BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Stavební úřad MěÚ Blansko

Územní studie krajiny ORP Blansko

logo EU IROP

Cílem pořízení územní studie krajiny (ÚSK) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

ÚSK bude řešit krajinu podrobně ve všech souvislostech. Bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.

ÚSK byla zpracována na základě Zadání, které bylo zpracováno v souladu s Metodickým pokynem k vypracování zadání ÚSK, který vydalo MMR a MŽP v únoru 2016 pod názvem „ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY pro správní obvod obce s rozšířenou působností“.

Zpracovatel ÚSK: AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno.

Zadavatel ÚSK: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Pořizovatel ÚSK: Městský úřad Blansko, Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje (úřad územního plánování)

Zpracování dokumentace ÚSK ORP Blansko je rozděleno do tří etap

I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory byla předána 11.05.2018,

II. etapa – návrh ke konzultaci s představiteli samospráv obcí ORP Blansko má být dokončena do 23.11.2018,

III. etapa – konečný návrh má být dokončena do 31.03.2019.

Aktuálně je zveřejněna I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory

Textová část:

Grafická část:

Zadání ÚSK


stránka aktualizována: 14.06.2018 14:38 h

Úřední hodiny

Po: 08:00–17:00 h
St: 08:00–17:00 h
V ostatních dnech probíhají jednání mimo budovu, takže schůzka musí být předem dohodnuta.

Podatelna

Tel. 516 775 700

Po: 08:00–17:00 h
Út: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
St: 08:00–17:00 h
Čt: 08:00–11:00 h
12:00–14:00 h
Pá: 08:00–11:00 h
12:00–13:00 h

Dotazy, náměty

S dotazy a náměty se můžete obracet na e-mail stavebni@blansko.cz.
Rádi vám odpovíme.

Dokumenty na úřední desce

Dokumenty stavebního úřadu na úřední desce

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.