BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Milonice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 11.04.2013 16:26

Územní plán Milonice

Datum nabytí účinnosti: 30.12.2012

Oznámení o vydání ÚP (13.12.2012)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

Text
1 – Základní členění území 1 : 5 000
2.1 – Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
2.1.a – Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny – výřez 1 : 2 000
2.2 – Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
2.3 – Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství – vodovod 1 : 5 000
2.4 – Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství – kanalizace 1 : 5 000
2.5 – Koncepce technické infrastruktury – energetika – plyn 1 : 5 000
2.6 – Koncepce technické infrastruktury – energetika – el. energie, spoje 1 : 5 000
3. – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
O.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
O.1.a – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000
O.2 – Širší vztahy 1 : 20 000
O.3 – Předpokládané zábory půdního fondu a PUPFL 1 : 5 000


Projednává se:

Návrh změn Mi1, Mi2, Mi3 a Mi4

Text
1 – Základní členění území 1 : 5 000
2.1 – Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
2.2 – Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
2.4 – Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství – kanalizace 1 : 5 000
3 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění (srovnávací text)
O.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
O.2 – Širší vztahy 1 : 20 000
O.3 – Předpokládané zábory půdního fondu a PUPFL 1 : 5 000


Zpráva o uplatňování ÚP Milonice s pokyny pro zpracování návrhů změn (období 01/2013 – 01/2018)

Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.