Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

odbor vnitřních věcí

odbor vnitřních věcí – přejdi na webové stránky odboru


JMÉNO TELEFON 1 E-MAIL DVEŘE

vedoucí odboru, náměstí Republiky 1316/1

Ing. Gajdošík  Radek 516 775 800 gajdosik@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 108

oddělení správní, náměstí Republiky 1316/1

Mgr. Havlíčková  Yvona 516 775 807
775 877 734
havlickova@blansko.cz 4. patro,
dveře č. 4

matrika, náměstí Republiky 1316/1

Hynková  Jaromíra 516 775 808 hynkova@blansko.cz 5. patro,
dveře č. 5

ohlašovna a evidence obyvatel, náměstí Republiky 1316/1

Ševčíková  Dagmar 516 775 809 dsevcikova@blansko.cz 3. patro,
dveře č. 3

občanské průkazy, náměstí Republiky 1316/1

mobil  
778 745 996
Kovaříková  Petra 516 775 803 kovarikova@blansko.cz
Štěrbová  Jana 516 775 804 sterbova@blansko.cz

cestovní doklady, náměstí Republiky 1316/1

Láník  Radek 516 775 806 lanik@blansko.cz
Mgr. Součková  Hana 516 775 830 souckova@blansko.cz
přepážka   516 775 805
fax   516 775 819

oddělení dopravně správních agend, náměstí Republiky 1316/1

Bc. Knecht  Michal 516 775 802 knecht@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 107

zkušební komisaři, náměstí Republiky 1316/1

Havránek  Aleš 516 775 810 havranek@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 105a
Mgr. Lakota  Aleš 516 775 811 lakota@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 105a
zkušební místnost žadatelů o ŘO   516 775 824 2. patro,
dveře č. 243

technická způsobilost vozidel, náměstí Republiky 1316/1

Petrů  Aleš 516 775 813 petru@blansko.cz
Skoumal  Rudolf 516 775 814 skoumal@blansko.cz

registr vozidel, náměstí Republiky 1316/1

Hrušková  Tereza, DiS. 516 775 817 hruskova@blansko.cz
Pokojová  Markéta 516 775 816 pokojova@blansko.cz
Ing. Straková  Michaela 516 775 818 mstrakova@blansko.cz

řidičské průkazy, náměstí Republiky 1316/1

přepážka   516 775 815

registr řidičů, náměstí Republiky 1316/1

Demková  Žaneta 516 775 823 demkova@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 113
Uhlířová  Jitka 516 775 820 uhlirova@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 113
fax   516 775 821

bodový systém - přestupky ČKP (pojištění vozidel), náměstí Republiky 1316/1

Foitová  Eva 516 775 812 foitova@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 112

přestupky, náměstí Republiky 1316/1

Ing. Bc. Honová  Petra 516 775 318 honova@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 109
Kakáčová  Barbora, DiS. 516 775 828 kakacova@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 106
Mgr. Ryšánková  Iveta 516 775 319 rysankova@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 110
Mgr. Vaisová  Ilona 516 775 317 vaisova@blansko.cz 1. patro,
dveře č. 111

odbor vnitřních věcí – přejdi na webové stránky odboru