Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko

Informace o odboru

Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: náměstí Republiky 1316/1
sídlí v budovách: náměstí Republiky 1316/1
vedoucí odboru: Ing. Gajdošík Radek
kontakt: 516 775 800, gajdosik@blansko.cz

telefonní seznam odboru

Odbor vydává cestovní doklady, občanské průkazy, řidičské průkazy, provozuje registr vozidel.

Odbor vnitřních věcí zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatelstva.

Vede přihlášky na vítání občánků, uspořádání zlatých svateb či návštěvu člena komise při významných jubileích.

Vydává osvědčení o státním občanství ČR.

Ověřuje podpisy a kopie listin.

Vede evidenci taxislužeb, vydává povolení.

Provádí testy k získání řidičského oprávnění.

Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.

Zabezpečuje pohřeb na náklady obce v případech, kdy není jiný vypravitel pohřbu.

Zabezpečuje činnost komise pro občanské záležitosti.

Projednává správní delikty a přestupky včetně uložení sankce v rozsahu činností oddělení dopravně správních agend.

Zabezpečuje činnost aktivu BESIP.

Podrobné informace o náplni práce odboru.

Změny v úředních hodinách

Od 16. března 2020 do 10. dubna 2020
platí následující úpravy:

Pro osobní schůzky otevřeno jen v tyto hodiny!

PO 14:00–17:00 h

ST 14:00–17:00 h

Úředníci ale budou k zastižení denně telefonicky či e-mailem.

Po vyžádání úřad zašle potřebné podklady e-mailem, podání písemnosti lze učinit také tím, že ji občané umístí do poštovní schránky na některé z budov úřadu.

Zvažte, zda záležitost, kterou potřebujete vyřídit, nesnese odkladu. Úřad už odložil splatnost poplatku za psy nebo komunální odpad.


 

 

 

Rozšířené úřední hodiny

občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h

registr řidičů, registr vozidel

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h