Stavební úřad MěÚ Blansko

Černá Hora


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 26.06.2017 12:53

Územní plán Černá Hora

Datum nabytí účinnosti: 17.12.2011

Oznámení o vydání ÚP (01.12.2011)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

Text
I/1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (leg)
I/2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 (leg)
I/3 – Hlavní výkres – koncepce dopravy 1 : 5 000 (leg)
I/4 – Hlavní výkres – koncepce zásobování vodou a odkanalizování 1 : 5 000 (leg)
I/5 – Hlavní výkres – koncepce zásobování plynem, el. energií, spoje 1 : 5 000 (leg)
I/6 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (leg)
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (leg)
II/2 – Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000 (leg)
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (leg)
II/4 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 12/2011 – 12/2015)
Text


Projednává se:

Aktualizováno: 19.06.2017 14:31

Návrh Změny ČH10

Textová a grafická část
Odůvodnění


Návrh Změn ČH1 a ČH3-ČH9

Textová a grafická část
Odůvodnění
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Změny ČH1-ČH7
Funkci zadání plní Zpráva o uplatňování Územního plánu Černá Hora s pokyny pro zpracování návrhů změn (období 12/2011 – 12/2015).

Zadání Změny ČH8
- schváleno (28.04.2016)
Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.