Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

odbor životního prostředí

odbor životního prostředí – přejdi na webové stránky odboru


JMÉNO TELEFON 1 TELEFON 2 MOBIL E-MAIL

vedoucí odboru

Ing. Konečný Pavel 516 775 333 725 112 566 pkonecny@blansko.cz

oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství

PhDr. Konečný Jaroslav 516 775 349 jkonecny@blansko.cz
Slepánková Iveta 516 775 346 slepankova@blansko.cz
Ing. Stuchlíková Ivana 516 775 348 stuchlikova@blansko.cz

oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší

Ing. Batelková Jiřina 516 775 335 batelkova@blansko.cz
Ing. Pozděnová Olga 516 775 339 pozdenova@blansko.cz
Bc. Šenková Jitka 516 775 340 senkova@blansko.cz
Ing. Tříska Břetislav 516 775 338 triska@blansko.cz

odbor životního prostředí – přejdi na webové stránky odboru