Stavební úřad MěÚ Blansko

Křtiny


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 30.11.2015 16:01

Územní plán obce Křtiny

Datum schválení: 30.10.2002

Obecně závazná vyhláška .../2002

1. Hlavní výkres – návrh využití území sídla a krajiny 1 : 5 000


Změny K1, K3, K4

Datum nabytí účinnosti: 16.06.2011

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn K1, K3, K4 (02.05.2011)

Text
2 – Hlavní výkres – návrh využití území sídla (K1) 1 : 2 000 (leg)
2 – Hlavní výkres – návrh využití území sídla (K3, K4) 1 : 2 000
3 – Dopravní řešení (K1) 1 : 2 000
3 – Dopravní řešení (K3, K4) 1 : 2 000
4 – Vodní hospodářství (K1) 1 : 2 000
4 – Vodní hospodářství (K3, K4) 1 : 2 000
5 – Energetika, spoje (K1) 1 : 2 000
5 – Energetika, spoje (K3, K4) 1 : 2 000
6 – Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy (K1) 1 : 2 000
6 – Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy (K3, K4) 1 : 2 000
Odůvodnění
7 – Zábor ZPF a PUPFL, etapizace výstavby (K1) 1 : 2 000 (leg)
7 – Zábor ZPF a PUPFL, etapizace výstavby (K3, K4) 1 : 2 000


Změna K2

Datum nabytí účinnosti: 14.09.2011

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny K2 (29.08.2011)

Text
2 – Návrh využití území sídla – hlavní výkres 1 : 2 000 (leg)
3 – Dopravní řešení 1 : 2 000
4 – Vodní hospodářství 1 : 2 000 (leg)
5 – Energetika, spoje 1 : 2 000 (leg)
6 – Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy 1 : 2 000 (leg)
Odůvodnění
7 – Zábor ZPF a PUPFL, etapizace výstavby 1 : 2 000 (leg)


Změny K5.01, K5.03 – K5.07

Datum nabytí účinnosti: 11.11.2015

Oznámení o vydání změn K5.01, K5.03 – K5.07 (26.10.2015)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

1. Návrh využití území sídla a krajiny – hlavní výkres 1 : 5 000
výřez – změna K5.03

2. Návrh využití území sídla – hlavní výkres 1 : 2 000
výřez – změna K5.01
výřez – změna K5.04, K5.05
výřez – změna K5.06, K5.07

3. Dopravní řešení 1 : 2 000
výřez – změna K5.01
výřez – změna K5.04, K5.05
výřez – změna K5.06, K5.07

4. Vodní hospodářství 1 : 2 000
výřez – změna K5.01
výřez – změna K5.04, K5.05
výřez – změna K5.06, K5.07

5. Energetika, spoje 1 : 2 000
výřez – změna K5.01
výřez – změna K5.04, K5.05
výřez – změna K5.06, K5.07

6. Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy 1 : 2 000
výřez – změna K5.01
výřez – změna K5.04, K5.05
výřez – změna K5.06, K5.07

Koordinační výkres (návrh využití území sídla a krajiny) 1 : 5 000 (leg)
výřez – změna K5.03

Koordinační výkres (návrh využití území sídla) 1 : 2 000 (leg)
výřez – změna K5.01
výřez – změna K5.04, K5.05
výřez – změna K5.06, K5.07

Výkres širších vztahů 1 : 10 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 2 000 (leg)
výřez – změna K5.01
výřez – změna K5.04, K5.05
výřez – změna K5.06, K5.07


Projednává se:

Aktualizováno: 22.09.2017 12:02

Návrh ÚP Křtiny

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), Doplnění (SEA)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000

Text
I. 1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I. 2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I. 3A Výkres technické infrastruktury – dopravní infrastruktura, energetika a veřejné komunikační sítě 1 : 5 000
I. 3B Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství 1 : 5 000
I. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
Odůvodnění
II. 1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II. 2 Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000
II. 3 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II. 4 Výkres předpokládaných ZPF 1 : 5 000

 

Zadání ÚP Křtiny
- schváleno (21.12.2015)
Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.