Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko

Náplň práce odboru vnitřních věcí

Oddělení správní (zkratka OS)

 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku matriční agendy.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel a vypracovává z ní vyplývající statistické údaje.
 • Zjišťuje údaje občanů města pro ocenění významných životních událostí.
 • Provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku občanských průkazů.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku cestovních dokladů.
 • Spolupracuje s odborem OHS při zajištění sčítání lidu a voleb.
 • Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.
 • Provádí prvotní identifikaci klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Zabezpečuje pohřeb na náklady obce v případech, kdy není jiný vypravovatel pohřbu, včetně refundace vynaložených nákladů.
 • Vybírá správní poplatky v oblastech své činnosti.
 • Řeší přestupky v oblasti své působnosti příkazem na místě.
 • Zabezpečuje činnost komise pro občanské záležitosti.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

Oddělení dopravně správních agend (zkratka DSA)

 • Zajišťuje výkon funkce dopravního úřadu podle zákona o silniční dopravě (taxislužba, městská hromadná doprava).
 • Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 • Projednává přestupky na úseku zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
 • Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zejména registr vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel a podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a činností na úseku stanice měření emisí).
 • Zajišťuje výkon státní správy v rozsahu zákona o silničním provozu (zejména registr řidičů, řidičské oprávnění, řidičské průkazy, paměťové karty řidiče, zdravotní způsobilost, projednávání a evidence přestupků a bodové hodnocení).
 • Provádí státní odborný dozor na daných úsecích.
 • Projednává přestupky v rozsahu činností oddělení dopravně správních agend.
 • Koordinuje činnost na úseku bezpečnosti silničního provozu, zabezpečuje činnost aktivu BESIP a zajišťuje dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

Rozšířené úřední hodiny

občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h

registr řidičů, registr vozidel

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.