Datum schválení: 24.09.2004

Obecně závazná vyhláška 1/2004

1. Hlavní výkres – katastrální území 1 : 10 000
2. Výřez hlavního výkresu 1 : 2 000


Změna č. 1 (Bu1 – Bu8)

Dílčí změna Bu2 byla zrušena rozsudkem NSS 8 Ao 9/2011 – 64 ze dne 20.12.2012.

Datum nabytí účinnosti: 30.09.2011

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn Bu1 – Bu8 (14.09.2011)

Text + Odůvodnění
1 – Hlavní výkres 1 : 10 000 (leg)
2 – Výřez hlavního výkresu 1 : 2 000
4 – Doprava 1 : 2 000
5 – Odkanalizování obce 1 : 2 000
6 – Zásobování vodou 1 : 2 000
7 – Energetika 1 : 2 000
9 – Veřejně prospěšné stavby, asanace a etapizace 1 : 2 000
II.2 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 2 000


Projednává se:

Aktualizováno: 16.03.2018 11:58

Návrh ÚP Bukovinka

(opakované veřejné projednání)

Text + Odůvodnění, Srovnávací text
I/1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000
II/5 – Koncepce technické infrastruktury – výřez 1 : 2 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.