18. Poskytnuté informace


zveřejněno: 17.01.2018 05:58 h
Investiční akce 2018

zveřejněno: 05.01.2018 10:27 h
Stavba na pozemku p. č. 1335/13 v k. ú. Těchov

zveřejněno: 28.12.2017 08:20 h
Obchodní centrum, ul. Poříčí

zveřejněno: 18.12.2017 13:03 h
Umístění stavby rodinného domu Svinošice

zveřejněno: 14.12.2017 08:07 h
Příprava města na GDPR

zveřejněno: 13.12.2017 08:58 h
Stavba č. p. 260 v Lipovci

zveřejněno: 22.11.2017 11:37 h
Výběrové řízení na funkci: právník

zveřejněno: 09.11.2017 06:58 h
Odezva informačního systému evidence obyvatel

zveřejněno: 20.10.2017 07:01 h
Seznam dopravních přestupků

zveřejněno: 19.10.2017 11:20 h
Informace k pozemkům parc. č. 901/4 a 901/44 v katastrálním území Blansko

zveřejněno: 15.09.2017 09:20 h
Nahlížení do spisu PN

zveřejněno: 15.09.2017 09:20 h
Nahlížení do spisu VZ

zveřejněno: 08.09.2017 07:54 h
Omezení ve využití pozemku

zveřejněno: 18.08.2017 12:28 h
Problémy s ptactvem

zveřejněno: 01.08.2017 12:28 h
Ochrana ovzduší – kontroly v domácnostech

zveřejněno: 27.07.2017 12:59 h
Energetická koncepce

zveřejněno: 18.07.2017 09:11 h
REMA AOS

zveřejněno: 12.07.2017 00:00 h
Povolení Lažany

zveřejněno: 22.06.2017 05:39 h
Podání institutu výstavby a životního prostředí, z.s.

zveřejněno: 22.06.2017 05:39 h
Podání institutu výstavby a životního prostředí, z.s.

zveřejněno: 06.06.2017 06:12 h
Seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv

zveřejněno: 23.05.2017 10:08 h
Info. užití dat živ. registr

zveřejněno: 18.05.2017 05:41 h
Studna v Lažanech

zveřejněno: 20.04.2017 05:35 h
Etický kodex úředníků

zveřejněno: 06.04.2017 07:08 h
Zakázka – plakátovací plochy

zveřejněno: 28.03.2017 12:28 h
Seznam vydaných a evidovaných povolení k nakládání s vodami spočívajících v odběru podzemních vod

zveřejněno: 28.03.2017 08:58 h
Sportoviště

zveřejněno: 20.03.2017 09:10 h
Podzámčí

zveřejněno: 15.03.2017 12:28 h
EXPONO – vliv na životní prostředí

zveřejněno: 14.03.2017 09:29 h
Veřejné prostranství

zveřejněno: 09.03.2017 15:25 h
2017-03-09_necas.pdf

zveřejněno: 02.03.2017 06:07 h
Rekonstrukce krajské komunikace Lažánky

zveřejněno: 02.03.2017 06:03 h
Centrální zásobování teplem

zveřejněno: 01.03.2017 09:06 h
Statistika žádostí o informace

zveřejněno: 18.02.2017 19:12 h
Investiční akce 2017

zveřejněno: 20.01.2017 12:28 h
Počet žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF

zveřejněno: 20.01.2017 12:28 h
Souhlas s lesní těžbou

zveřejněno: 20.01.2017 12:28 h
Závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků


stránka aktualizována: 24.05.2017 08:44

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.