Obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko

Ohlášení živnosti pro právnickou osobu

Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost nebo koncesovanou živnost je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu resp. podat žádost o vydání koncese.

Místní příslušnost po 01.07.2008

K ohlášení živnosti slouží formuláře. Jejich součástí je i návod k vyplnění.
Jedná se o tzv. JRF (jednotný registrační formulář) pro činění podání na živnostenské úřady.

Od 1.10.2008 lze k ohlášení živnosti využít i elektronickou podobu JRF a jeho prostřednictvím učinit EPO (elektronické podání).
Tento způsob podání využívají nyní standardně při jednání s podnikatelem na živnostenském úřadě i živnostenské úřady. Podnikatel již nevyplňuje písemnou podobu JRF, ale pouze podepíše vytištěnou kopii EPO.

Lze využít i „Průvodce živnostenským podnikáním“ MPO ČR nebo „Zahájení podnikatelské činnosti“ HK ČR.