Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Odbor životního prostředí MěÚ Blansko

Ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2013

Výše uvedený postup platí i pro následující roky.