Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

záznam 13250

zveřejněno: 31.03.2020, 09:25:45 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 14.04.2020

Zápis dětí do 1. ročníků základního vzdělávání [100 kB]

záznam 13247

zveřejněno: 31.03.2020, 07:10:16 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 16.04.2020

Ztráty a nálezy [278 kB]

záznam 13246

zveřejněno: 30.03.2020, 13:32:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 15.04.2020

Usnesení [82 kB]

Zrušení dražby
- podíl 1/3 na nemovitých věcech, k.ú. Stichovice, okres Prostějov

záznam 13245

zveřejněno: 30.03.2020, 13:30:12 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.05.2020

Usnesení [285 kB]

Dražba
- podíl 9/30 na nemovité věci, k.ú. Blansko

záznam 13244

zveřejněno: 30.03.2020, 13:23:06 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 15.04.2020

Veřejná vyhláška [212 kB]

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Blansku, při ulici Okružní

záznam 13243

zveřejněno: 30.03.2020, 13:16:59 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 15.04.2020

Oznámení [63 kB]

Záměr odprodat část pozemku parc.č. 242/1, k.ú. Blansko

záznam 13242

zveřejněno: 26.03.2020, 13:26:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 14.04.2020

Veřejná vyhláška [532 kB]

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchv Blansku - Hořicích

záznam 13241

zveřejněno: 26.03.2020, 13:25:02 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.04.2020

Veřejná vyhláška [1011 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Blansku, ulice Okružní, žadatel město Blansko

záznam 13240

zveřejněno: 26.03.2020, 12:14:16 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 14.04.2020

Veřejná vyhláška [503 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice III/374 35, obec Spešov, oprava přejezdu

záznam 13239

zveřejněno: 26.03.2020, 12:11:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.04.2020

Veřejná vyhláška [242 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Blansku mezi městskými částmi Olešná a Hořice, žadatel město Blansko

záznam 13238

zveřejněno: 25.03.2020, 12:27:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.04.2020

Oznámení stavebního záměru [135 kB]

Řadové garáže, dešťová kanalizace, obec Ráječko - stavební povolení (certifikát AI)

záznam 13237

zveřejněno: 24.03.2020, 12:18:38 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.04.2020

Veřejná vyhláška [417 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice II/377 a MK, obec Vysočany

záznam 13236

zveřejněno: 24.03.2020, 12:17:11 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.04.2020

Veřejná vyhláška [430 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Bezručova

záznam 13232

zveřejněno: 20.03.2020, 13:41:24 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.04.2020

Informace VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. [301 kB]

záznam 13231

zveřejněno: 20.03.2020, 12:34:41 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.04.2020

Veřejná vyhláška [547 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice, MK a VPUK na území města Blansko - údržba

záznam 13229

zveřejněno: 19.03.2020, 13:24:01 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.04.2020

Veřejná vyhláška [443 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK ulice Seifertova

záznam 13228

zveřejněno: 19.03.2020, 07:37:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.04.2020

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje [146 kB]

záznam 13226

zveřejněno: 18.03.2020, 13:11:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.04.2020

Veřejná vyhláška [839 kB]

Stanovení PÚP při ZUK MK v obci Svinošice

záznam 13225

zveřejněno: 18.03.2020, 13:08:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.04.2020

Veřejná vyhláška [697 kB]

Stanovení PÚP při ZUK silnice III/374 42 v obci Vavřinec, místní části Veselice"

záznam 13224

zveřejněno: 18.03.2020, 12:52:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.04.2020

POMÁHÁME BLANSKU [99 kB]

záznam 13223

zveřejněno: 17.03.2020, 12:25:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.04.2020

Veřejná vyhláška [798 kB]

Územní rozhodnutí o umístění stavby "Milonice - obnova NN" spočívající ve vybudování nové kioskové trafostanice včetně jejího přípojení kabelem VN a dále v rekonstrukci (nahrazení) stávající venkovní distribuční sítě NN uložením kabelů do země spolu s vybudováním nových přípojek NN. Oprávněnou z územního rozhodnutí je E.ON Distibuce, a.s. zastoupená společností EEIKA Brno, s.r.o.

záznam 13222

zveřejněno: 17.03.2020, 12:19:49 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 02.04.2020

Oznámení [48 kB]

Nová otevírací doba Městského úřadu Blansko

záznam 13220

zveřejněno: 17.03.2020, 08:11:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.04.2020

Oznámení [188 kB]

Uzavření všech provozů a oddělení společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s.

záznam 13219

zveřejněno: 17.03.2020, 08:08:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.04.2020

Rozhodnutí [336 kB]

Nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

záznam 13218

zveřejněno: 16.03.2020, 14:06:38 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.04.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [55 kB]

Dne 06.04.2020
- Blansko

záznam 13217

zveřejněno: 16.03.2020, 14:04:57 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.04.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [51 kB]

Dne 06.04.2020
- Blansko

záznam 13216

zveřejněno: 16.03.2020, 13:58:31 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.04.2020

Veřejná vyhláška [550 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- Blansko úprava - DS, BD Horní Palava

záznam 13215

zveřejněno: 16.03.2020, 13:54:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.04.2020

Oznámení [105 kB]

Zrušení veřejného projednání návrhu ÚP Rudice a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území

záznam 13213

zveřejněno: 16.03.2020, 08:27:13 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 31.03.2020

MěÚ Blansko [132 kB]

Od pondělí 16.března 2020 se ruší osobní kontaktní úřední styk s veřejností

záznam 13211

zveřejněno: 13.03.2020, 10:40:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 13.04.2020

Usnesení Vlády České republiky [53 kB]

Nouzový stav

záznam 13191

zveřejněno: 03.03.2020, 07:10:29 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 07.04.2020

Výběrové řízení [76 kB]

Referent územního plánování

záznam 13178

zveřejněno: 25.02.2020, 09:17:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.08.2021

Výzva NIV - ÚZSVM [1 MB]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle §65 odst.3 zákona č.256/2013Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 13153

zveřejněno: 18.02.2020, 08:57:03 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 07.04.2020

Oznámení [46 kB]

Záměr
- pronajmout budoucí stavbu kavárny, "Veřejné prostranství Dukla - kavárna"

záznam 13131

zveřejněno: 10.02.2020, 14:29:37 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.02.2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření města Blansko v roce 2020 [195 kB]

záznam 13108

zveřejněno: 03.02.2020, 13:37:11 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 04.05.2020

Veřejná vyhláška [145 kB]

Opatření obecné k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

záznam 13064

zveřejněno: 20.01.2020, 09:40:44 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 28.12.2020

Upozornění pro občany města Blanska na svoz komunálního odpadu ve svátky [166 kB]

záznam 13063

zveřejněno: 20.01.2020, 09:38:45 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 24.09.2020

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v září 2020 [225 kB]

záznam 13062

zveřejněno: 20.01.2020, 09:35:53 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 21.09.2020

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v září 2020 [199 kB]

záznam 13061

zveřejněno: 20.01.2020, 09:34:00 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.04.2020

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2020 [225 kB]

záznam 13060

zveřejněno: 20.01.2020, 09:31:36 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 27.04.2020

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2020 [199 kB]

záznam 13000

zveřejněno: 19.12.2019, 11:03:32 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2020 [40 kB]

záznam 12999

zveřejněno: 19.12.2019, 10:51:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2021 - 2022 [40 kB]

záznam 12971

zveřejněno: 10.12.2019, 13:03:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.06.2021

Veřejná vyhláška [800 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12920

zveřejněno: 21.11.2019, 12:57:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Veřejná vyhláška [287 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12665

zveřejněno: 15.08.2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12541

zveřejněno: 28.06.2019, 10:37:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2020

Sdělení o zveřejnění [54 kB]

Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2018

záznam 12503

zveřejněno: 18.06.2019, 12:55:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.07.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [175 kB]

záznam 12286

zveřejněno: 04.04.2019, 13:52:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Veřejná vyhláška [490 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 30.06.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky