Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

odbor sociálních věcí

odbor sociálních věcí – přejdi na webové stránky odboru


JMÉNO TELEFON 1 TELEFON 2 MOBIL E-MAIL

vedoucí odboru

Mgr. Fadrná Jana 516 775 224 728 535 868 fadrna@blansko.cz
Musilová Simona 516 775 216 smusilova@blansko.cz

oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Mgr. Pinková Kateřina 516 775 358 775 859 478 pinkova@blansko.cz
Mgr. Daněk Milan 516 775 227 danek@blansko.cz
Mgr. Fialová Leona 516 775 236 778 428 505 fialova@blansko.cz
Fleková Lenka , DiS. 516 775 232 flekova@blansko.cz
Bc. Gabrielová Martina , DiS. 516 775 239 gabrielova@blansko.cz
Mgr. Havlíčková Terezie 516 775 225 778 888 104 thavlickova@blansko.cz
Krejčířová Hana , DiS. 516 775 234 krejcirova@blansko.cz
Mgr. Nováková Eva 516 775 233 778 481 527 novakova@blansko.cz
Novotná Valerie , DiS. 516 775 238 novotna@blansko.cz
Mgr. Pokorný Radovan 516 775 231 pokorny@blansko.cz
Bc. Sedláková Kateřina 516 775 230 ksedlakova@blansko.cz
Bc. Vajdová Simona 516 775 414 778 428 506 vajdova@blansko.cz

oddělení sociální pomoci

Bc. Kaldová Tereza 516 775 210 775 859 676 kaldova@blansko.cz
Bc. Čermáková Lenka 516 775 244 775 870 720 cermakova@blansko.cz
Bc. Kristýnová Věra , DiS. 516 775 443 kristynova@blansko.cz
Veselá Eliška , DiS. 516 775 235 vesela@blansko.cz

oddělení sociálních služeb

Mgr. Čípková Iveta 516 775 513 728 535 988 cipkova@blansko.cz
Bc. Beranová Ladislava 516 775 445 777 358 324 beranova@blansko.cz
Mgr. Bc. Kouřilová Ivana 516 775 402 775 859 487 kourilova@blansko.cz
Ing., Bc. Křenková Dana 516 417 321 775 859 489 krenkova@blansko.cz
Matušková Renata 516 775 413 775 859 677 rmatuskova@blansko.cz
Mgr. Staňková Klára 516 775 507 775 859 687 stankova@blansko.cz
Pečovatelky 516 775 409
Pečovatelky 516 775 410

poradna pro rodinu

Mgr. Nečasová Gabriela 516 413 524 775 870 667 gnecasova@blansko.cz
Bc. Habrová Jana 516 413 524 habrova@blansko.cz
interní volání - mobil 775 877 732
Ing. Mgr. Janíková Helena 516 413 524 hjanikova@blansko.cz
Mgr. Švanda Martin , Ph.D. 516 413 524 svanda@blansko.cz

domy s pečovatelskou službou (DPS)

9. května 1 516 410 079 775 859 488
Pod Javory 32 516 417 321 775 859 489

odbor sociálních věcí – přejdi na webové stránky odboru