Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Kotvrdovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 21.08.2017 15:07

Územní plán obce Kotvrdovice

Datum schválení: 31.05.2006

Obecně závazná vyhláška 1/2006

1. Hlavní výkres – návrh využití území sídla a krajiny 1 : 5 000


Změny Ko2, Ko3, Ko4

Datum nabytí účinnosti: 29.12.2016

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn Ko2, Ko3, Ko4 (07.12.2016)

Text + Odůvodnění

2* Návrh využití území sídla – detail hlavního výkresu (schválený ÚPO) 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

2. Návrh využití území sídla – detail hlavního výkresu 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4
– společný výřez

3. Dopravní řešení 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

4. Zásobování vodou 1 : 2 000
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

5. Odkanalizování 1 : 2 000
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

6. Zásobování plynem, el. energií, spoje
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4
– společný výřez

7. Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační opatření 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4
– společný výřez

1. Koordinační výkres 1 : 5 000
8. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 1 : 5 000
10. Výkres širších vztahů 1 : 25 000


Projednává se:

Aktualizováno: 16.07.2018 16:31

Návrh Zadání ÚP Kotvrdovice

Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce