Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Vavřinec


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 19.03.2019 10:46

Územní plán Vavřinec

(právní stav po vydání změny Va1 s nabytím účinnosti 06.07.2016)

Datum nabytí účinnosti: 18.02.2014

Oznámení o vydání ÚP (31.01.2014)
Opatření obecné povahy

A. Řešení ÚP (právní stav)
1 – Výkres základního členění území 1 : 10 000 (právní stav)
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (právní stav)
3 – Dopravní řešení 1 : 5 000
4 – Zásobování vodou 1 : 5 000
5 – Odkanalizování 1 : 5 000
6 – Energetika a spoje 1 : 5 000
7 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
B. Odůvodnění řešení ÚP
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000
9 – Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000
10 – Širší vztahy 1 : 50 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 02/2014 – 02/2018) s pokyny pro zpracování návrhů změn
Text
Příloha 1 – Výřezy změn


Změna Va1

Datum nabytí účinnosti: 06.07.2016

Oznámení o vydání změny Va1 (20.06.2016)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění


Projednává se:

Aktualizováno: 26.11.2019 14:16

Návrh změny Z2.Va3

Výrok- Text + Grafická část
Odůvodnění včetně srovnávacího textu
II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000 

Pozn. Výřez hlavního výkresu je vložen za text výroku.

          Výkres záboru ZPF není přiložen. (změnou Z2.Va3 nedojde
          ke změně záboru ZPF)

Návrh změny č. 2

Text
I/1 Výkres základního členění území 1 : 10 000
I/2* Hlavní výkres 1 : 5 000
Odůvodnění včetně srovnávacího textu
II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000

* výkres je výřezem z výkresu platného ÚP Vavřinec


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí


stránka aktualizována: 05.04.2017 08:00

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.