18. Poskytnuté informace


zveřejněno: 04.04.2018 08:17 h
Stanovisko okrskové volební komise

zveřejněno: 28.03.2018 05:58 h
Hřbitov – pronájem

zveřejněno: 26.03.2018 09:50 h
Rodkovského – úprava provozu

zveřejněno: 09.03.2018 04:41 h
Rodkovského – úprava provozu

zveřejněno: 01.03.2018 12:01 h
Zajištění souladu s GDPR

zveřejněno: 15.02.2018 09:40 h
Výpočetní technika pro volby

zveřejněno: 14.02.2018 12:09 h
Úprava provozu ul. Rodkovského

zveřejněno: 02.02.2018 12:28 h
Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace

zveřejněno: 25.01.2018 08:10 h
Úprava provozu na ul. Rodkovského a B. Němcové v Blansku

zveřejněno: 22.01.2018 10:12 h
Informace o zahájených územních a stavebních řízeních, která se týkají pozemku v k.ú. Lažany p.č. 514

zveřejněno: 17.01.2018 05:58 h
Investiční akce 2018

zveřejněno: 05.01.2018 10:27 h
Stavba na pozemku p. č. 1335/13 v k. ú. Těchov

zveřejněno: 28.12.2017 08:20 h
Obchodní centrum, ul. Poříčí

zveřejněno: 18.12.2017 13:03 h
Umístění stavby rodinného domu Svinošice

zveřejněno: 14.12.2017 08:07 h
Příprava města na GDPR

zveřejněno: 13.12.2017 08:58 h
Stavba č. p. 260 v Lipovci

zveřejněno: 22.11.2017 11:37 h
Výběrové řízení na funkci: právník

zveřejněno: 09.11.2017 06:58 h
Odezva informačního systému evidence obyvatel

zveřejněno: 20.10.2017 07:01 h
Seznam dopravních přestupků

zveřejněno: 19.10.2017 11:20 h
Informace k pozemkům parc. č. 901/4 a 901/44 v katastrálním území Blansko

zveřejněno: 15.09.2017 09:20 h
Nahlížení do spisu PN

zveřejněno: 15.09.2017 09:20 h
Nahlížení do spisu VZ

zveřejněno: 08.09.2017 07:54 h
Omezení ve využití pozemku

zveřejněno: 18.08.2017 12:28 h
Problémy s ptactvem

zveřejněno: 01.08.2017 12:28 h
Ochrana ovzduší – kontroly v domácnostech

zveřejněno: 27.07.2017 12:59 h
Energetická koncepce

zveřejněno: 18.07.2017 09:11 h
REMA AOS

zveřejněno: 12.07.2017 00:00 h
Povolení Lažany

zveřejněno: 22.06.2017 05:39 h
Podání institutu výstavby a životního prostředí, z.s.

zveřejněno: 22.06.2017 05:39 h
Podání institutu výstavby a životního prostředí, z.s.

zveřejněno: 06.06.2017 06:12 h
Seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv

zveřejněno: 23.05.2017 10:08 h
Info. užití dat živ. registr

zveřejněno: 18.05.2017 05:41 h
Studna v Lažanech

zveřejněno: 20.04.2017 05:35 h
Etický kodex úředníků


stránka aktualizována: 24.05.2017 08:44