Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Pracovníci

Mgr. Gabriela Nečasová
vedoucí poradny, psycholožka, rodinný – manželský poradce

 • Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, magisterský titul získala v roce 2005.
 • Absolvovala komplexní výcvik v systemické terapii v Institutu systemické zkušenosti (ISZ-MC) v Praze, který úspěšně ukončila v roce 2009.
 • Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců.
 • Jako psycholog a terapeut působila např. v Krizovém centru pro děti a dospívající v Brně, v Sociální poradně s azylovým bydlením v Uherském Hradišti, ve studentské poradně při Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně či ve své soukromé praxi.
 • V Poradně pro rodinu pracuje od roku 2014 na pozici vedoucí, psycholog, rodinný – manželský poradce.

Mgr. Hana Pelčáková Kubecová
psycholožka, rodinný – manželský poradce

 • Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V oboru psychologie získala magisterský titul v roce 2002.
 • Absolvovala výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu IGT Praha. V roce 2007 výcvik ukončila závěrečnou zkouškou a získala certifikát Gestalt terapeuta.
 • Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců.
 • Jako psycholog a terapeut působila např. v uprchlických táborech, ve vazební věznici v Brně, v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence, v Krizovém centru pro děti a dospívající v Brně či v rodinném centru Studánka v Tišnově
 • V Poradně pracuje od roku 2012 na pozici psycholog, rodinný – manželský poradce.

Mgr. Martin Švanda, Ph.D.
psycholog, rodinný – manželský poradce

 • Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V oboru psychologie získal magisterský titul v roce 2003, titul Ph.D. v roce 2011.
 • Absolvoval komplexní výcvik v systemické terapii v Institutu systemické zkušenosti (ISZ-MC) v Praze, který úspěšně ukončil v roce 2015.
 • Jako psycholog a terapeut působil např. v A Klubech ČR či v Manželské a rodinné poradně Bethesda, jako klinický psycholog působil v Úrazové nemocnici v Brně. Dříve se věnoval také vědecké činnosti v rámci Psychologického ústavu AV ČR, ale také pedagogické činnosti, která trvá doposud (PdF MU).
 • V Poradně pracuje od roku 2016 na pozici psycholog, rodinný – manželský poradce.

Bc. Jana Habrová
sociální pracovnice

 • Vystudovala sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, bakalářský titul získala v roce 2012.
 • Jako sociální pracovnice působila například v Azylovém domě pro rodiny s dětmi v Brně, v Armádě spásy v Brně a týdenním stacionáři pro dospělé spoluobčany s poruchou autistického spektra, mentálním a kombinovaným postižením Ruka pro život v Brně.
 • Praxi získala také jako pracovnice v Senior centru Blansko, kde se aktivně věnovala bazální stimulaci, canisterapii, taneční terapii a reminiscenční terapii.
 • V Poradně pracuje od roku 2016 na pozici sociální pracovník.

Všichni pracovníci se průběžně vzdělávají a rozšiřují tak oblast svých kompetencí.

Poradnu najdete v budově

budova Sladkovského 2b Budova Sladkovského 2b


logo rodinná politika

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.