Elektronická úřední deska

záznam 10937

zveřejněno: 23.11.2017, 13:15:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 11.12.2017

Veřejná vyhláška [455 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na MK: oprava MK, ul. Osvobození v městě Adamov

záznam 10936

zveřejněno: 22.11.2017, 15:40:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.12.2017

Veřejná vyhláška [470 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: pokračování stavby Jedovnice - průtah

záznam 10935

zveřejněno: 22.11.2017, 15:37:38 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.12.2017

Veřejná vyhláška [256 kB]

Oznámení o zahájení stav. řízení stavby "stavební úpravy bytového domu v Blansku, Dvorská č.p. 1506/16, na pozemku p.č. st. 1814 v katastrálním území Blansko - rekonstrukce zdroje tepla", stavebník Společenství vlastníků domu Dvorská 16

záznam 10934

zveřejněno: 22.11.2017, 15:34:26 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.12.2017

Veřejná vyhláška [512 kB]

Polní cesta HC1 s rigolem a svodným příkopem SP1 v obci Kuničky, žadatel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 67801 Blansko

záznam 10933

zveřejněno: 22.11.2017, 15:30:37 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 09.01.2018

Usnesení [337 kB]

Dražba
- nemovité věci, k.ú. Pitín, okres Uherské Hradiště

záznam 10932

zveřejněno: 22.11.2017, 14:47:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 09.01.2018

Usnesení [338 kB]

Dražba
- nemovité věci, k.ú. Jaroměřice, okres Svitavy

záznam 10928

zveřejněno: 21.11.2017, 13:32:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.12.2017

Veřejná vyhláška [537 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu, optimalizace autobusového nádraží Blansko

záznam 10927

zveřejněno: 21.11.2017, 13:28:32 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.12.2017

Veřejná vyhláška [309 kB]

Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu: "regenerace a zateplení bytového domu Pod Javory 2, 4, 6", žadatel Společenství vlastníků bytového domu Pod Javory 2,4,6, Blansko

záznam 10926

zveřejněno: 21.11.2017, 13:26:17 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.12.2017

Veřejná vyhláška [413 kB]

Přístavba výtahu a stavební úpravy obchodního domu Družba v Blansku č.p. 1711, nám. Svobody 8b

záznam 10925

zveřejněno: 21.11.2017, 13:24:02 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.12.2017

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021 [12 MB]

Zveřejnění návrhu koncepce

záznam 10924

zveřejněno: 21.11.2017, 13:22:58 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 24.11.2017

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje [180 kB]

Dne 24.11.2017

záznam 10923

zveřejněno: 21.11.2017, 13:20:15 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 07.12.2017

Veřejná vyhláška [45 kB]

Výzva k vyzvednutí písemnosti
- paní Kocandová Marie, Zálší 51

záznam 10922

zveřejněno: 21.11.2017, 13:19:23 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 07.12.2017

Ztráty a nálezy [30 kB]

záznam 10921

zveřejněno: 20.11.2017, 13:23:49 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 18.12.2017

Oznámení [42 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory, Chelčického 32, Blansko

záznam 10919

zveřejněno: 16.11.2017, 13:05:53 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 06.12.2017

Návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2018 [187 kB]

záznam 10918

zveřejněno: 16.11.2017, 13:02:21 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 01.12.2017

Oznámení [78 kB]

Záměr pronajmout
- prostory sloužící podnikání v I. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, za účelem poskytování zdravotních služeb

záznam 10917

zveřejněno: 16.11.2017, 13:00:08 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.12.2017

Veřejná vyhláška [362 kB]

Stanovení místní úpravy provozu, nová okružní křižovatka v Rájci - Jestřebí

záznam 10916

zveřejněno: 16.11.2017, 12:57:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.12.2017

Veřejná vyhláška [397 kB]

Stanovení místní úpravy provozu MK, parkoviště u kaple sv. Jana Nepomuckého v obci Spešov

záznam 10915

zveřejněno: 16.11.2017, 12:55:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.12.2017

Veřejná vyhláška [490 kB]

Územní rozhodnutí: kabelové vedení sítí UPC Česká republika na ulici Jasanová a Na Pískách v Blansku, žadatel UPC Česká republika, s.r.o.

záznam 10914

zveřejněno: 16.11.2017, 12:52:33 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.12.2017

Veřejná vyhláška [296 kB]

"Olomučany - splašková kanalizace" v katastrálním území Olomučany a Klepačov, žadatel "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, kterého zastupuje SMV projekt, s.r.o.

záznam 10913

zveřejněno: 15.11.2017, 14:07:11 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2017

Veřejná vyhláška [12 MB]

Stanovení nového ochranného pásma vodního zdroje Spešov a zrušení stávajících pásem hygienické ochrany vodního zdroje Spešov

záznam 10912

zveřejněno: 15.11.2017, 14:01:22 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 01.12.2017

Oznámení [247 kB]

Záměr změnit
- nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS

záznam 10911

zveřejněno: 15.11.2017, 13:59:50 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 01.12.2017

Oznámení [227 kB]

Záměr změnit
- nájemní smlouvu č. 2016/001010/INV/OS

záznam 10910

zveřejněno: 15.11.2017, 13:58:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 28/2017 - RO 30/2017 [239 kB]

záznam 10909

zveřejněno: 15.11.2017, 13:53:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.12.2017

Veřejná vyhláška [750 kB]

Územní rozhodnutí na stavbu: "Novostavba a rekonstrukce chodníků v k.ú. Housko a Molenburk", žadatel Obec Vysočany

záznam 10908

zveřejněno: 15.11.2017, 13:45:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.11.2017

Veřejná vyhláška [125 kB]

Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby opěrné stěny a trénních úprav v areálu společnosti Synthon, s.r.o. v Blansku, Brněnská 597/32, stavebník Synthon, s.r.o., kterého zastupuje RIZNER, s.r.o.

záznam 10907

zveřejněno: 14.11.2017, 12:44:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [39 kB]

Dne 30.11.2017
- Blansko

záznam 10906

zveřejněno: 14.11.2017, 12:41:58 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 04.12.2017

Výběrové řízení [71 kB]

Právník v právním a personálním oddělení odboru kancelář tajenmíka MěÚ Blansko

záznam 10905

zveřejněno: 14.11.2017, 12:39:56 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.11.2017

Veřejná vyhláška [280 kB]

Spešov - úprava DS, Pávková - kabelové vedení NN - změna stavby, žadatel E.ON Distribuce, a.s.

záznam 10904

zveřejněno: 14.11.2017, 12:36:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.11.2017

Veřejná vyhláška [478 kB]

Územní rozhodnutí: Kabelové vedení elektronické komunikační sítě UPC Česká republika na ulicích Sadová, Sladkovského, Erbenova, 9. května, Podlesí v Blansku, žadatel UPC Česká republika, s.r.o.

záznam 10903

zveřejněno: 14.11.2017, 12:34:37 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 06.12.2017

Oznámení [41 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory na nám. Svobody 6, Blansko

záznam 10902

zveřejněno: 13.11.2017, 15:02:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.03.2018

Dražební vyhláška [252 kB]

Dražba - nemovitosti Blansko

záznam 10901

zveřejněno: 13.11.2017, 15:00:24 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.01.2018

Dražební vyhláška [128 kB]

Dražba - nemovitosti Blansko

záznam 10899

zveřejněno: 13.11.2017, 12:03:51 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.11.2017

Veřejná vyhláška [289 kB]

Oznámení zahájení územního řízení: plynovody, přípojky plynu, rozvody plynu vedené mimo budovu - "Reko MS Blansko - Žižkova+2", žadatel GasNet,s.r.o.

záznam 10888

zveřejněno: 13.11.2017, 07:30:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.12.2017

Oznámení [2 MB]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Vyškov vyhlašuje výběrové řízení č. BVY/26/2017 - koupě nemovité věci v k.ú. Letovice, p.č. 1326/2

záznam 10895

zveřejněno: 10.11.2017, 12:25:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.11.2017

Oznámení [662 kB]

Návrh opatření obecné povahy - povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského

záznam 10894

zveřejněno: 10.11.2017, 12:22:50 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.11.2017

Veřejná vyhláška [594 kB]

Opatření obecné povahy - nařízení Ministerstva zemědělství vlastníkům lesů

záznam 10893

zveřejněno: 10.11.2017, 12:20:25 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.11.2017

Oznámení [136 kB]

"Stavební úpravy stávající polní cesty C7",
žadatel Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

záznam 10892

zveřejněno: 10.11.2017, 12:16:59 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.11.2017

Veřejná vyhláška [178 kB]

Sdělení o seznámení s podklady pro rozhodnutí, stavba : "Lažánky - napojení na SV Jedovnice" v Blansku, část Lažánky a v Rudici, žadatel "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, zast. společnost AQUA PRON s.r.o.

záznam 10891

zveřejněno: 10.11.2017, 12:15:47 h, dokumenty úřadu / VNV
datum sejmutí: 27.11.2017

Veřejná vyhláška [48 kB]

Oznámení o uložení zásilky
paní Anastazie Vdolečková, Chelčického 1650/6, Blansko

záznam 10890

zveřejněno: 10.11.2017, 12:13:15 h, dokumenty úřadu / VNV
datum sejmutí: 27.11.2017

Veřejná vyhláška [45 kB]

Oznámení o uložení zásilky
paní Petra Němcová, Chelčického 1650/6, Blansko

záznam 10887

zveřejněno: 08.11.2017, 14:07:48 h, volby
datum sejmutí: 27.01.2018

Oznámení [175 kB]

Doba a místo konání Volby prezidenta České republiky 2018

záznam 10881

zveřejněno: 06.11.2017, 10:51:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.12.2017

Usnesení [304 kB]

Stanovení nového termínu dražby
- nemovitosti, k.ú. Jedovnice

záznam 10880

zveřejněno: 06.11.2017, 10:49:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.12.2017

Usnesení [289 kB]

Stanovení nového termínu dražby
- nemovitosti, k.ú. Jedovnice, II.

záznam 10875

zveřejněno: 03.11.2017, 12:37:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.01.2018

Usnesení [317 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Černá Hora

záznam 10872

zveřejněno: 02.11.2017, 13:03:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 24.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [40 kB]

Dne 24.11.2017
- Blansko

záznam 10867

zveřejněno: 02.11.2017, 12:48:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.12.2017

Veřejná vyhláška [424 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: ul. Seifertova, Rožmitálova a nám. Republiky v městě Blansko

záznam 10866

zveřejněno: 01.11.2017, 14:35:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.12.2017

Veřejná vyhláška [459 kB]

Stanovení místní úpravy provozu stavba sil. II/373 Jedovnice - průtah

záznam 10858

zveřejněno: 01.11.2017, 14:20:09 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.02.2018

Lednové svozy vánočních stromků [43 kB]

záznam 10857

zveřejněno: 01.11.2017, 14:18:55 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Svozy zeleně [26 kB]

záznam 10856

zveřejněno: 01.11.2017, 14:12:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.12.2017

Upozornění pro občany [30 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 17.11.2017 a 25.-26.11.2017

záznam 10845

zveřejněno: 30.10.2017, 15:33:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.12.2017

Nabídka pozemků k pronájmu [977 kB]

Dolní Lhota

záznam 10844

zveřejněno: 30.10.2017, 15:31:21 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.12.2017

Nabídka pozemků k pronájmu [1 MB]

Lažánky u Blanska

záznam 10836

zveřejněno: 26.10.2017, 12:07:13 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 13.12.2017

Usnesení [258 kB]

Nový termín dražby -
nemovitosti Doubravice nad Svitavou III

záznam 10835

zveřejněno: 26.10.2017, 12:05:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 13.12.2017

Usnesení [266 kB]

Nový termín dražby -
nemovitosti Doubravice nad Svitavou II

záznam 10834

zveřejněno: 26.10.2017, 09:15:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 13.12.2017

Usnesení [261 kB]

Nový termín dražby -
nemovitosti Doubravice nad Svitavou I

záznam 10826

zveřejněno: 24.10.2017, 12:06:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.11.2017

Veřejná vyhláška [372 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: ul. Horní Palava, označení VÚK (P4) s ul. Salmova v městě Blansko

záznam 10815

zveřejněno: 19.10.2017, 12:37:12 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.12.2017

Žádost [191 kB]

O odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

záznam 10764

zveřejněno: 04.10.2017, 12:42:16 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.12.2017

Usnesení [312 kB]

Dražba
- podíl 1/6 na nemovitostech, obec Vrbovec, okres Znojmo - 3. dražební jednání

záznam 10724

zveřejněno: 21.09.2017, 09:31:03 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 22/2017 - RO 27/2017 [121 kB]

záznam 10697

zveřejněno: 12.09.2017, 12:58:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 30.09.2018

Oznámení [122 kB]

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2018 - 2020

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10619

zveřejněno: 23.08.2017, 08:47:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 20/2017 - RO 21/2017 [32 kB]

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 30.06.2018

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10514

zveřejněno: 12.07.2017, 13:50:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.07.2018

Oznámení [49 kB]

Sdělení o zveřejnění odkazu na povinně zveřejňované informace Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí

záznam 10489

zveřejněno: 03.07.2017, 12:40:50 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Upozornění pro občany [29 kB]

Ukládání biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů

záznam 10474

zveřejněno: 28.06.2017, 14:50:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 15/2017 - RO 19/2017 [36 kB]

záznam 10430

zveřejněno: 19.06.2017, 13:40:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 30.06.2018

Oznámení [121 kB]

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2016

záznam 10337

zveřejněno: 18.05.2017, 13:35:30 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 13/2017 - RO 14/2017 [121 kB]

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10221

zveřejněno: 06.04.2017, 13:27:36 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 10/2017 - RO 12/2017 [121 kB]

záznam 10177

zveřejněno: 29.03.2017, 12:50:07 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu [151 kB]

záznam 10176

zveřejněno: 29.03.2017, 12:47:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 10159

zveřejněno: 24.03.2017, 12:26:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení [448 kB]

- schválený rozpočet "Svazku vodovodů a kanalizací" města a obcí na rok 2017
- schválený rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

záznam 10144

zveřejněno: 21.03.2017, 13:58:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí [26 kB]

záznam 10143

zveřejněno: 21.03.2017, 13:55:26 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2017 - RO 9/2017 [25 kB]

záznam 10142

zveřejněno: 21.03.2017, 13:52:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2017 [28 kB]

záznam 10141

zveřejněno: 21.03.2017, 13:50:31 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového výhledu města Blansko na období 2017 - 2019 [24 kB]

záznam 10140

zveřejněno: 21.03.2017, 13:46:26 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2015 [31 kB]

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.