Odbor vnitřní věcí MěÚ Blansko

Oslava stříbrné, zlaté či diamantové svatby

Komise pro občanské záležitosti současně upozorňuje občany města, kteří v letošním roce oslaví stříbrnou, zlatou, nebo diamantovou svatbu a mají zájem o uspořádání jubilejního svatebního obřadu v obřadní síni Městského úřadu Blansko, aby tuto skutečnost oznámili na matriku Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1.

Změny v úředních hodinách

Od 29. června 2018 do 29. června 2018
platí následující úpravy:

Upozornění: pátek 29. června 2018 nebude v provozu agenda řidičů.

V rámci „Digitalizace a částečného rozvolnění místní příslušnosti na úseku agendy řidičů“ budou z technických důvodů uzavřena všechna pracoviště zpracovávající tuto agendu, a to v pátek 29. června 2018!

Prvním úředním dnem dle nového systému bude pondělí 2. července 2018.

Rozšířené úřední hodiny

občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h

registr řidičů, registr vozidel

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.