odbor kancelář tajemníka

odbor kancelář tajemníka – přejdi na webové stránky odboru


vedoucí odboru

Mgr. Kučera Jiří - 516 775 357 - 725 112 483 - kucera@blansko.cz

 

úsek krizového řízení

Vozáryová Regina - 516 775 341 - 778 888 336 - vozaryova@blansko.cz

 

oddělení právní a personální

Mgr. Mikulášková Markéta - 516 775 114 - mmikulaskova@blansko.cz

 

právní a přestupková agenda

Mgr. Ing. Mrázek Jiří - 516 775 113 - jmrazek@blansko.cz

Mgr. Zouharová Kateřina - 516 775 187 - kzouharova@blansko.cz

 

administrativa

Bc. Machačová Tereza - 516 775 191 - machacova@blansko.cz

 

úsek personální a mzdový

Mrázková Marta - 516 775 134 - mrazkova@blansko.cz

Štorková Hana - 516 775 135 - storkova@blansko.cz

 

oddělení propagace a cestovního ruchu

Bc. Hejčová Martina - 516 775 185 - hejcova@blansko.cz

Bc. Kratochvílová Iva - 516 410 470 - 516 410 480 - kratochvilova@blansko.cz

Veronika Handlová, DiS. - 516 410 470 - handlova@blansko.cz


odbor kancelář tajemníka – přejdi na webové stránky odboru