Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor životního prostředí MěÚ Blansko

Informace o odboru

Odbor životního prostředí MěÚ Blansko
hlavní/poštovní adresa: náměstí Republiky 1316/1
sídlí v budovách: náměstí Republiky 1316/1
vedoucí odboru: Ing. Konečný Pavel
kontakt: 516 775 333, 725 112 566, pkonecny@blansko.cz

telefonní seznam odboru

Povoluje odběr podzemních vod, vypuštění odpadních vod, stavby vodních děl a jejich užívání.

Povoluje kácení dřevin mimo les pro fyzické osoby i podnikatele.

Vydává rybářské a lovecké lístky. Stanovuje plány chovu a lovu zvěře.

Povoluje dělení lesů, těžbu stromů do 80 let, vydává souhlas s povolením stavby v ochranném pásmu lesa.

Zpracovává povodňové plány a zabezpečuje činnost povodňové komise města i obce s rozšířenou působností.

Zabezpečuje činnost komise pro životní prostředí.

Podrobné informace o náplni práce odboru.

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.