BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Územní studie


Adamov

Územní studie US1/1 – náměstí Práce a jeho okolí (02/2014)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

B1 – Hlavní výkres 1 : 1 000
B2 – Koordinační výkres 1 : 1 000


Blansko

Územní studie Z5 – rozvoj Písečné (01/2014)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

Náhledy grafických podkladů
1 – Výkres základní urbanistické koncepce 1 : 2 000
2A – Výkres funkčního a prostorového uspořádání (varianta A) 1 : 1 000
2B – Výkres funkčního a prostorového uspořádání (varianta B) 1 : 1 000
3 – Koordinační výkres 1 : 1 000
4 – Schéma širších vztahů 1 : 10 000
5 – Podélný profil páteřní komunikace 1 : 1 000 (100)
6 – Podélné profily vedlejších komunikací 1 : 1 000 (100)


Bořitov

Územní studie Bořitov – lokalita Záhumenky Zlámanina (07/2014)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1 – Hlavní výkres – urbanistické řešení 1 : 1 000
2 – Dopravní řešení 1 : 1 000
3 – Technická infrastruktura 1 : 1 000
4 – Koordinační výkres 1 : 1 000
5 – Širší vztahy 1 : 5 000


Bukovinka

Územní studie Bukovinka – Pindula (Návrhová plocha Bu 1/3 schválené Změny č. 1 ÚPO Bukovinka) (08/2013)

!!!POZOR!!! Kladně byla posouzena pouze severní část lokality.
Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb.
Textová část
Odůvodnění

1. Výkres základního členění území 1 : 2 000
2. Hlavní výkres 1 : 1 000
3. Koordinační výkres 1 : 2 000


Územní studie Bukovinka – Černý les (Návrhová plocha Bu 8 schválené Změny č. 1 ÚPO Bukovinka) (08/2013)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část
Odůvodnění

1. Výkres základního členění území 1 : 2 000
2. Hlavní výkres 1 : 1 000
3. Koordinační výkres 1 : 2 000


Černá Hora

Územní studie pro plochu bydlení B1 Pod Ješetinskou (05/2016)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Obsah
Textová část

1 – Hlavní výkres – urbanistické řešení 1 : 1 000
2 – Výkres dopravní infrastruktury 1 : 1 000
3 – Výkres technické infrastruktury 1 : 1 000
4 – Koordinační výkres 1 : 1 000


Doubravice nad Svitavou

Územní studie Doubravice nad Svitavou – lokalita „Větrná“ (06/2016)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1. Hlavní výkres / urbanistická koncepce 1 : 1 000
2. Hlavní výkres / dopravní infrastruktura 1 : 1 000
3. Hlavní výkres / technická infrastruktura 1 : 1 000
4. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1 : 1 000
5. Koordinační výkres 1 : 1 000
6. Etapizace 1 : 1 000


Habrůvka

Územní studie lokality pro výstavbu rodinných domu Habrůvka – B1av, B1az, B1b (10/2014)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1. Hlavní výkres 1 : 1 000
2. Dopravní řešení 1 : 1 000
3. Technická infrastruktura – vodní hospodářství 1 : 1 000
4. Technická infrastruktura – energetika 1 : 1 000
5. Koordinační výkres 1 : 500
6. Širší vztahy 1 : 5 000
7. Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 1 000
8. Pozemkové uspořádání 1 : 1 000


Lipůvka

Územní studie pro návrhovou plochu ÚP Lipůvka: 6-SO (06/2011)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Text + grafika

Změna územní studie č. 1
Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Text + grafika

Změna územní studie č. 2
Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Text + grafika

Změna územní studie č. 3
Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Text + grafika


Územní studie Lipůvka Severozápad (Návrhové plochy 2-SO a 1-B ÚP Lipůvka) (10/2016)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
A. Textová část
1. Hlavní výkres (1 : 1 000)
2. Detail ulice – VARIANTA A (1 : 250)
3. Detail ulice – VARIANTA B (1 : 250)
4. Legenda ploch a identifikace podle stávajícího územního plánu


Ráječko

Územní studie Ráječko – Padělky (Návrhová plocha Bs1 ÚP Ráječko) (08/2013)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

A. Výkres základního členění 1 : 20 000
B. Hlavní výkres 1 : 1 000
C. Koordinační výkres 1 : 2 000
D1. Dopravní řešení 1 : 2 000
D2. Situace – vodní hospodářství 1 : 2 000
D3. Situace – energetika 1 : 2 000


Sloup

Územní studie Sloup – lokalita Z11 – U koupaliště (12/2017)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1 – Hlavní výkres – urbanistické řešení 1 : 1 000
2 – Dopravní infrastruktura 1 : 1 000
3 – Technická infrastruktura 1 : 1 000
4 – Koordinační výkres 1 : 1 000


Spešov

Územní studie – rozvojová lokalita na severozápadním okraji obce Spešov (07/2016)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1 – Hlavní výkres 1 : 1 000
2 – Koordinační výkres 1 : 1 000
3 – Širší vztahy 1 : 5 000


Žďár

Územní studie Žďár – lokalita US-II "V dílech" (09/2014)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1. Širší vztahy 1 : 5 000
2. Urbanistická koncepce, prostorové řešení 1 : 1 000
3. Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 1 000
4. Koncepce technické infrastruktury 1 : 1 000
5. Koordinační výkres 1 : 1 000


Územní studie Žďár – lokalita US-I "Stodůlky" (07/2016)

Prověření možnosti využití ÚS dle § 30 zákona č.183/2006 Sb.
Textová část

1. Hlavní výkres / urbanistická koncepce 1 : 1 000
2. Hlavní výkres / dopravní a technická infrastruktura 1 : 1 000
3. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 1 : 1 000
4. Koordinační výkres 1 : 1 000
5. Etapizace 1 : 1 000stránka aktualizována: 14.06.2018 09:52

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.