Činnost úřadu jako CRM

Obecní živnostenský úřad vykonává činnost jako centrální registrační místo (CRM)

1. Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi

a) Podat přihlášku k daňové registraci
b) Oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti a podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění
c) Oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení
d) Oznámit zdravotní pojišťovně zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

2. Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi

a) Podat přihlášku k daňové registraci
b) Oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení

3) Podnikatel může v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle živnostenského zákona oznámit též změnu údajů podle bodů 1. a 2.

Podání dle bodů 1, 2, a 3 se živnostenskému úřadu předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.