Stavební úřad MěÚ Blansko

Kotvrdovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 14.08.2017 15:21

Územní plán obce Kotvrdovice

Datum schválení: 31.05.2006

Obecně závazná vyhláška 1/2006

1. Hlavní výkres – návrh využití území sídla a krajiny 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 21.09.2016 09:29

Návrh Změn Ko2, Ko3, Ko4

Text

2* Návrh využití území sídla – detail hlavního výkresu (schválený ÚPO) 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

2. Návrh využití území sídla – detail hlavního výkresu 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

3. Dopravní řešení 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

4. Zásobování vodou 1 : 2 000
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

5. Odkanalizování 1 : 2 000
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

6. Zásobování plynem, el. energií, spoje
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

7. Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační opatření 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

Odůvodnění

1. Koordinační výkres 1 : 5 000
8. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 1 : 5 000
10. Výkres širších vztahů 1 : 25 000

 

Zadání Změn Ko1 – Ko9
- schváleno (28.01.2015)
Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.