Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Habrůvka


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 14.11.2017 08:10

Územní plán Habrůvka

Datum nabytí účinnosti: 12.03.2014

Oznámení o vydání ÚP (24.02.2014)
Opatření obecné povahy č. 1/2014

Text + Odůvodnění
1. Výkres základního členění území 1 : 5 000
2. Hlavní výkres 1 : 5 000
3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
I. Koordinační výkres 1 : 5 000
II. Koordinační výkres – výřez v rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch 1 : 2 000
II. Koordinační výkres – výřez v rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch – Josefov 1 : 2 000
III. Širší územní vztahy 1 : 25 000
IV. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
V. Ochrana přírody a krajiny, ÚSES 1 : 5 000
VI. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – vodní hospodářství 1 : 2 000
VI. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – vodní hospodářství – Josefov 1 : 2 000
VII. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – energetika 1 : 2 000
VII. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – energetika – Josefov 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 03/2014 – 09/2017)
Text
Příloha 1 – přehledka rozložení změn
Příloha 2 – výřezy změn


Projednává se:

Aktualizováno: 20.12.2018 08:24

Návrh Změn Ha1-Ha7

Text, Srovnávací text
1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (A, B)
3 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
I. – Koordinační výkres 1 : 5 000 (A, B)
III. – Širší územní vztahy 1 : 25 000
IV. – Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce