Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

záznam 12675

zveřejněno: 20.08.2019, 13:19:37 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 20.09.2019

Veřejná vyhláška [282 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: VPÚK Blansko, Horní Palava

záznam 12674

zveřejněno: 20.08.2019, 13:18:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.09.2019

Veřejná vyhláška [494 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce silnice II/379 Podomí

záznam 12673

zveřejněno: 20.08.2019, 13:16:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.09.2019

Veřejná vyhláška [370 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu při akci "Blanenská desítka"

záznam 12671

zveřejněno: 19.08.2019, 13:52:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2019

Veřejná vyhláška [255 kB]

Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o neodkladném odstranění části stavby rodinného domu č.p. 20 v Blansku - Lažánkách, odvolatel Drahomíra Hrbatová

záznam 12669

zveřejněno: 16.08.2019, 12:08:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.09.2019

Veřejná vyhláška [401 kB]

Stanovení PÚP na silnici II/379 Lipůvka - Šebrov

záznam 12668

zveřejněno: 16.08.2019, 10:53:58 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.09.2019

Usnesení [328 kB]

Dražba
- podíl 3/8 na nemovité věci, k.ú. Vavřinec na Moravě

záznam 12667

zveřejněno: 16.08.2019, 10:52:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.09.2019

Usnesení [325 kB]

Dražba
- podíl 3/4 na nemovité věci, k.ú. Vavřinec na Moravě

záznam 12665

zveřejněno: 15.08.2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12662

zveřejněno: 15.08.2019, 07:30:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.09.2019

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí [97 kB]

Obec Malá Lhota

záznam 12661

zveřejněno: 15.08.2019, 07:30:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.09.2019

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí [97 kB]

Obec Lipůvka

záznam 12663

zveřejněno: 15.08.2019, 07:30:16 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.09.2019

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí [96 kB]

Obec Olomučany

záznam 12664

zveřejněno: 15.08.2019, 07:30:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.09.2019

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí [98 kB]

Obec Újezd u Černé Hory

záznam 12660

zveřejněno: 15.08.2019, 07:30:01 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.09.2019

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí [96 kB]

Obec Bukovina

záznam 12659

zveřejněno: 14.08.2019, 13:20:18 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.08.2019

Veřejná vyhláška [201 kB]

Stanovení PÚP při akci "Světový den shybu"

záznam 12658

zveřejněno: 14.08.2019, 13:16:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.08.2019

Veřejná vyhláška [209 kB]

Stanovení PÚP při benefičním koncertu a moto show

záznam 12657

zveřejněno: 14.08.2019, 13:14:39 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.08.2019

Veřejná vyhláška [331 kB]

PÚP při uzavírce silnice III/37720

záznam 12654

zveřejněno: 13.08.2019, 12:55:34 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.08.2019

Oznámení [73 kB]

Upuštění od dražby nemovitých věcí, k.ú. Blansko

záznam 12653

zveřejněno: 13.08.2019, 12:32:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.08.2019

Veřejná vyhláška [453 kB]

PÚP při uzavírce silnice III/37728 v obci Otinoves

záznam 12652

zveřejněno: 13.08.2019, 12:26:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.08.2019

Veřejná vyhláška [422 kB]

Územní rozhodnutí na stavbu: portál kontrolní stanice mýta, kabelová přípojka NN u silnice I/43 v katastrálním území Lipůvka, žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

záznam 12649

zveřejněno: 12.08.2019, 14:22:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.08.2019

Veřejná vyhláška [213 kB]

PÚP při uzavírce MK Zázmolí v Doubravici n/Svit.

záznam 12648

zveřejněno: 12.08.2019, 14:08:25 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.08.2019

Veřejná vyhláška [110 kB]

"Usnesení o zastavení řízení o výjimce z požadavků na využívání území, změna stavby obchodního domu Družba v Blansku , č.p. 1711, nám. Svobody 8b na pozemku p.č. st. 2389 v katastrálním území Blansko pro zřízení bytového domu", žadatel SP Mainoffice s.r.o.

záznam 12647

zveřejněno: 12.08.2019, 14:06:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.08.2019

Veřejná vyhláška [210 kB]

Komunikace pro pěší, autobusová zastávka v průtahu obcí Vilémovice, žadatel Obec Vilémovice

záznam 12646

zveřejněno: 12.08.2019, 14:04:44 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 28.08.2019

Ztráty a nálezy [238 kB]

záznam 12645

zveřejněno: 09.08.2019, 11:56:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.08.2019

Veřejná vyhláška [243 kB]

Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu : bytový dům v Blansku Nad Čertovkou - bytový dům A2 na pozemku p.č. 639/58 v katastrálním území Blansko, žadatel HOPA Group s.r.o.

záznam 12642

zveřejněno: 08.08.2019, 12:24:24 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.09.2019

Veřejná vyhláška [129 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu
Zadání Územního plánu Bukovina

záznam 12641

zveřejněno: 08.08.2019, 12:20:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.08.2019

Veřejná vyhláška [1 MB]

Rekonstrukce místních a účelových komunikací Ostrov u Macochy - společné povolení

záznam 12640

zveřejněno: 08.08.2019, 08:55:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 09.09.2019

Veřejná vyhláška [59 kB]

Hromadný předpisný seznam č. 2017/000314/HPS

záznam 12635

zveřejněno: 06.08.2019, 10:39:24 h, dokumenty úřadu / VNV
datum sejmutí: 22.08.2019

Veřejná vyhláška [80 kB]

Oznámení o možnosti převzít písemnost
levstakhii Grynchyshyn

záznam 12615

zveřejněno: 31.07.2019, 13:13:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.09.2019

Usnesení [280 kB]

Dražba
- podíl na nemovitých věcech, k.ú. Petrovice u Blanska, k.ú. Karolín, k.ú Žďár u Blanska

záznam 12614

zveřejněno: 30.07.2019, 13:13:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.10.2019

Usnesení [301 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Lubě, okres Blansko

záznam 12597

zveřejněno: 25.07.2019, 07:10:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.09.2019

Dražební vyhláška [457 kB]

Dražba
- nemovité věci, k.ú. Repechy, obec Bousín

záznam 12591

zveřejněno: 22.07.2019, 15:02:53 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 17.09.2019

Usnesení [325 kB]

Opakovaná dražba
- nemovité věci, k.ú. Újezd u Černé Hory

záznam 12562

zveřejněno: 03.07.2019, 14:11:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.08.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [36 kB]

Dne 29.08.2019
- Blansko

záznam 12561

zveřejněno: 03.07.2019, 14:09:41 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.08.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [46 kB]

dne 28.08.2019
- Horní Lhota
- Ráječko
- Spešov

záznam 12552

zveřejněno: 01.07.2019, 15:47:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.09.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [51 kB]

Dne 09.09.2019
- Blansko

záznam 12543

zveřejněno: 28.06.2019, 10:48:24 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 30.09.2019

Veřejná vyhláška [165 kB]

Opatření obecné k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota

záznam 12541

zveřejněno: 28.06.2019, 10:37:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2020

Sdělení o zveřejnění [54 kB]

Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2018

záznam 12534

zveřejněno: 26.06.2019, 15:20:02 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 11/2019-17/2019 [176 kB]

záznam 12518

zveřejněno: 24.06.2019, 13:31:09 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 02.09.2019

Oznámení [37 kB]

Konání kulturní akce

záznam 12509

zveřejněno: 20.06.2019, 12:48:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 19.09.2019

Usnesení [317 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Adamov

záznam 12503

zveřejněno: 18.06.2019, 12:55:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.07.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [175 kB]

záznam 12444

zveřejněno: 29.05.2019, 15:24:51 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2019-10/2019 [176 kB]

záznam 12365

zveřejněno: 30.04.2019, 13:52:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 7/2019-8/2019 [32 kB]

záznam 12265

zveřejněno: 28.03.2019, 12:45:34 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 2/2019-6/2019 [176 kB]

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12215

zveřejněno: 12.03.2019, 12:46:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.12.2019

Sběr biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů [136 kB]

záznam 12214

zveřejněno: 12.03.2019, 12:44:17 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2019

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12049

zveřejněno: 17.01.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.10.2019

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 19.4., 22.4. a 28.10.2019

záznam 12048

zveřejněno: 17.01.2019, 13:15:13 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.09.2019

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů [113 kB]

Září 2019

záznam 12047

zveřejněno: 17.01.2019, 13:07:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 16.09.2019

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů [81 kB]

Září 2019

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.01.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky