Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání (včetně odvodů a režie) 165 Kč.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto náklady účtovány na základě individuální kalkulace.

Úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací lze požadovat pouze při poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kopírování a skenování na kopírovacích strojích, tisk na tiskárnách PC:

černobílé

 • formát A4 jednostranný………………………………………………… 0,50 Kč/A4
 • formát A4 oboustranný…………………………………………………. 0,90 Kč/A4
 • formát A3 jednostranný………………………………………………… 2,00 Kč/A3
 • formát A3 oboustranný………………………………………............... 3,00 Kč/A3
 • atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) ………. individuální kalkulace nákladů

barevné

 • formát A4 jednostranný ……………………. …………………………. 2,50 Kč/A4
 • formát A4 oboustranný ………………………………………………… 4,00 Kč/A4
 • formát A3 jednostranný ……………………………………..…………. 3,00 Kč/A3
 • formát A3 oboustranný …………………………………………………... 5,00 Kč/A3
 • atypické materiály (větší jak A3, jednostranné, oboustranné) ……….. individuální kalkulace nákladů

Kopírování velkoformátových mapových podkladů: podíl ceny zhotovitele kopie.

Poskytnutí textových dat na CD/DVD:

 • nenahrané CD/DVD s obalem .…………………………….…….……. 10 Kč/1 ks
 • jiný nosič ………… individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)

Odeslání poštou:

 • náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Řídí se Nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


stránka aktualizována: 01.03.2018 14:15 h