Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

záznam 12828

zveřejněno: 16.10.2019, 14:09:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.11.2019

Odstranění a ořez dřevin [1 MB]

záznam 12827

zveřejněno: 16.10.2019, 14:03:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.10.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Víceučelové hřiště, rozběžiště a doskočiště pro skok daleký v areálu Střední školy technické a gastronomické Blansko, Bezručova 1601/33, žadatel Jihomoravský kraj, který zastupuje Střední škola technická a gastronomická Blansko.

záznam 12826

zveřejněno: 16.10.2019, 13:32:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.11.2019

Veřejná vyhláška [593 kB]

I/43 Milonice, průtah - souhrnné řešení stavby, objekty: SO 121 - Úprava místních komunikací, SO 122 - Úprava napojení účelových komunikací, SO 131 - chodníky, SO 151 - Sjezdy k nemovitostem, SO 152 Hospodářské sjezdy - stavební povolení, žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

záznam 12825

zveřejněno: 15.10.2019, 14:30:56 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 15.11.2019

Výběrové řízení [75 kB]

Referent územního plánování

záznam 12824

zveřejněno: 15.10.2019, 13:33:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.10.2019

Veřejná vyhláška [366 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice III/37362

záznam 12823

zveřejněno: 15.10.2019, 07:20:29 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 31.10.2019

Ztráty a nálezy [238 kB]

záznam 12822

zveřejněno: 14.10.2019, 13:40:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.10.2019

Veřejná vyhláška [433 kB]

Telekomunikační vedení v Lipůvce, stavba žadatelem nazvaná VOD6M_B_E2042a_LO_BKLIP_OK, žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kterou zastupuje Vegacom a.s..

záznam 12821

zveřejněno: 14.10.2019, 13:37:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.10.2019

Veřejná vyhláška [429 kB]

Stanovení PÚP při ZUK silnice III/37717 v obci Újezd u Černé Hory

záznam 12819

zveřejněno: 11.10.2019, 12:25:21 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.11.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [56 kB]

Dne 31.10.2019
- Blansko
- Dolní Lhota

záznam 12818

zveřejněno: 11.10.2019, 12:22:17 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.10.2019

Veřejná vyhláška [301 kB]

Stanovení MÚP na VPÚK Horní Palava, Blansko

záznam 12817

zveřejněno: 11.10.2019, 12:16:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.10.2019

Veřejná vyhláška [61 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy pro umístění a povolení stavby rodinného domu, včetně oplocení, zpevněných ploch a napojení na inženýrské sítě v Ráječku, žadatel Antonín Ševčík

záznam 12816

zveřejněno: 11.10.2019, 09:13:57 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 05.11.2019

Oznámení [47 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory na ul. Chelčického 32, Blansko

záznam 12815

zveřejněno: 09.10.2019, 13:46:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.10.2019

Veřejná vyhláška [302 kB]

PÚP při uzavírce MK v obci Lubě

záznam 12813

zveřejněno: 08.10.2019, 13:03:54 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.11.2019

Veřejná vyhláška [346 kB]

Návrh stanovení místní úpravy provozu na VPÚK Blansko, ul. Dvorská

záznam 12812

zveřejněno: 08.10.2019, 13:00:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.10.2019

Veřejná vyhláška [108 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Doubravice nad Svitavou, pořizované zkráceným způsobem

záznam 12811

zveřejněno: 08.10.2019, 12:59:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.10.2019

Veřejná vyhláška [301 kB]

Stanovení PÚP v obci Vysočany - stavba chodníku

záznam 12809

zveřejněno: 08.10.2019, 10:53:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 24.10.2019

Veřejná vyhláška [104 kB]

Uložení písemnosti
- Pavel Motal, 9. května 1169/26, Blansko

záznam 12808

zveřejněno: 08.10.2019, 07:10:47 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 24.10.2019

Ztráty a nálezy [239 kB]

záznam 12807

zveřejněno: 07.10.2019, 13:26:54 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.10.2019

Veřejná vyhláška [235 kB]

Stanovení PÚP při ZUK III/37443 Blansko, Klepačov

záznam 12806

zveřejněno: 07.10.2019, 13:25:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.10.2019

Veřejná vyhláška [305 kB]

PÚP při uzavírkách v Bořitově

záznam 12805

zveřejněno: 07.10.2019, 13:23:50 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 22.10.2019

Výběrové řízení [67 kB]

Referent registru vozidel

záznam 12804

zveřejněno: 04.10.2019, 11:55:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.10.2019

Veřejná vyhláška [437 kB]

Stanovení PÚP na VPÚK v Blansku

záznam 12803

zveřejněno: 04.10.2019, 09:32:41 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.11.2019

Usnesení [409 kB]

Dražba - bytová jednotka Adamov

záznam 12801

zveřejněno: 03.10.2019, 11:58:18 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.10.2019

Veřejná vyhláška [218 kB]

BLANSKO - KLEPAČOV, lokalita "Na Příhoně",
objekt SO 01 Místní komunikace, žadatel město Blansko

záznam 12800

zveřejněno: 02.10.2019, 14:40:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.10.2019

Veřejná vyhláška [82 kB]

Uložení písemnosti
- Pavel Motal, 9. května 1169/26, Blansko

záznam 12799

zveřejněno: 02.10.2019, 13:15:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 18.10.2019

Veřejná vyhláška [97 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn

záznam 12798

zveřejněno: 02.10.2019, 09:32:50 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 18.10.2019

Oznámení [127 kB]

Záměr dát do výpůjčky
- část pozemku parc.č. 674/85, k.ú. Blansko

záznam 12796

zveřejněno: 01.10.2019, 13:14:29 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 17.10.2019

Veřejná vyhláška [293 kB]

PÚP při část. uzavírce silnice II/373

záznam 12795

zveřejněno: 01.10.2019, 13:10:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 17.10.2019

Veřejná vyhláška [237 kB]

Rozhodnutí o vyjímce z požadavků na využívání území, změna stavby obchodního domu Družba v Blansku, č.p. 1711, nám. Svobody 8b na pozemku p.č. st. 2389 v katastrálním území Blansko pro zřízení bytového domu, žadatel SP Mainoffice s.r.o.

záznam 12794

zveřejněno: 01.10.2019, 13:08:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 17.10.2019

Veřejná vyhláška [587 kB]

PÚP při uzavírce silnice III/37915

záznam 12793

zveřejněno: 01.10.2019, 13:06:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 17.10.2019

Veřejná vyhláška [456 kB]

PÚP Lipůvka - výstavba mýtné brány

záznam 12792

zveřejněno: 01.10.2019, 13:06:01 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 17.10.2019

Ztráty a nálezy [238 kB]

záznam 12791

zveřejněno: 01.10.2019, 13:04:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.10.2019

Oznámení [2 MB]

Výběrové řízení s aukcí čís. BVY/34/2019 a jeho podmínky

záznam 12790

zveřejněno: 01.10.2019, 13:02:38 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 17.10.2019

Oznámení [82 kB]

Záměr pronajmout
- část pozemku parc.č. 182/2, k.ú. Blansko

záznam 12788

zveřejněno: 30.09.2019, 13:15:10 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 17.10.2019

Oznámení [39 kB]

Záměr dát do výpůjčky
- pozemek, Růžová 20/7, k.ú. Blansko

záznam 12787

zveřejněno: 30.09.2019, 13:12:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 15.11.2019

Veřejná vyhláška [443 kB]

Oznámení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

záznam 12777

zveřejněno: 25.09.2019, 12:47:39 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.10.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [85 kB]

Dne 18.10.2019
- Blansko 2x

záznam 12776

zveřejněno: 25.09.2019, 12:46:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 17.10.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [49 kB]

Dne 16.10.2019
- Blansko

záznam 12775

zveřejněno: 25.09.2019, 12:44:47 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 18/2019 - 22/2019 [176 kB]

záznam 12773

zveřejněno: 24.09.2019, 10:52:36 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 30.12.2019

Veřejná vyhláška [126 kB]

Opatření obecné k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota - prodloužení

záznam 12760

zveřejněno: 19.09.2019, 07:20:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.10.2019

Usnesení [50 kB]

Dražba
- svázaná periodika z let 1933 - 1953

záznam 12738

zveřejněno: 13.09.2019, 08:26:31 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.11.2019

Usnesení [322 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Rájec nad Svitavou

záznam 12737

zveřejněno: 13.09.2019, 08:25:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 17.10.2019

Dražební vyhláška [144 kB]

Dražba
- televizor

záznam 12665

zveřejněno: 15.08.2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12614

zveřejněno: 30.07.2019, 13:13:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.10.2019

Usnesení [301 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Lubě, okres Blansko

záznam 12541

zveřejněno: 28.06.2019, 10:37:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2020

Sdělení o zveřejnění [54 kB]

Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2018

záznam 12534

zveřejněno: 26.06.2019, 15:20:02 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 11/2019-17/2019 [176 kB]

záznam 12503

zveřejněno: 18.06.2019, 12:55:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.07.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [175 kB]

záznam 12444

zveřejněno: 29.05.2019, 15:24:51 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2019-10/2019 [176 kB]

záznam 12365

zveřejněno: 30.04.2019, 13:52:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 7/2019-8/2019 [32 kB]

záznam 12265

zveřejněno: 28.03.2019, 12:45:34 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 2/2019-6/2019 [176 kB]

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12215

zveřejněno: 12.03.2019, 12:46:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.12.2019

Sběr biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů [136 kB]

záznam 12214

zveřejněno: 12.03.2019, 12:44:17 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2019

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12049

zveřejněno: 17.01.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.10.2019

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 19.4., 22.4. a 28.10.2019

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.01.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky