Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Habrůvka


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 07.08.2019 15:15

Územní plán Habrůvka

(úplné znění po vydání poslední změny Ha7 s nabytím účinnosti 19.06.2019)

Oznámení o vydání ÚP (24.02.2014)
Opatření obecné povahy č. 1/2014

Text + Odůvodnění
1. Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
2. Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 (úplné znění)
I. Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II. Koordinační výkres – výřez v rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch 1 : 2 000
II. Koordinační výkres – výřez v rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch – Josefov 1 : 2 000
III. Širší územní vztahy 1 : 25 000
IV. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
V. Ochrana přírody a krajiny, ÚSES 1 : 5 000
VI. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – vodní hospodářství 1 : 2 000
VI. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – vodní hospodářství – Josefov 1 : 2 000
VII. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – energetika 1 : 2 000
VII. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – energetika – Josefov 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 03/2014 – 09/2017)
Text
Příloha 1 – přehledka rozložení změn
Příloha 2 – výřezy změn


Změny Ha2 – Ha5, Ha7

Datum nabytí účinnosti: 19.06.2019

Oznámení o vydání změny č.2
Text + odůvodnění
1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 A
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 B
7 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 A
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 B
9 – Vyhodnocení předpokládáných záborů půdního fondu 1 : 5 000
10 – Širší vztahy 1 : 25 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.