Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu:

19-329631/0100, Komerční Banka, a. s., expozitura Blansko