Odbor vnitřní věcí MěÚ Blansko

Informace o odboru

Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko
sídlo: náměstí Republiky 1316/1
vedoucí odboru: Ing. Gajdošík Radek
kontakt: 516 775 800, gajdosik@blansko.cz

telefonní seznam odboru

Odbor vydává cestovní doklady, občanské průkazy, řidičské průkazy, provozuje registr vozidel.

Odbor vnitřních věcí zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatelstva.

Vede přihlášky na vítání občánků, uspořádání zlatých svateb či návštěvu člena komise při významných jubileích.

Vydává osvědčení o státním občanství ČR.

Ověřuje podpisy a kopie listin.

Vede evidenci taxislužeb, vydává povolení.

Provádí testy k získání řidičského oprávnění.

Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.

Zabezpečuje pohřeb na náklady obce v případech, kdy není jiný vypravitel pohřbu.

Zabezpečuje činnost komise pro občanské záležitosti.

Projednává správní delikty a přestupky včetně uložení sankce v rozsahu činností oddělení dopravně správních agend.

Zabezpečuje činnost aktivu BESIP.

Podrobné informace o náplni práce odboru.

Změny v úředních hodinách

Od 25. dubna 2018 do 25. dubna 2018
platí následující úpravy:

Omezení úředních hodin dne 25.04.2018 na registru řidičů

Z důvodu přechodu na nový systém  rozvolnění místní příslušnosti agendy řidičů, bude dne 25.04.2018 od 14:00 hod. z technických důvodů pracoviště uzavřeno.

Rozšířené úřední hodiny

občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h

registr řidičů, registr vozidel

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h