Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Rájec-Jestřebí


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 03.01.2017 10:12

Územní plán obce Rájec-Jestřebí

Datum schválení: 17.12.2003

Obecně závazná vyhláška 1/2004

2 – Hlavní výkres včetně regulativů 1 : 5 000


Změny RJ2, RJ3

Datum schválení: 21.09.2005

Obecně závazná vyhláška RJ2, RJ3

Změna RJ2 – Hlavní výkres – výřez 1 : 2 000
Změna RJ3 – Hlavní výkres – výřez 1 : 2 000


Změny RJ5, RJ6

Datum schválení: 13.12.2006

Obecně závazná vyhláška RJ5, RJ6

Změna RJ5 – Hlavní výkres – výřez 1 : 2 000
Změna RJ6 – Hlavní výkres – výřez 1 : 2 000


Změna RJ7

Datum nabytí účinnosti: 21.10.2008

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny RJ7 (01.10.2008)

Změna RJ7 – Hlavní výkres – výřez 1 : 5 000


Změny RJ8, RJ9, RJ10

Datum nabytí účinnosti: 07.05.2010

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn RJ8, RJ9, RJ10 (21.04.2010)

Text
1 – Hlavní výkres (RJ8) 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres (RJ10) 1 : 5 000
3 – Hlavní výkres – výřez (RJ10) 1 : 2 000
4 – Doprava (RJ10) 1 : 5 000
5 – Zásobování vodou (RJ8) 1 : 5 000
6 – Energetika (RJ8) 1 : 5 000
7 – Výkres veřejně prospěšných staveb (RJ8) 1 : 5 000
Odůvodnění
8 – Koordinační výkres (RJ8) 1 : 5 000
9 – Koordinační výkres (RJ10) 1 : 5 000
10 – Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL (RJ8) 1 : 5 000
11 – Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL (RJ10) 1 : 5 000


Změna RJ12

Datum nabytí účinnosti: 29.12.2011

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny RJ12 (14.12.2011)

Text
I/1 – Hlavní výkres (1) 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres (2) 1 : 5 000
I/3 – Doprava (1) 1 : 5 000
I/4 – Doprava (2) 1 : 5 000
I/5 – Zásobování vodou (1) 1 : 5 000
I/6 – Zásobování vodou (2) 1 : 5 000
I/7 – Odkanalizování (1) 1 : 5 000
I/8 – Odkanalizování (2) 1 : 5 000
I/9 – Energetika (zásobování plynem, zásobování el. energií, slaboproud) (1) 1 : 5 000
I/10 – Výkres veřejně prospěšných staveb (1) 1 : 5 000
I/11 – Výkres veřejně prospěšných staveb (2) 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/3 – Vyhodnocení záboru ZPF 1 : 5 000
II/4 – Vyhodnocení záboru ZPF 1 : 5 000


Změny RJ13, RJ14, RJ15, RJ17

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2016

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn RJ13, RJ14, RJ15, RJ17 (09.12.2015)

Titulní list
Text
I/1 – Hlavní výkres (RJ13, RJ15) 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres (RJ14) 1 : 5 000
I/3 – Hlavní výkres (RJ17) 1 : 5 000
I/4 – Doprava (RJ13, RJ15) 1 : 5 000
I/5 – Doprava (RJ14) 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres (RJ13, RJ15) 1 : 5 000
II/2 – Koordinační výkres (RJ14) 1 : 5 000
II/3 – Koordinační výkres (RJ17) 1 : 5 000
II/4 – Vyhodnocení záboru ZPF (RJ13, RJ15) 1 : 5 000
II/5 – Vyhodnocení záboru ZPF (RJ14) 1 : 5 000
II/6 – Vyhodnocení záboru ZPF (RJ17) 1 : 5 000


Změna RJ16

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2016

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny RJ16 (09.12.2015)

Titulní list
Text
I/1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/2 – Doprava 1 : 5 000
I/3 – Zásobování vodou 1 : 5 000
I/4 – Odkanalizování 1 : 5 000
I/5 – Energetika 1 : 5 000
I/6 – Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Vyhodnocení záboru ZPF 1 : 5 000


Změny RJ18, RJ19, RJ20

Datum nabytí účinnosti: 31.12.2016

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn RJ18, RJ19, RJ20 (14.12.2016)

Změna RJ18
Titulní list
Text
I/1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000

Změna RJ19
Titulní list
Text
I/1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000

Změna RJ20
Titulní list
Text
I/1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 24.09.2019 10:52

Zadání ÚP Rájec-Jestřebí

- schváleno 18.9.2019

Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.