4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Blansko
podatelna
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

GPS: 49°21'48.502"N, 16°38'37.685"E

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny MěÚ Blansko

Pondělí 8:00–17:00 h
Středa 8:00–17:00 h

Pokladna, budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek 8:00–11:00 h a 13:00–14:00 h
Pátek 8:00–12:00 h

Podatelna, budova nám. Svobody 3

Pondělí 8:00–11:00 h 12:00–17:00 h
Úterý 8:00–11:00 h 12:00–14:00 h
Středa 8:00–11:00 h 12:00–17:00 h
Čtvrtek 8:00–11:00 h 12:00–14:00 h
Pátek 8:00–11:00 h 12:00–13:00 h

Podatelna, budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek 8:00–14:00 h
Pátek 8:00–13:00 h

Rozšířené úřední hodiny

občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování podpisů a listin

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h

registr řidičů, registr vozidel

- budova nám. Republiky 1

Pondělí 8:00–17:00 h
Úterý 8:00–14:00 h
Středa 8:00–17:00 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00–12:00 h

4.4 Telefonní čísla

Telefon: 516 775 111 (podatelna, spojovatelka)

Telefonní čísla všech pracovníků najdete v telefonním seznamu.

4.5 Čísla faxu

Fax: 516 775 186

Telefonní čísla všech pracovníků najdete v telefonním seznamu.

4.6 Adresa internetové stránky

Oficiální internetové stránky Města Blansko mají adresu:
www.blansko.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická adresa elektronické podatelny:

epodatelna@blansko.cz

E-podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu.


 

Elektronické podání je možné zaslat dle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů prostřednictvím datové schránky Města Blansko – ID: ecmb355.

 

Elektronické podání je možné podat také prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou a odeslané na adresu epodatelna@blansko.cz nebo předat na technickém nosiči dat (CD, DVD, USB-Flash Disk).

 

Příjem podání na technickém nosiči dat můžete doručit v úředních hodinách na Podatelnu v budově nám. Svobody 3. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

 

Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, Městský úřad akceptuje pouze soubory ve formátu .PDF a .ZFO.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců MěÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.

 

Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů:

Možnost ověření certifikátu podle e-mailové adresy.

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: Česká pošta, s.p. – qca.postsignum.cz


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv podepsané elektronickým podpisem:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
– zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MěÚ
– datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:

Město Blansko
Vaše podání ze dne: DD/MM/RRRR HH/MM/SS
v obsahu zprávy: předmět zprávy podané na adresu el. podatelny – epodatelna@blansko.cz

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: pid
Datum zaevidování: DD/MM/RRRR HH/MM/SS
Vaše evidenční údaje: adresa/e-mail

Vaše podání bylo přijato s elektronickým podpisem:

Kontrola elektronického podpisu: Ověřeno
Kontrola certifikátu elektronického podpisu:

S pozdravem jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
	

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.) u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na epodatelna@blansko.cz případně na poštovní adresu MěÚ.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

vedoucí odboru hospodářské zprávy MěÚ Blansko

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka Města Blansko – ID: ecmb355

Pro komunikaci s Městem Blansko je možné použít také e-mail: epodatelna@blansko.cz.

E-mailové adresy všech pracovníků najdete v telefonním seznamu.

Stránky www.blansko.eu.


stránka aktualizována: 12.10.2017 12:01 h

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.