Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Legislativa

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR můžete najít plné znění zákonných opatření týkajících se sociálních služeb. Jde především o tyto zákony a vyhlášky:

Odborné sociální poradenství:

  • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Ochrana osobních a citlivých údajů:

  • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Prolomení mlčenlivosti:

  • Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
  • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
  • Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník

Poradnu najdete v budově

budova Sladkovského 2b Budova Sladkovského 2b


logo rodinná politika