Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko

Ohlášení živnosti pro fyzickou osobu

Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost nebo koncesovanou živnost je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu resp. podat žádost o vydání koncese.

Místní příslušnost po 1. 7. 2008

K ohlášení živnosti slouží formuláře. Jejich součástí je i návod k vyplnění.
Jedná se o tzv. JRF (jednotný registrační formulář) pro činění podání na živnostenské úřady.

Od 1.10.2008 lze k ohlášení živnosti využít i elektronickou podobu JRF a jeho prostřednictvím učinit EPO (elektronické podání).
Tento způsob podání využívají nyní standardně při jednání s podnikatelem na živnostenském úřadě i živnostenské úřady. Podnikatel již nevyplňuje písemnou podobu JRF, ale pouze podepíše vytištěnou kopii EPO.

Lze využít i „Průvodce živnostenským podnikáním“ MPO ČR nebo „Zahájení podnikatelské činnosti“ HK ČR.