Elektronická úřední deska

záznam 11346

zveřejněno: 25.04.2018, 12:38:42 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 11.05.2018

Oznámení [76 kB]

Záměr pronajmout
- pozemek parc.č.st. 5161, k.ú. Blansko

záznam 11345

zveřejněno: 25.04.2018, 09:52:26 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.07.2018

Usnesení [380 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitých věcech, k.ú. Újezd u Černé Hory

záznam 11344

zveřejněno: 25.04.2018, 09:50:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 19.07.2018

Usnesení [375 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovité věci, k.ú. Újezd u Černé Hory II.

záznam 11343

zveřejněno: 25.04.2018, 09:38:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 14.06.2018

Usnesení [557 kB]

Dražba
- podíl 1/3 na nemovitých věcech, k.ú. Černá Hora

záznam 11342

zveřejněno: 25.04.2018, 09:35:09 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 11.05.2018

Oznámení [37 kB]

Záměr pronajmout
- bývalou požární zbrojnici Zámek 5/5, Blansko

záznam 11341

zveřejněno: 25.04.2018, 09:31:05 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 11.05.2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 [65 kB]

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 5/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místních poplatcích

záznam 11340

zveřejněno: 25.04.2018, 09:27:36 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 11.05.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 [99 kB]

o vymezení kratší doby nočního klidu

záznam 11339

zveřejněno: 25.04.2018, 09:24:00 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 11.05.2018

Výpis z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 24.04.2018 [39 kB]

Usnesení č. 28

záznam 11338

zveřejněno: 24.04.2018, 11:00:26 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [40 kB]

Dne 15.05.2018
- Olešná

záznam 11334

zveřejněno: 23.04.2018, 13:21:29 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 24.05.2018

Veřejná vyhláška [307 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: pasport obce Kuničky

záznam 11333

zveřejněno: 23.04.2018, 13:06:51 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 09.05.2018

Oznámení [288 kB]

Povolení vyjímky při použití závadných látek, spočívající aplikaci herbicidu Roundup Biaktiv prováděnou přímo ve vodním toku, v místech, kde nelze zamezit úletu aplikované látky na vodní hladinu.

záznam 11331

zveřejněno: 20.04.2018, 12:06:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.05.2018

Veřejná vyhláška [264 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: Jedovnice - průtah, dokončovací práce

záznam 11330

zveřejněno: 20.04.2018, 12:02:59 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.04.2018

Veřejná vyhláška [162 kB]

Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu : novostavba montážní haly ve Vavřinci - Veselici v areálu společnosti MTM Tech, s.r.o., žadatel MTM Tech, s.r.o., kterého zastupuje Ing. Jan Štěpán

záznam 11329

zveřejněno: 19.04.2018, 12:13:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.05.2018

Veřejná vyhláška [293 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: sil. III/377 22 a MK v rámci pořádání sportovní akce v obci Bořitov

záznam 11328

zveřejněno: 19.04.2018, 12:07:50 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.05.2018

Veřejná vyhláška [291 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: sil. II/373 a MK v rámci prevence dopravní nehodovosti, v městysi Sloup

záznam 11327

zveřejněno: 19.04.2018, 09:17:10 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 07.05.2018

Veřejná vyhláška [158 kB]

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, změna před jejím dokončením - "Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 17 rodinných domů Lipůvka-Nad Cihelnou, SO 05 Vodovod, SO 06 Splašková kanalizace, SO 07 Dešťová kanalizace", žadatel Bomavet, s.r.o.

záznam 11326

zveřejněno: 19.04.2018, 09:15:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 24.05.2018

Dražební vyhláška [370 kB]

Dražba - podíl na nemovitých věcech k.ú. Karolín, obec Rájec-Jestřebí

záznam 11325

zveřejněno: 18.04.2018, 12:52:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.04.2018

Oznámení [232 kB]

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 26.4.2018

záznam 11324

zveřejněno: 18.04.2018, 12:49:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.05.2018

Veřejná vyhláška [413 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: odstranění havarijního stavu mostu ev.č. 43-020b, Černá Hora

záznam 11322

zveřejněno: 17.04.2018, 12:58:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 14.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [40 kB]

Dne 11.05.2018
- Blansko

záznam 11321

zveřejněno: 17.04.2018, 12:57:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 14.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [44 kB]

Dne 11.05.2018
- Blansko

záznam 11320

zveřejněno: 17.04.2018, 12:56:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [42 kB]

Dne 09.05.2018
- Blansko

záznam 11319

zveřejněno: 17.04.2018, 12:55:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [42 kB]

Dne 09.05.2018
- Blansko

záznam 11318

zveřejněno: 17.04.2018, 12:53:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [41 kB]

Dne 04.05.2018
- Horní Lhota

záznam 11317

zveřejněno: 17.04.2018, 12:51:33 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.05.2018

Veřejná vyhláška [327 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, REKO MS Blansko - Na Vyhlídce v městě Blansko

záznam 11316

zveřejněno: 17.04.2018, 12:49:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.05.2018

Veřejná vyhláška [536 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu XXVI. Rally Vyškov 2018

záznam 11315

zveřejněno: 17.04.2018, 12:47:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.05.2018

Veřejná vyhláška [779 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice III/379 37 ... a MK, Na Brankách.., rekonstrukce silnice, změna č.1., etapa 1, uzavírka v městě Blansko

záznam 11314

zveřejněno: 17.04.2018, 12:44:45 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 18.05.2018

Veřejná vyhláška [426 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: usměrnění zastávek pro BUS v městysi Černá Hora

záznam 11311

zveřejněno: 16.04.2018, 14:58:24 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [47 kB]

Dne 04.05.2018
- Blansko

záznam 11310

zveřejněno: 16.04.2018, 14:30:39 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [52 kB]

Dne 04.05.2018
- Blansko

záznam 11309

zveřejněno: 16.04.2018, 14:27:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.05.2018

Usnesení [328 kB]

Dražba
- nemovité věci k.ú. Pitín, okres Uherské Hradiště

záznam 11306

zveřejněno: 13.04.2018, 12:24:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [45 kB]

Dne 02.05.2018, Blansko

záznam 11303

zveřejněno: 12.04.2018, 12:34:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.04.2018

Veřejná vyhláška [530 kB]

Územní rozhodnutí: plynovod, plynovodní přípojky - "REKO MS Blansko - Nádražní, 7. etapa", žadatel GasNet, s.r.o.

záznam 11302

zveřejněno: 12.04.2018, 12:30:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.04.2018

Veřejná vyhláška [199 kB]

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby: parkoviště osobních automobilů, chodníky, zpevněné plochy pro kontejnery, přeložka veřejného osvětlení v Blansku, ulice Kamnářská, žadatel město Blansko

záznam 11301

zveřejněno: 12.04.2018, 10:28:43 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.05.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [47 kB]

Dne 02.05.2018
- Blansko

záznam 11298

zveřejněno: 11.04.2018, 13:47:46 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.04.2018

Oznámení [156 kB]

Záměr pronajmout
- část pozemku parc. 757/2, k.ú. Blansko

záznam 11297

zveřejněno: 11.04.2018, 13:38:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 09.05.2018

Upozornění pro občany města [21 kB]

Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 1.5. a 8.5.2018

záznam 11295

zveřejněno: 11.04.2018, 13:31:50 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 14.05.2018

Veřejná vyhláška [210 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: areál Metra Blansko, VÚK v městě Blansko

záznam 11294

zveřejněno: 11.04.2018, 13:26:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.04.2018

Veřejná vyhláška [112 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhů změn Územního plánu Jedovnice, označených Je2,Je3,Je4,Je5,Je6,Je7,Je8,Je10,Je12

záznam 11293

zveřejněno: 10.04.2018, 14:21:58 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.04.2018

Veřejná vyhláška [230 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, REKO MS Blansko - Na Vyhlídce v městě Blansko

záznam 11292

zveřejněno: 10.04.2018, 14:18:32 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.04.2018

Veřejná vyhláška [229 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, REKO MS Blansko - 9. května v městě Blansko

záznam 11290

zveřejněno: 10.04.2018, 10:28:53 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.04.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [40 kB]

Dne 27.04.2018
- Blansko

záznam 11285

zveřejněno: 09.04.2018, 15:21:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.05.2018

Oznámení [2 MB]

Výběrové řízení s aukcí čís. BVY/7/2018 a jeho podmínky

záznam 11284

zveřejněno: 09.04.2018, 14:40:02 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.05.2018

Oznámení [1 MB]

Výběrové řízení s aukcí čís. BVY/6/2018 a jeho podmínky

záznam 11280

zveřejněno: 09.04.2018, 10:17:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16.05.2018

Usnesení [104 kB]

Odročení dražby podílu 1/10 na nemovitých věcech k.ú. Černá Hora

záznam 11276

zveřejněno: 06.04.2018, 09:27:26 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.06.2018

Výběrové řízení [73 kB]

Konkurz na pracovní místo ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou

záznam 11272

zveřejněno: 04.04.2018, 13:48:49 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.05.2018

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení [68 kB]

záznam 11263

zveřejněno: 03.04.2018, 10:47:06 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16.05.2018

Usnesení [404 kB]

Dražba
- podíl 1/10 na nemovitých věcech, k.ú. Černá Hora

záznam 11254

zveřejněno: 27.03.2018, 09:35:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.05.2018

Usnesení [429 kB]

Dražba - podíl na nemovitých věcech k.ú. Obora u Boskovic

záznam 11253

zveřejněno: 27.03.2018, 09:31:06 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.05.2018

Dražební vyhláška [298 kB]

Dražba- lesní pozemky k.ú. Vilémovice u Macochy

záznam 11252

zveřejněno: 27.03.2018, 09:28:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 17.05.2018

Dražební vyhláška [300 kB]

Dražba - podíl na nemovitých věcech - Bukovina

záznam 11217

zveřejněno: 15.03.2018, 09:37:12 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.09.2018

Oznámení [33 kB]

Novinky ve svozu komunálních odpadů

záznam 11199

zveřejněno: 08.03.2018, 13:13:23 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 30.11.2018

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [136 kB]

záznam 11189

zveřejněno: 07.03.2018, 09:14:57 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení [35 kB]

Zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 3/2018 - RO 8/2018

záznam 11183

zveřejněno: 05.03.2018, 10:22:33 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 26.04.2018

Usnesení [314 kB]

Další dražba
- podíl 1/6 na nemovitých věcech, k.ú. Vrbovec, okres Znojmo

záznam 11162

zveřejněno: 22.02.2018, 13:57:33 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.05.2018

Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v dubnu 2018 [100 kB]

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 11119

zveřejněno: 12.02.2018, 14:28:06 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 04.05.2018

Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 [511 kB]

záznam 11106

zveřejněno: 07.02.2018, 08:59:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.05.2018

Nabídka pozemků k pronájmu [114 kB]

- Blansko
- Dolní Lhota
- Lažánky u Blanska
- Těchov

záznam 11101

zveřejněno: 06.02.2018, 09:51:39 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.05.2018

Usnesení [396 kB]

Dražba
- podíl 1/4 na nemovitostech k.ú. Starovičky, okr. Břeclav

záznam 11092

zveřejněno: 31.01.2018, 13:03:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2018 - RO 2/2018 [120 kB]

záznam 11046

zveřejněno: 08.01.2018, 12:25:54 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí: [33 kB]

Rozpočtu na rok 2018, dokumentů závěrečného účtu za rok 2016 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2022

záznam 11034

zveřejněno: 02.01.2018, 12:35:50 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2018 [122 kB]

záznam 10697

zveřejněno: 12.09.2017, 12:58:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 21.12.2018

Oznámení [122 kB]

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2018 - 2020

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10514

zveřejněno: 12.07.2017, 13:50:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.07.2018

Oznámení [49 kB]

Sdělení o zveřejnění odkazu na povinně zveřejňované informace Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí

záznam 10430

zveřejněno: 19.06.2017, 13:40:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 30.06.2018

Oznámení [121 kB]

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2016

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2019

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 01.07.2019

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2019

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky