Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

18. Poskytnuté informace


zveřejněno: 05.09.2019 08:46 h
Kácení, Petr Novotný

zveřejněno: 23.08.2019 09:25 h
Veřejné zakázky

zveřejněno: 23.08.2019 09:25 h
Veřejné zakázky

zveřejněno: 16.08.2019 07:41 h
Poskytnutí materiálů ZM

zveřejněno: 13.08.2019 13:16 h
Kontroly kotlů v domácnostech v topné sezóně 2017–2018

zveřejněno: 13.08.2019 13:16 h
Kontroly kotlů v domácnostech v topné sezóně 2018–2019

zveřejněno: 26.07.2019 09:58 h
Informace o činnosti OSPOD

zveřejněno: 05.06.2019 12:19 h
I/43 most přes rokli a potok v obci Černá Hora

zveřejněno: 23.05.2019 08:50 h
Výkazy mysliveckých roků 2003 až 2018

zveřejněno: 13.05.2019 09:41 h
Lažánky 123

zveřejněno: 03.04.2019 09:43 h
Výskyt a lov jelena siky

zveřejněno: 25.03.2019 14:15 h
Dopravní značka B13 Adamov

zveřejněno: 21.03.2019 05:57 h
Přestupky – Albert

zveřejněno: 18.03.2019 12:01 h
Adamov – dopravní značení

zveřejněno: 15.02.2019 07:48 h
Metodický pokyn k přestupkům v reklamě

zveřejněno: 13.02.2019 08:54 h
Pokuty za nezákonné odnětí pozemků ze ZPF

zveřejněno: 29.01.2019 10:05 h
Lesní zákon

zveřejněno: 29.01.2019 09:38 h
Správa majetku

zveřejněno: 24.01.2019 05:49 h
Moderování Petr Vojnar

zveřejněno: 22.01.2019 11:39 h
Investiční akce 2019 – priority

zveřejněno: 22.01.2019 10:23 h
Rozhodnutí o vyvlastnění

zveřejněno: 18.12.2018 06:16 h
Nájemní a pachtovní smlouvy k pozemkům města

zveřejněno: 17.12.2018 09:46 h
Pronájem nebytových prostor

zveřejněno: 27.11.2018 12:23 h
Veřejnoprávní smlouvy – stavby

zveřejněno: 16.10.2018 07:39 h
Lažánky CHKO

zveřejněno: 25.09.2018 06:38 h
Vybírání poplatků – svatby

zveřejněno: 10.07.2018 15:22 h
Bytová družstva

zveřejněno: 29.05.2018 12:31 h
Duponti, s. r. o. – GDPR

zveřejněno: 10.05.2018 06:01 h
Rodkovského

zveřejněno: 04.05.2018 12:06 h
Úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích ll.a Ill. třídy a na místní komunikaci v městysi Černá Hora

zveřejněno: 24.04.2018 17:03 h
Významné krajinné prvky

zveřejněno: 20.04.2018 10:35 h
Zjednosměrnění ul. Rodkovského

zveřejněno: 04.04.2018 08:17 h
Stanovisko okrskové volební komise

zveřejněno: 28.03.2018 05:58 h
Hřbitov – pronájem

zveřejněno: 26.03.2018 09:50 h
Rodkovského – úprava provozu

zveřejněno: 09.03.2018 04:41 h
Rodkovského – úprava provozu

zveřejněno: 01.03.2018 12:01 h
Zajištění souladu s GDPR

zveřejněno: 15.02.2018 09:40 h
Výpočetní technika pro volby

zveřejněno: 14.02.2018 12:09 h
Úprava provozu ul. Rodkovského

zveřejněno: 02.02.2018 12:28 h
Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace

zveřejněno: 25.01.2018 08:10 h
Úprava provozu na ul. Rodkovského a B. Němcové v Blansku

zveřejněno: 22.01.2018 10:12 h
Informace o zahájených územních a stavebních řízeních, která se týkají pozemku v k.ú. Lažany p.č. 514

zveřejněno: 17.01.2018 05:58 h
Investiční akce 2018

zveřejněno: 05.01.2018 10:27 h
Stavba na pozemku p. č. 1335/13 v k. ú. Těchov

zveřejněno: 28.12.2017 08:20 h
Obchodní centrum, ul. Poříčí

zveřejněno: 18.12.2017 13:03 h
Umístění stavby rodinného domu Svinošice

zveřejněno: 14.12.2017 08:07 h
Příprava města na GDPR

zveřejněno: 13.12.2017 08:58 h
Stavba č. p. 260 v Lipovci

zveřejněno: 22.11.2017 11:37 h
Výběrové řízení na funkci: právník

zveřejněno: 09.11.2017 06:58 h
Odezva informačního systému evidence obyvatel

zveřejněno: 20.10.2017 07:01 h
Seznam dopravních přestupků

zveřejněno: 19.10.2017 11:20 h
Informace k pozemkům parc. č. 901/4 a 901/44 v katastrálním území Blansko

zveřejněno: 15.09.2017 09:20 h
Nahlížení do spisu PN

zveřejněno: 15.09.2017 09:20 h
Nahlížení do spisu VZ

zveřejněno: 08.09.2017 07:54 h
Omezení ve využití pozemku

zveřejněno: 18.08.2017 12:28 h
Problémy s ptactvem

zveřejněno: 01.08.2017 12:28 h
Ochrana ovzduší – kontroly v domácnostech

zveřejněno: 27.07.2017 12:59 h
Energetická koncepce

zveřejněno: 18.07.2017 09:11 h
REMA AOS

zveřejněno: 12.07.2017 00:00 h
Povolení Lažany

zveřejněno: 22.06.2017 05:39 h
Podání institutu výstavby a životního prostředí, z.s.

zveřejněno: 22.06.2017 05:39 h
Podání institutu výstavby a životního prostředí, z.s.

zveřejněno: 06.06.2017 06:12 h
Seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv

zveřejněno: 23.05.2017 10:08 h
Info. užití dat živ. registr

zveřejněno: 18.05.2017 05:41 h
Studna v Lažanech

zveřejněno: 20.04.2017 05:35 h
Etický kodex úředníků

zveřejněno: 06.04.2017 07:08 h
Zakázka – plakátovací plochy

zveřejněno: 28.03.2017 12:28 h
Seznam vydaných a evidovaných povolení k nakládání s vodami spočívajících v odběru podzemních vod

zveřejněno: 28.03.2017 08:58 h
Sportoviště

zveřejněno: 20.03.2017 09:10 h
Podzámčí

zveřejněno: 15.03.2017 12:28 h
EXPONO – vliv na životní prostředí

zveřejněno: 14.03.2017 09:29 h
Veřejné prostranství

zveřejněno: 09.03.2017 15:25 h
2017-03-09_necas.pdf

zveřejněno: 02.03.2017 06:07 h
Rekonstrukce krajské komunikace Lažánky

zveřejněno: 02.03.2017 06:03 h
Centrální zásobování teplem

zveřejněno: 01.03.2017 09:06 h
Statistika žádostí o informace

zveřejněno: 18.02.2017 19:12 h
Investiční akce 2017

zveřejněno: 20.01.2017 12:28 h
Počet žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF

zveřejněno: 20.01.2017 12:28 h
Souhlas s lesní těžbou

zveřejněno: 20.01.2017 12:28 h
Závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků

zveřejněno: 12.01.2017 00:00 h
2017-01-12_mik.pdf

zveřejněno: 11.11.2016 08:28 h
2016-11-11_strel.pdf

zveřejněno: 01.11.2016 08:16 h
Poduklí

zveřejněno: 13.10.2016 14:25 h
Obchodní centrum ul. Poříčí


stránka aktualizována: 24.05.2017 08:44

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.