Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko

Elektronické objednání na úřad

Objednejte se online přes internet a vyřiďte si své záležitosti bez zbytečného čekání.

Upozorňujeme žadatele o doklady, že v důsledku omezené kapacity pracovišť může dojít, při velkém počtu žadatelů, k ukončení vydávání pořadových lístků před koncem úředních hodin.

Ověřování podpisů a listin

Výpis z rejstříku trestů
– Czech POINT

Evidence obyvatel,
trvalý pobyt


stránka aktualizována: 07.01.2019 07:44 h

Změny v úředních hodinách

Od 16. března 2020 do 10. dubna 2020
platí následující úpravy:

Pro osobní schůzky otevřeno jen v tyto hodiny!

PO 14:00–17:00 h

ST 14:00–17:00 h

Úředníci ale budou k zastižení denně telefonicky či e-mailem.

Po vyžádání úřad zašle potřebné podklady e-mailem, podání písemnosti lze učinit také tím, že ji občané umístí do poštovní schránky na některé z budov úřadu.

Zvažte, zda záležitost, kterou potřebujete vyřídit, nesnese odkladu. Úřad už odložil splatnost poplatku za psy nebo komunální odpad.


 

 

 

Rozšířené úřední hodiny

občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h

registr řidičů, registr vozidel

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h

Návody pro občany

Návody a rady pro občany