Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko

Činnost úřadu jako CRM

Obecní živnostenský úřad vykonává činnost jako centrální registrační místo (CRM)

1. Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi

  1. Podat přihlášku k daňové registraci
  2. Oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti a podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění
  3. Oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení
  4. Oznámit zdravotní pojišťovně zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

2. Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi

  1. Podat přihlášku k daňové registraci
  2. Oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení

3. Podnikatel může v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona oznámit též změnu údajů podle bodů 1. a 2.

Podání dle bodů 1, 2, a 3 se živnostenskému úřadu předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.