Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

odbor kancelář tajemníka

odbor kancelář tajemníka – přejdi na webové stránky odboru


JMÉNO TELEFON 1 TELEFON 2 MOBIL E-MAIL

vedoucí odboru

Ing. Kovář Jiří 516 775 228 kovar@blansko.cz

úsek krizového řízení

Vozáryová Regina 516 775 341 778 888 336 vozaryova@blansko.cz

oddělení právní a personální

Mgr. Mikulášková Markéta 516 775 114 mmikulaskova@blansko.cz

právní a přestupková agenda

Mgr. Ing. Mrázek Jiří 516 775 113 jmrazek@blansko.cz
Mgr. Zouharová Kateřina 516 775 187 kzouharova@blansko.cz

administrativa

Bc. Machačová Tereza 516 775 191 machacova@blansko.cz

úsek personální a mzdový

Mrázková Marta 516 775 134 mrazkova@blansko.cz
Štorková Hana 516 775 135 storkova@blansko.cz

oddělení propagace a cestovního ruchu

Mgr. Hejčová Martina 516 775 195 724 268 138 hejcova@blansko.cz
Bc. Kratochvílová Iva 516 775 185 kratochvilova@blansko.cz
Vintrová Jana , DiS. 516 410 470 vintrova@blansko.cz

odbor kancelář tajemníka – přejdi na webové stránky odboru