Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko

Činnost úřadu jako Czech POINT

Odbor Obecní živnostenský úřad je od 01.01.2008 kontaktním místem tzv. Czech POINTu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).

Odbor Obecní živnostenský úřad vydává ověřené výstupy z obchodního rejstříku.

Správní poplatek je za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč.

Bližší informace k projektu na adrese: www.czechpoint.cz