Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Elektronická úřední deska

záznam 12918

zveřejněno: 20.11.2019, 13:18:32 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 11.12.2019

Návrh Rozpočtu města Blansko na rok 2020 [457 kB]

záznam 12917

zveřejněno: 20.11.2019, 13:16:46 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 11.12.2019

Návrh Středně dobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2021-22 [399 kB]

záznam 12916

zveřejněno: 20.11.2019, 13:04:26 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.12.2019

Veřejná vyhláška [370 kB]

PÚP při částečné uzavírce silnice II/379

záznam 12915

zveřejněno: 20.11.2019, 12:57:00 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.12.2019

Veřejná vyhláška [322 kB]

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení: dětská hřiště, zpevněné plochy, veřejné osvětlení - "Regenerace sídliště Zborovce, III. etapa", žadatel město Blansko

záznam 12914

zveřejněno: 20.11.2019, 12:51:14 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 06.12.2019

Oznámení [51 kB]

Záměr
- změnit nájemní smlouvu č. 2015-INV-Poz-S129/NS

záznam 12913

zveřejněno: 20.11.2019, 12:49:09 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 06.12.2019

Oznámení [44 kB]

Záměr
- změnit nájemní smlouvu č. 2016/001010/INV/OS

záznam 12912

zveřejněno: 20.11.2019, 12:45:31 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 06.12.2019

Oznámení [93 kB]

Záměr
- pronajmout část pozemku parc.č. 746/36, k.ú. Blansko

záznam 12911

zveřejněno: 20.11.2019, 12:38:18 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 06.12.2019

Oznámení [70 kB]

Záměr
- odprodat pozemek parc. č. 1350/36, k.ú. Blansko

záznam 12910

zveřejněno: 19.11.2019, 13:36:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.12.2019

Veřejná vyhláška [479 kB]

Stanovení PÚP při kulturních akcích na nám. Republiky v Blansku

záznam 12909

zveřejněno: 19.11.2019, 13:31:56 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.12.2019

Veřejná vyhláška [272 kB]

Blansko, regenerace sídliště Zborovce, III. etapa objekty SO 01 - chodníky, SO 02 - parkovací stání a úprava komunikací - zahájení společného řízení - žadatel město Blansko

záznam 12906

zveřejněno: 18.11.2019, 14:12:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.12.2019

Veřejná vyhláška [192 kB]

"Blansko - Údolní, dodatečné povolení stavby provedené v rozporu s vydaným společným povolením" žadatel město Blansko

záznam 12904

zveřejněno: 18.11.2019, 12:36:53 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 19.12.2019

Veřejná vyhláška [52 kB]

Hromadný předpisný seznam č. 2018/000215/HPS

záznam 12903

zveřejněno: 15.11.2019, 12:46:12 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.12.2019

Nařízení Státní veterinární správy [350 kB]

Mimořádná veterinární opatření

záznam 12902

zveřejněno: 15.11.2019, 12:39:51 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.12.2019

Veřejná vyhláška [842 kB]

Uložení písemnosti
- Pavel Motal, 9. května 1169/26, Blansko

záznam 12900

zveřejněno: 14.11.2019, 13:01:29 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.12.2019

Veřejná vyhláška [458 kB]

Milonice - obnova NN - seznámení s podklady - žadatel E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, zastoupený EEIKA Brno, s.r.o., IČO 25573829, se sídlem Kšírova 385/120, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19

záznam 12899

zveřejněno: 14.11.2019, 12:55:14 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.12.2019

Veřejná vyhláška [2 MB]

SEK - optická síť Milonice - oznámení o zahájení územního řízení - žadatel Leoš kratochvíl, IČO 75056151, se sídlem Skalička 26, 666 03 Tišnov 3, zastoupený - VanCo.cz s.r.o., IČO 25762702, se sídlem Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město

záznam 12898

zveřejněno: 14.11.2019, 10:51:39 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.12.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [315 kB]

Dne 02.12.2019
- Těchov
- Suchdol

záznam 12891

zveřejněno: 11.11.2019, 13:34:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.11.2019

Veřejná vyhláška [730 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby obchodní centrum Blansko, ulice Poříčí včetně souvisejících staveb, žadatel M.S. Blanenská, s.r.o., kterou zastupuje FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o..

záznam 12890

zveřejněno: 11.11.2019, 13:32:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.11.2019

Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje [137 kB]

Dne 21.11.2019

záznam 12888

zveřejněno: 08.11.2019, 12:35:24 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.11.2019

Veřejná vyhláška [292 kB]

Stanovení PÚP při uzavírce části MK Divišova, Blansko

záznam 12887

zveřejněno: 08.11.2019, 12:33:18 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 25.11.2019

Veřejná vyhláška [596 kB]

"Blansko - Klepačov, lokalita "Na Příhoně", objekt SO 01 Místní komunikace, žadatel město Blansko

záznam 12885

zveřejněno: 08.11.2019, 10:30:34 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 25.11.2019

Veřejná vyhláška [185 kB]

Stavební povolení
- Blansko - Klepačov, lokalita "Na Příhoně", inženýrské sítě pro RD, SO 02 Splašková kanalizace, SO 02 Splašková kanalizace tlaková, SO 03 Vodovodní řad

záznam 12884

zveřejněno: 07.11.2019, 10:51:43 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 26.11.2019

Oznámení [49 kB]

Záměr pronajmout
- kancelář č. 75, nám. Svobody 3

záznam 12883

zveřejněno: 06.11.2019, 13:33:59 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 23/2019 - 25/2019 [178 kB]

záznam 12882

zveřejněno: 06.11.2019, 13:31:49 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 22.11.2019

Oznámení [176 kB]

Záměr dát do výpůjčky
- nemovité věci, jejichž součástí jsou plynové kotelny, k.ú. Blansko

záznam 12881

zveřejněno: 06.11.2019, 13:28:32 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 22.11.2019

Oznámení [45 kB]

Záměr změnit smlouvu
- 2017-INV-S019/BKS

záznam 12880

zveřejněno: 06.11.2019, 13:25:14 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.11.2019

Veřejná vyhláška [98 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Územního plánu Adamov, označené Ad 15, pořizované zkráceným postupem

záznam 12879

zveřejněno: 06.11.2019, 13:23:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.11.2019

Veřejná vyhláška [646 kB]

Stanovení PÚP při opravě MK - chodníků v Blansku

záznam 12878

zveřejněno: 06.11.2019, 07:20:10 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 22.11.2019

Ztráty a nálezy [277 kB]

záznam 12873

zveřejněno: 31.10.2019, 12:20:32 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 25.11.2019

Výběrové řízení [71 kB]

Pečovatelka

záznam 12872

zveřejněno: 31.10.2019, 12:18:26 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 25.11.2019

Výběrové řízení [71 kB]

Sociální pracovník

záznam 12870

zveřejněno: 31.10.2019, 12:06:41 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.01.2020

Usnesení [339 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Bukovina

záznam 12869

zveřejněno: 31.10.2019, 09:44:57 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 31.01.2020

Lednové svozy vánočních stromků [44 kB]

záznam 12868

zveřejněno: 31.10.2019, 09:42:27 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.01.2020

Upozornění pro občany města Blanska na svoz komunálních odpadů ve svátky [23 kB]

záznam 12867

zveřejněno: 31.10.2019, 09:38:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2019

Svozy zeleně [26 kB]

záznam 12851

zveřejněno: 25.10.2019, 12:27:42 h, dokumenty úřadu / MP
datum sejmutí: 03.12.2019

Výběrové řízení [92 kB]

Strážník Městské policie Blansko

záznam 12803

zveřejněno: 04.10.2019, 09:32:41 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.11.2019

Usnesení [409 kB]

Dražba - bytová jednotka Adamov

záznam 12775

zveřejněno: 25.09.2019, 12:44:47 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 18/2019 - 22/2019 [176 kB]

záznam 12773

zveřejněno: 24.09.2019, 10:52:36 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 30.12.2019

Veřejná vyhláška [126 kB]

Opatření obecné k omezení užívání pitné vody v obci Dlouhá Lhota - prodloužení

záznam 12665

zveřejněno: 15.08.2019, 07:40:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [604 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12541

zveřejněno: 28.06.2019, 10:37:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.06.2020

Sdělení o zveřejnění [54 kB]

Sdělení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku za rok 2018

záznam 12534

zveřejněno: 26.06.2019, 15:20:02 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 11/2019-17/2019 [176 kB]

záznam 12503

zveřejněno: 18.06.2019, 12:55:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 01.07.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2018 [175 kB]

záznam 12444

zveřejněno: 29.05.2019, 15:24:51 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 9/2019-10/2019 [176 kB]

záznam 12365

zveřejněno: 30.04.2019, 13:52:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 7/2019-8/2019 [32 kB]

záznam 12265

zveřejněno: 28.03.2019, 12:45:34 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 2/2019-6/2019 [176 kB]

záznam 12219

zveřejněno: 13.03.2019, 13:57:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [911 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 12215

zveřejněno: 12.03.2019, 12:46:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.12.2019

Sběr biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů [136 kB]

záznam 12214

zveřejněno: 12.03.2019, 12:44:17 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.11.2019

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 12079

zveřejněno: 30.01.2019, 12:55:44 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 38/2018, RO 39/2018, RO 1/2019 [123 kB]

záznam 12042

zveřejněno: 15.01.2019, 09:31:24 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2019 [35 kB]

záznam 12016

zveřejněno: 07.01.2019, 13:15:55 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 02.01.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2020 - 2021 [123 kB]

záznam 11834

zveřejněno: 25.10.2018, 13:19:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.03.2020

Informační povinnost správce daně - Městského úřadu Blansko [72 kB]

záznam 11662

zveřejněno: 24.08.2018, 10:09:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva [43 kB]

Podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

záznam 11561

zveřejněno: 23.07.2018, 15:04:01 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 01.12.2019

Veřejná vyhláška [100 kB]

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

záznam 11154

zveřejněno: 22.02.2018, 10:29:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [1 MB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.01.2021

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.01.2021

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky