Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Jedovnice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 23.05.2018 13:09

Územní plán Jedovnice

(právní stav po vydání změny Je1 s nabytím účinnosti 04.06.2014)

Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 14.02.2013

Oznámení o vydání ÚP (28.01.2013)
Opatření obecné povahy č. 1/2013

A. Řešení ÚP (právní stav)
1 – Výkres základního členění území 1 : 10 000
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
3 – Dopravní řešení 1 : 5 000
4 – Zásobování vodou 1 : 5 000
5 – Odkanalizování 1 : 5 000
6 – Energetika a spoje 1 : 5 000
7 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
B. Odůvodnění řešení ÚP
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000
9 – Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000
10 – Širší vztahy 1 : 50 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 01/2013 – 02/2017) s pokyny pro zpracování návrhů změn
Text
Příloha 1 – přehledka rozložení změn
Příloha 2 – výřezy změn


Změna Je1

Datum nabytí účinnosti: 04.06.2014

Oznámení o vydání změny Je1 (16.05.2014)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění


Projednává se:

Aktualizováno: 01.10.2018 12:23

Návrh změn Je2-Je8, Je10 a Je12

Text
1. Výkres základního členění území 1 : 10 000
2. Hlavní výkres 1 : 5 000 – 2a, 2b
6. Energetika a spoje – výřez 1 : 5 000
7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výřez 1 : 5 000
Odůvodnění vč. srovnávacího textu
8. Koordinační výkres 1 : 5 000
9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL – výřez 1 : 5 000
10. Širší vztahy 1 : 100 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.