Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Dlouhá Lhota


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 23.05.2018 13:08

Územní plán Dlouhá Lhota

(právní stav po vydání změny DL1 s nabytím účinnosti 08.10.2009)

Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 16.04.2008

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání ÚP (31.03.2008)

Text
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 2 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 20 000
II/3 – Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 3/2012 – 2/2016)
Text


Změna DL1

Datum nabytí účinnosti: 08.10.2009

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny DL1 (18.09.2009)

Text
Grafiká část – přílohy:
Příloha č. I.1 Výkres základního členění / výřez 1 : 5 000
Příloha č. I.2 Hlavní výkres / výřez 1 : 5 000
Příloha č. I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací / výřez 1 : 2 000
Odůvodnění
Grafiká část – přílohy:
Příloha č. II.1 Koordinační výkres / výřez 1 : 5 000
Příloha č. II.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu / výřez 1 : 2 000


Změna DL2

Datum nabytí účinnosti: 30.01.2013

Oznámení o vydání změny DL2 (15.01.2013)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce