Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Základní činnosti poradny

Psychologické poradenství

Přicházejícím klientům je nabízeno poradenství v obtížích týkajících se problematiky osobní, párové, rodinné, sociální.

Součástí poradenství může být rozhovor, diagnostika, kontakty na další odborníky, působení psychologickými prostředky na odstranění či zmírnění psychických problémů klienta, společné hledání dalšího postupu, řešení obtížné situace.

Volený přístup se odvíjí od konkrétní situace, klienta, jeho očekávání a potřeb. Poradenství může dle indikace vyústit v systematickou psychologickou péči, v terapii.

Odborné psychologické poradenství v Poradně zahrnuje:

 • manželské a rodinné poradenství – cílené, krátkodobé vedení

 • manželská a rodinná terapie, párová terapie – systematická déletrvající restrukturalizace systému

 • individuální terapie

 • psychologická krizová intervence

 • psychologická diagnostika

 • telefonická intervence a poskytování informací

 • skupinová terapie a poradenství

 • nácvik sociálních dovedností

Sociální poradenství

Poskytujeme základní informace související s řešením problémů klientů (např. zprostředkování mimosoudních dohod v rozvodových situacích, úprava styku s dětmi apod.).

Sociální poradenství v Poradně zahrnuje:

 • základní právní a sociálně právní poradenství

 • poskytnutí informací směřujících k přesměrování klienta na jinou organizaci

 • spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě soc. služeb, zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí

Poradna neposkytuje tyto služby:

 • zdravotní léčení

 • speciální právní poradenství

 • zastupování klienta v právních záležitostech

 • posouzení zdravotní či právní způsobilosti

 • vyšetření pro vydání řidičského průkazu a zbrojního pasu

 • nesupluje služby pedagogicko-psychologické poradny v oblasti expertizní nebo psychodiagnostiky se zaměřením na školskou problematiku

 • neposkytuje zdravotní pomůcky


stránka aktualizována: 25.05.2017 13:23 h

Poradnu najdete v budově

budova Sladkovského 2b Budova Sladkovského 2b


logo rodinná politika

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.