odbor životního prostředí

odbor životního prostředí – přejdi na webové stránky odboru


vedoucí odboru

Ing. Konečný Pavel - 516 775 333 - 725 112 566 - pkonecny@blansko.cz

 

oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství

PhDr. Konečný Jaroslav - 516 775 349 - jkonecny@blansko.cz

Slepánková Iveta - 516 775 346 - slepankova@blansko.cz

Ing. Stuchlíková Ivana - 516 775 348 - stuchlikova@blansko.cz

 

oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší

Ing. Batelková Jiřina - 516 775 335 - batelkova@blansko.cz

Ing. Pozděnová Olga - 516 775 339 - pozdenova@blansko.cz

Bc. Šenková Jitka - 516 775 340 - senkova@blansko.cz

Ing. Tříska Břetislav - 516 775 338 - triska@blansko.cz


odbor životního prostředí – přejdi na webové stránky odboru