Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Komu je služba určena

Klientem sociálních služeb poradny se může stát každý jedinec, partneři či manželé, rodiny, skupiny, které vnímají svoji osobní, vztahovou, rodinnou či životní situaci jako nepříznivou a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče.

Služby zařízení nejsou věkově omezeny.

Vzhledem k poslání Poradny, kterým je především péče o vztahovou kvalitu života uživatele či uživatelů, je cílová skupina osob užívajících jejích služeb vymezena napříč věkovým spektrem, kategoriemi problematik, sociálním i kulturním prostředím.

Cílová skupina zahrnuje:

  • rodiny s dítětem/dětmi

  • osoby v krizi

  • děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Sociální služba není určena pro:

  • Osoby vyžadující služby, které Poradna nezajišťuje (např. vyšetření pro účely vydání zbrojního pasu, řidičského průkazu, posouzení zdravotní či právní způsobilosti, určení otcovství).

  • Osoby s akutním onemocněním (např. psychiatrickým, infekčním).

  • Osoby s aktuálně agresivním chováním.

  • Děti s hlavní problematikou specifických poruch učení a jejich nápravy.

  • Osoby s hlavním problémem mentálního či zdravotního postižení.

  • Osoby s prokazatelnou závislostí na omamných látkách a tomu odpovídajícímu chování.

  • Osoby s nereálným či eticky nepřijatelným cílem práce.


stránka aktualizována: 25.05.2017 13:22 h

Poradnu najdete v budově

budova Sladkovského 2b Budova Sladkovského 2b


logo rodinná politika