Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

odbor kancelář tajemníka

odbor kancelář tajemníka – přejdi na webové stránky odboru


JMÉNO TELEFON 1 E-MAIL DVEŘE

vedoucí odboru, náměstí Republiky 1316/1

Ing. Kovář Jiří 516 775 228 kovar@blansko.cz dveře č. 235,
2. patro

úsek krizového řízení, náměstí Republiky 1316/1

Vozáryová Regina 516 775 341
778 888 336
vozaryova@blansko.cz dveře č. 236,
2. patro

oddělení právní a personální, náměstí Svobody 32/3

Mgr. Mikulášková Markéta 516 775 114 mmikulaskova@blansko.cz dveře č. 5,
přízemí

právní a přestupková agenda, náměstí Svobody 32/3

Mgr. Ing. Mrázek Jiří 516 775 113
777 471 948
jmrazek@blansko.cz dveře č. 4,
přízemí
Mgr. Zouharová Kateřina 516 775 187 kzouharova@blansko.cz dveře č. 4,
přízemí

administrativa, náměstí Svobody 32/3

Bc. Machačová Tereza 516 775 191 machacova@blansko.cz dveře č. 6,
přízemí

úsek personální a mzdový, náměstí Svobody 32/3

Mrázková Marta 516 775 134 mrazkova@blansko.cz dveře č. 45,
přízemí
Štorková Hana 516 775 135 storkova@blansko.cz dveře č. 45,
přízemí

oddělení propagace a cestovního ruchu, Rožmitálova 6

Mgr. Hejčová Martina 516 775 195
724 268 138
hejcova@blansko.cz
přízemí
Bc. Kratochvílová Iva 516 775 185 kratochvilova@blansko.cz
přízemí
Vintrová Jana, DiS. 516 410 470 vintrova@blansko.cz
přízemí

odbor kancelář tajemníka – přejdi na webové stránky odboru