Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

18. Poskytnuté informace


zveřejněno: 18.12.2018 06:16 h
Nájemní a pachtovní smlouvy k pozemkům města

zveřejněno: 17.12.2018 09:46 h
Pronájem nebytových prostor

zveřejněno: 27.11.2018 12:23 h
Veřejnoprávní smlouvy – stavby

zveřejněno: 16.10.2018 07:39 h
Lažánky CHKO

zveřejněno: 25.09.2018 06:38 h
Vybírání poplatků – svatby

zveřejněno: 10.07.2018 15:22 h
Bytová družstva

zveřejněno: 29.05.2018 12:31 h
Duponti, s. r. o. – GDPR

zveřejněno: 10.05.2018 06:01 h
Rodkovského

zveřejněno: 04.05.2018 12:06 h
Úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích ll.a Ill. třídy a na místní komunikaci v městysi Černá Hora

zveřejněno: 24.04.2018 17:03 h
Významné krajinné prvky

zveřejněno: 20.04.2018 10:35 h
Zjednosměrnění ul. Rodkovského

zveřejněno: 04.04.2018 08:17 h
Stanovisko okrskové volební komise

zveřejněno: 28.03.2018 05:58 h
Hřbitov – pronájem

zveřejněno: 26.03.2018 09:50 h
Rodkovského – úprava provozu

zveřejněno: 09.03.2018 04:41 h
Rodkovského – úprava provozu

zveřejněno: 01.03.2018 12:01 h
Zajištění souladu s GDPR

zveřejněno: 15.02.2018 09:40 h
Výpočetní technika pro volby

zveřejněno: 14.02.2018 12:09 h
Úprava provozu ul. Rodkovského

zveřejněno: 02.02.2018 12:28 h
Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace

zveřejněno: 25.01.2018 08:10 h
Úprava provozu na ul. Rodkovského a B. Němcové v Blansku

zveřejněno: 22.01.2018 10:12 h
Informace o zahájených územních a stavebních řízeních, která se týkají pozemku v k.ú. Lažany p.č. 514


stránka aktualizována: 24.05.2017 08:44