Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí – přejdi na webové stránky odboru


JMÉNO TELEFON 1 TELEFON 2 MOBIL E-MAIL

vedoucí odboru

Ing. Gajdošík Radek 516 775 800 gajdosik@blansko.cz

oddělení správní

Mgr. Havlíčková Yvona 516 775 807 775 877 734 havlickova@blansko.cz

matrika

Hynková Jaromíra 516 775 808 hynkova@blansko.cz

ohlašovna a evidence obyvatel

Ševčíková Dagmar 516 775 809 dsevcikova@blansko.cz

občanské průkazy

mobil 778 745 996
Kovaříková Petra 516 775 803 kovarikova@blansko.cz
Štěrbová Jana 516 775 804 sterbova@blansko.cz

cestovní doklady

Láník Radek 516 775 806 lanik@blansko.cz
Mgr. Součková Hana 516 775 830 souckova@blansko.cz
přepážka 516 775 805
fax 516 775 819

oddělení dopravně správních agend

Bc. Knecht Michal 516 775 802 knecht@blansko.cz

zkušební komisaři

Havránek Aleš 516 775 810 havranek@blansko.cz
Mgr. Lakota Aleš 516 775 811 lakota@blansko.cz
zkušební místnost žadatelů o ŘO 516 775 824

technická způsobilost vozidel

Petrů Aleš 516 775 813 petru@blansko.cz
Skoumal Rudolf 516 775 814 skoumal@blansko.cz

registr vozidel

Hrušková Tereza , DiS. 516 775 817 hruskova@blansko.cz
Pokojová Markéta 516 775 816 pokojova@blansko.cz
Ing. Straková Michaela 516 775 818 mstrakova@blansko.cz

řidičské průkazy

přepážka 516 775 815

registr řidičů

Demková Žaneta 516 775 823 demkova@blansko.cz
Uhlířová Jitka 516 775 820 uhlirova@blansko.cz
fax 516 775 821

bodový systém - přestupky ČKP (pojištění vozidel)

Foitová Eva 516 775 812 foitova@blansko.cz

přestupky

Ing. Bc. Honová Petra 516 775 318 honova@blansko.cz
Kakáčová Barbora , DiS. 516 775 828 kakacova@blansko.cz
Mgr. Ryšánková Iveta 516 775 319 rysankova@blansko.cz
Mgr. Vaisová Ilona 516 775 317 vaisova@blansko.cz

odbor vnitřních věcí – přejdi na webové stránky odboru