Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

záznam 13057

zveřejněno: 16.01.2020, 10:29:25 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 18.02.2020

Oznámení [59 kB]

Odprodej bytu - 9. května 18, Blansko

záznam 13056

zveřejněno: 16.01.2020, 10:28:57 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 18.02.2020

Oznámení [58 kB]

Odprodej bytu - Údolní 13, Blansko

záznam 13055

zveřejněno: 16.01.2020, 10:28:21 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 18.02.2020

Oznámení [57 kB]

Odprodej bytu - Komenského 4, Blansko

záznam 13054

zveřejněno: 16.01.2020, 10:22:29 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 18.02.2020

Oznámení [57 kB]

Odprodej bytu - Údolní 21, Blansko

záznam 13053

zveřejněno: 16.01.2020, 10:08:42 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 04.02.2020

Oznámení [103 kB]

Záměr pronajmout nebytový prostor
garáž č. 13, Blansko

záznam 13052

zveřejněno: 16.01.2020, 10:06:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.02.2020

Nařízení státní veterinární správy [45 kB]

záznam 13051

zveřejněno: 15.01.2020, 14:17:48 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 31.01.2020

Veřejná vyhláška [133 kB]

Oznámení o pokračování společného stavebního a územního řízení "Lipůvka, splašková kanalizace od hřiště", žadatel: "Svazek, vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, zastoupení: INGAS, s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno

záznam 13050

zveřejněno: 15.01.2020, 14:10:12 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 31.01.2020

Oznámení [95 kB]

Záměr
- dát do výpůjčky id. části pozemku parc.č. 2359, k.ú. Blansko

záznam 13049

zveřejněno: 15.01.2020, 14:08:58 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 31.01.2020

Oznámení [77 kB]

Záměr
- dát do výpůjčky id. části pozemku parc.č. 2772, k.ú. Blansko

záznam 13048

zveřejněno: 15.01.2020, 14:07:21 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 31.01.2020

Oznámení [121 kB]

Záměr
- odprodat pozemek parc.č.st. 3555, k.ú. Blansko

záznam 13047

zveřejněno: 14.01.2020, 13:37:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.01.2020

Veřejná vyhláška [421 kB]

Přístavba a nástavba budovy č.p. 127 v Blansku - Horní Lhotě, včetně zpevněné plochy, reklamního poutače, chodníku a přípojky vody

záznam 13043

zveřejněno: 14.01.2020, 10:06:41 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.03.2020

Usnesení [334 kB]

Dražba
- podíl 1/4 na nemovitých věcech, k.ú. Kozovazy, obec Vyšehořovice okres Praha-východ

záznam 13042

zveřejněno: 14.01.2020, 10:03:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 19.03.2020

Usnesení [260 kB]

Dražba
- věci nemovité, k.ú. Holštejn

záznam 13039

zveřejněno: 10.01.2020, 12:37:06 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.01.2020

Oznámení [55 kB]

Revize katastru nemovitostí
- Olešná u Blanska

záznam 13038

zveřejněno: 10.01.2020, 12:35:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.01.2020

Oznámení [54 kB]

Revize katastru nemovitostí
- Hořice u Blanska

záznam 13037

zveřejněno: 10.01.2020, 12:35:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [51 kB]

Dne 30.01.2020
- Blansko
- Dolní Lhota

záznam 13036

zveřejněno: 10.01.2020, 12:32:17 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.01.2020

Veřejná vyhláška [669 kB]

Společné povolení
- "Blansko, regenerace sídliště Zborovce, III. etapa" objekty SO 01 - chodníky, SO 02 - parkovací stání a úprava komunikací

záznam 13035

zveřejněno: 10.01.2020, 12:31:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.01.2020

Veřejná vyhláška [422 kB]

Stanovení PÚP při ZUK II/374 v Adamově

záznam 13034

zveřejněno: 10.01.2020, 12:29:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.02.2020

Veřejná vyhláška [403 kB]

Návrh stanovení nové místní úpravy provozu na silnici II/379

záznam 13031

zveřejněno: 09.01.2020, 07:10:46 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 27.01.2020

Ztráty a nálezy [276 kB]

záznam 13030

zveřejněno: 08.01.2020, 13:16:01 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.01.2020

Veřejná vyhláška [646 kB]

Územní rozhodnutí, "Doubravice nad Svitavou - stavební úprava a rozšíření veřejného osvětlení a obecního rozhlasu - část I, žadatel městys Doubravice nad Svitavou, kterého zastupuje PROSIG, s.r.o.

záznam 13029

zveřejněno: 08.01.2020, 13:12:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.01.2020

Veřejná vyhláška [440 kB]

Úprava distribuční sítě vedení NN - úprava DS mateřská škola, úprava DS Kuběna ve Spešově, žadatel E.ON Distribuce, a.s.

záznam 13028

zveřejněno: 08.01.2020, 13:10:25 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.01.2020

Veřejná vyhláška [91 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Územního plánu Kotvrdovice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

záznam 13027

zveřejněno: 08.01.2020, 13:05:24 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 24.01.2020

Veřejná vyhláška [146 kB]

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
- Blansko, oprava vodovodu ul. Nad Žlíbkem, ul. 9. května a rekonstrukce kanalizace ul. 9. května

záznam 13024

zveřejněno: 07.01.2020, 13:44:25 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 29.01.2020

Výběrové řízení [75 kB]

Referent územního plánování

záznam 13023

zveřejněno: 07.01.2020, 13:10:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.01.2020

Veřejná vyhláška [1 MB]

Územní rozhodnutí o umístění stavby "obchodní centrum Blansko, ulice Poříčí a související stavby", žadatel M.S. Blanenská, s.r.o.

záznam 13022

zveřejněno: 07.01.2020, 13:08:17 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.01.2020

Veřejná vyhláška [831 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu při akci "Rájecká desítka"

záznam 13021

zveřejněno: 06.01.2020, 14:44:27 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 22.01.2020

Ztráty a nálezy [276 kB]

záznam 13020

zveřejněno: 06.01.2020, 14:42:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.02.2020

Usnesení [299 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovité věci, k.ú. Ostrov u Macochy

záznam 13019

zveřejněno: 06.01.2020, 14:16:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.02.2020

Usnesení [321 kB]

Dražba
- podíl 1/8 na nemovitých věcech, k.ú. Závist

záznam 13018

zveřejněno: 06.01.2020, 14:13:12 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.01.2020

Veřejná vyhláška [283 kB]

"Blansko - Údolní, dodatečné povolení stavby provedené v rozporu s vydaným společným povolením" žadatel město Blansko

záznam 13015

zveřejněno: 03.01.2020, 11:58:54 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.01.2020

Sdělení o zveřejnění [50 kB]

záznam 13013

zveřejněno: 02.01.2020, 14:28:58 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.02.2020

Veřejná vyhláška [384 kB]

Návrh MÚP na komunikacích ve městě Rájec - Jestřebí

záznam 13004

zveřejněno: 20.12.2019, 12:27:48 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.01.2020

Veřejná vyhláška [254 kB]

Návrh stanovení MÚP na místní komunikaci Plotní v Adamově

záznam 13003

zveřejněno: 20.12.2019, 12:25:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 20.01.2020

Veřejná vyhláška [257 kB]

Návrh stanovení MÚP na novém parkovišti ve Křtinách

záznam 13002

zveřejněno: 19.12.2019, 13:03:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2020

Usnesení [370 kB]

Dražba - podíl 1/2 na nemovité věci, k.ú. Nemotice, okres Vyškov

záznam 13001

zveřejněno: 19.12.2019, 13:00:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2020

Usnesení [381 kB]

Dražba - podíl 1/2 nemovité věci k.ú. Kučerov, okres Vyškov

záznam 13000

zveřejněno: 19.12.2019, 11:03:32 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2020 [40 kB]

záznam 12999

zveřejněno: 19.12.2019, 10:51:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2021 - 2022 [40 kB]

záznam 12998

zveřejněno: 19.12.2019, 10:50:16 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 20.01.2020

Výběrové řízení [75 kB]

Referent sociálních věcí

záznam 12993

zveřejněno: 18.12.2019, 09:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.02.2020

Usnesení [333 kB]

Dražba
- podíl 7236/1134178 na nemovité věci, Praha, k.ú. Horní Měcholupy

záznam 12992

zveřejněno: 18.12.2019, 09:32:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.02.2020

Usnesení [406 kB]

Dražba
- podíl 1/264 na nemovité věci, Praha, k.ú. Horní Měcholupy

záznam 12987

zveřejněno: 13.12.2019, 09:26:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.01.2020

Usnesení [339 kB]

Dražba
- podíl 1/6 nemovité věci, k.ú. Bořitov

záznam 12971

zveřejněno: 10.12.2019, 13:03:48 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.06.2021

Veřejná vyhláška [800 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12941

zveřejněno: 28.11.2019, 09:56:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 26.02.2020

Usnesení [376 kB]

Dražba
- spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Hředle, okres Rakovník

záznam 12920

zveřejněno: 21.11.2019, 12:57:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Veřejná vyhláška [287 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12870

zveřejněno: 31.10.2019, 12:06:41 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2020

Usnesení [339 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Bukovina

záznam 12869

zveřejněno: 31.10.2019, 09:44:57 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 31.01.2020

Lednové svozy vánočních stromků [44 kB]

záznam 12665

zveřejněno: 15.08.2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12541

zveřejněno: 28.06.2019, 10:37:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2020

Sdělení o zveřejnění [54 kB]

Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2018

záznam 12503

zveřejněno: 18.06.2019, 12:55:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.07.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [175 kB]

záznam 12286

zveřejněno: 04.04.2019, 13:52:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Veřejná vyhláška [490 kB]

Opatření obecné povahy

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 30.06.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2021

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky