Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Zpráva o činnosti poradny za rok 2007

Přehled činností Poradny i ve spolupráci s jinými organizacemi:

Poradna se zapojila do komunitního plánování sociálních služeb města Blansko pro období 2008 – 2009. Je zahrnuta do sítě zařízení poskytujících sociální služby.

Dále se poradna zapojila do vznikající místní pracovní skupiny sdružující zařízení a instituce zabývající se tématikou domácího násilí. Skupina je koordinována pracovníky Intervenčního centra zřízeného Jihomoravským krajem při krizovém centru SPONDEA Brno.

Zůstává velmi úzká součinnost s Pečovatelskou službou odboru sociálních věcí Města Blanska. V tomto roce pokračovala ve své činnosti podpůrná seniorská skupina v DPS na ul. 9. května a probíhal 3. běh úvodního Tréninku paměti pro seniory v DPS na ul. Pod javory.

V průběhu roku se uskutečnily besedy vedené psycholožkou – vedoucí Poradny – v Centru PRO Rodinného a mateřského centra Charity Blansko. Besedy byly zaměřeny na specifická témata rodiny a výchovy dětí. Účastnili se jich rodiče s dětmi. Dále byla domluvena poradenská a besední spolupráce psycholožky s Klubem dvojčat fungujícím taktéž v Centru PRO.

V průběhu roku byla poskytnu stáž studentovi Masarykovy univerzity Brno oboru psychologie v psychologickém poradenství.

Personální zabezpečení:

Během roku 2007 bylo personální zabezpečení sociální služby stabilní, beze změn – tj. vedoucí pracoviště, psycholog, 1,0 úvazku a sociální pracovnice, socioterapeut, 1,0 úvazku.

Pracovníci si během roku doplňovali a rozšiřovali odborné předpoklady a vzdělání (studium VŠ, psychoterapeutický výcvik, semináře, supervize).

Statistika konzultací:

Celkem bylo za rok 2007 realizováno 850 konzultací, z čehož bylo 452 s problematikou osobní (zde dochází k navýšení oproti předchozímu roku), která dlouhodobě dominuje. Párová a partnerská problematika byla řešena ve 206 konzultacích. Rodinná tématika byla obsahem 175 konzultací. 17 konzultací se týkalo sociální problematiky.

Iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou ženy. Statistická čísla loňského roku ukazují, že v Poradně bylo uskutečněno 1121 konzultací, kdy byly přítomny ženy, 510 v nichž byli přítomni muži, 78 konzultací v nichž figurovaly děti.

Skupina pro seniory byla realizována celkem 79x. Bylo zodpovězeno 20 internetových dotazů. V 16 případech přišli klienti na popud Oddělení sociálně-právní ochrany dětí či soudu, celkem 84 konzultací.

Celkový počet nových případů je 116 (105 v r. 2006) a celkový počet vedených případu je 209 (186 v r. 2006).

GRAFY

Přehled počtu konzultací v jednotlivých měsících roku 2007.
Přehled počtu nových případů v jednotlivých měsících roku 2007.


stránka aktualizována: 25.05.2017 13:37 h

Poradnu najdete v budově

budova Sladkovského 2b Budova Sladkovského 2b


logo rodinná politika