18. Poskytnuté informace


zveřejněno: 10.07.2018 15:22 h
Bytová družstva

zveřejněno: 29.05.2018 12:31 h
Duponti, s. r. o. – GDPR

zveřejněno: 10.05.2018 06:01 h
Rodkovského

zveřejněno: 04.05.2018 12:06 h
Úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích ll.a Ill. třídy a na místní komunikaci v městysi Černá Hora

zveřejněno: 24.04.2018 17:03 h
Významné krajinné prvky

zveřejněno: 20.04.2018 10:35 h
Zjednosměrnění ul. Rodkovského

zveřejněno: 04.04.2018 08:17 h
Stanovisko okrskové volební komise

zveřejněno: 28.03.2018 05:58 h
Hřbitov – pronájem

zveřejněno: 26.03.2018 09:50 h
Rodkovského – úprava provozu

zveřejněno: 09.03.2018 04:41 h
Rodkovského – úprava provozu

zveřejněno: 01.03.2018 12:01 h
Zajištění souladu s GDPR

zveřejněno: 15.02.2018 09:40 h
Výpočetní technika pro volby

zveřejněno: 14.02.2018 12:09 h
Úprava provozu ul. Rodkovského

zveřejněno: 02.02.2018 12:28 h
Jedovnicko – intenzifikace ČOV a kanalizace

zveřejněno: 25.01.2018 08:10 h
Úprava provozu na ul. Rodkovského a B. Němcové v Blansku

zveřejněno: 22.01.2018 10:12 h
Informace o zahájených územních a stavebních řízeních, která se týkají pozemku v k.ú. Lažany p.č. 514

zveřejněno: 17.01.2018 05:58 h
Investiční akce 2018

zveřejněno: 05.01.2018 10:27 h
Stavba na pozemku p. č. 1335/13 v k. ú. Těchov

zveřejněno: 28.12.2017 08:20 h
Obchodní centrum, ul. Poříčí

zveřejněno: 18.12.2017 13:03 h
Umístění stavby rodinného domu Svinošice

zveřejněno: 14.12.2017 08:07 h
Příprava města na GDPR

zveřejněno: 13.12.2017 08:58 h
Stavba č. p. 260 v Lipovci

zveřejněno: 22.11.2017 11:37 h
Výběrové řízení na funkci: právník

zveřejněno: 09.11.2017 06:58 h
Odezva informačního systému evidence obyvatel

zveřejněno: 20.10.2017 07:01 h
Seznam dopravních přestupků

zveřejněno: 19.10.2017 11:20 h
Informace k pozemkům parc. č. 901/4 a 901/44 v katastrálním území Blansko

zveřejněno: 15.09.2017 09:20 h
Nahlížení do spisu PN

zveřejněno: 15.09.2017 09:20 h
Nahlížení do spisu VZ

zveřejněno: 08.09.2017 07:54 h
Omezení ve využití pozemku

zveřejněno: 18.08.2017 12:28 h
Problémy s ptactvem

zveřejněno: 01.08.2017 12:28 h
Ochrana ovzduší – kontroly v domácnostech

zveřejněno: 27.07.2017 12:59 h
Energetická koncepce


stránka aktualizována: 24.05.2017 08:44