Elektronická úřední deska

záznam 11138

zveřejněno: 16.02.2018, 12:09:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.03.2018

Veřejná vyhláška [224 kB]

Stanovení místní úpravy provozu : pasport obce Kuničky

záznam 11137

zveřejněno: 16.02.2018, 10:53:58 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 05.03.2018

Veřejná vyhláška [443 kB]

Stavební povolení- "Rodinné domy Lipůvka, SO 03 Kanalizace, SO 04 Vodovod", žadatel "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí, 17.listopadu 138/14, 680 01 Boskovice

záznam 11136

zveřejněno: 16.02.2018, 10:08:50 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.03.2018

Oznámení [45 kB]

Přerušení dodávky el. energie 6.3.2018 od 7.30 do 15 hod
Blansko, rekreační oblast Žlíbek

záznam 11135

zveřejněno: 15.02.2018, 12:45:14 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.03.2018

Veřejná vyhláška [218 kB]

Nástavba a stavební úpravy bytového domu č.p. 1168 v Blansku, Údolní 23, vodovodní přípojka, žadatel město Blansko, kterého zastupuje BESTA-ING. BRÁZDA s.r.o..

záznam 11134

zveřejněno: 15.02.2018, 12:43:21 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.03.2018

Veřejná vyhláška [530 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na objízdné trase z důvodu uzavírky sil. II/150 Boskovice

záznam 11133

zveřejněno: 15.02.2018, 10:40:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.04.2018

Usnesení [293 kB]

Dražba
- podíl 1/4 na nemovitostech, k.ú. Malé Svatoňovice, okres Trutnov

záznam 11132

zveřejněno: 15.02.2018, 10:14:08 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 30.03.2018

Konkurz [63 kB]

Na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:
- Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

záznam 11131

zveřejněno: 14.02.2018, 14:44:49 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.03.2018

Veřejná vyhláška [698 kB]

"Stavební povolení stavby stavební úpravy bytového domu v Blansku, Dvorská č.p. 1506/16, na pozemku p.č. st. 1814 v katastrálním území Blansko - rekonstrukce zdroje tepla, stavebník Společenství vlastníků domu Dvorská 16"

záznam 11130

zveřejněno: 14.02.2018, 14:42:26 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 23.02.2018

Veřejná vyhláška [97 kB]

Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - multifunkční hřiště v Ostrově u Macochy, žadatel Městys Ostrov u Macochy.

záznam 11129

zveřejněno: 14.02.2018, 14:39:55 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 04.04.2018

Oznámení [263 kB]

Záměr MBK 4913/2018/INV

záznam 11128

zveřejněno: 14.02.2018, 14:38:21 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 02.03.2018

Oznámení [152 kB]

Záměr dát do výpůjčky
- pozemek parc.č.961/130, k.ú. Blansko

záznam 11127

zveřejněno: 14.02.2018, 14:36:51 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 02.03.2018

Oznámení [66 kB]

Záměr odprodat
- pozemek parc.č.st.4889, k.ú. Blansko

záznam 11126

zveřejněno: 14.02.2018, 14:33:43 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 02.03.2018

Oznámení [42 kB]

Záměr změnit
- smlouvu o výpůjčce č. INV-Výp/1/99/Ko

záznam 11123

zveřejněno: 14.02.2018, 10:20:44 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 07.03.2018

Oznámení [44 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory - garážové stání v bytovém domě čp. 2385 na ul. Okružní 1b, Blansko

záznam 11122

zveřejněno: 13.02.2018, 12:09:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.03.2018

Veřejná vyhláška [2 MB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici + MK: oprava opěrné zdi v obci Lipůvka

záznam 11121

zveřejněno: 13.02.2018, 12:08:07 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.03.2018

Veřejná vyhláška [326 kB]

Rozhodnutí
- Bytové domy Nad Čertovkou v Blansku

záznam 11120

zveřejněno: 12.02.2018, 14:31:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.03.2018

Usnesení [400 kB]

Dražba
- podíl 1/2 nemovitosti, k.ú. Dlouhá Lhota

záznam 11119

zveřejněno: 12.02.2018, 14:28:06 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 03.05.2018

Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 [511 kB]

záznam 11118

zveřejněno: 12.02.2018, 14:26:13 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 11.04.2018

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019 [520 kB]

záznam 11117

zveřejněno: 12.02.2018, 10:37:54 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 14.03.2018

Oznámení [41 kB]

Záměr pronajmout
- nebytové prostory na ul. Chelčického 32, Blansko

záznam 11110

zveřejněno: 09.02.2018, 10:30:12 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 26.02.2018

Ztráty a nálezy [187 kB]

záznam 11107

zveřejněno: 07.02.2018, 10:49:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.03.2018

Usnesení [322 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Blansko

záznam 11106

zveřejněno: 07.02.2018, 08:59:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.05.2018

Nabídka pozemků k pronájmu [114 kB]

- Blansko
- Dolní Lhota
- Lažánky u Blanska
- Těchov

záznam 11105

zveřejněno: 06.02.2018, 12:07:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.02.2018

Veřejná vyhláška [466 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírka nad 3,5 t, oprava silnice - Vyškov

záznam 11104

zveřejněno: 06.02.2018, 12:05:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.02.2018

Veřejná vyhláška [99 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Milonice s pokyny pro zpracování návrhů změn

záznam 11103

zveřejněno: 06.02.2018, 12:03:10 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.02.2018

Veřejná vyhláška [672 kB]

Stavební povolení na stavbu: "Novostavba a rekonstrukce chodníků v katastrálním území Housko a Molenburk", žadatel obec Vysočany

záznam 11102

zveřejněno: 06.02.2018, 12:01:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 22.02.2018

Veřejná vyhláška [245 kB]

MK, ulice Rožmitálova, Mlýnská, Bezručova ..., rekonstrukce plynovodu a přípojek v městě Blansko

záznam 11101

zveřejněno: 06.02.2018, 09:51:39 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.05.2018

Usnesení [396 kB]

Dražba
- podíl 1/4 na nemovitostech k.ú. Starovičky, okr. Břeclav

záznam 11100

zveřejněno: 06.02.2018, 09:49:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 22.02.2018

Dražební vyhláška [624 kB]

Dražba
- osobní automobil

záznam 11098

zveřejněno: 05.02.2018, 13:53:16 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.02.2018

Veřejná vyhláška [309 kB]

Stanovení místní úpravy provozu MK - vyhrazené parkoviště, ul. Těchovská, Blansko

záznam 11097

zveřejněno: 05.02.2018, 10:50:32 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 21.02.2018

Veřejná vyhláška [16 MB]

Opatření obecné povahy
- Stanovení nového ochranného pásma vodního zdroje Spešov a zrušení stávajících pásem hygienické ochrany vodního zdroje Spešov

záznam 11096

zveřejněno: 02.02.2018, 12:32:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.02.2018

Veřejná vyhláška [494 kB]

Stanovení místní úpravy provozu, autobusová zastávka Petrovice

záznam 11095

zveřejněno: 02.02.2018, 12:29:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.02.2018

Veřejná vyhláška [223 kB]

Sdělení ke stavebnímu řízení na stavbu: "regenerace a zateplení bytového domu Pod Javory 2, 4, 6", žadatel Společenství vlastníků bytového domu Pod Javory 2,4,6, Blansko

záznam 11093

zveřejněno: 01.02.2018, 12:41:21 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.02.2018

Veřejná vyhláška [109 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů Změn Územního plánu Černá Hora, označených jako ČH10 a ČH11

záznam 11092

zveřejněno: 31.01.2018, 13:03:33 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2018 - RO 2/2018 [120 kB]

záznam 11090

zveřejněno: 31.01.2018, 12:55:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.02.2018

Výběrové řízení [68 kB]

Právník v právním a personálním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko

záznam 11087

zveřejněno: 30.01.2018, 10:42:06 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.03.2018

Usnesení [293 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Dolní Lhota

záznam 11086

zveřejněno: 30.01.2018, 10:40:28 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.03.2018

Usnesení [285 kB]

Dražba
- spoluvlastnický podíl na nemovitostech, k.ú. Svinošice

záznam 11082

zveřejněno: 29.01.2018, 10:57:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.02.2018

Oznámení [2 MB]

Výběrové řízení s aukcí čís. BVY/2/2018 a jeho podmínky

záznam 11079

zveřejněno: 26.01.2018, 11:50:50 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.02.2018

Veřejná vyhláška [321 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: umístění inf. ukazatelů rychlostí + vodorovné DZ v obci Bukovinka

záznam 11078

zveřejněno: 25.01.2018, 11:44:42 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.02.2018

Veřejná vyhláška [1 MB]

Stanovení místní úpravy provozu: usměrnění zastávek pro BUS v městysi Černá Hora

záznam 11077

zveřejněno: 25.01.2018, 10:52:13 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 26.02.2018

Veřejná vyhláška [4 MB]

Stanovení místní úpravy provozu: aktualizace pasportu dopravního značení v městysi Černá Hora

záznam 11075

zveřejněno: 24.01.2018, 13:05:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.03.2018

Usnesení [305 kB]

Dražba
- nemovité věci, k.ú. Šlapanice u Brna

záznam 11063

zveřejněno: 15.01.2018, 14:03:53 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 14.03.2018

Usnesení [547 kB]

Dražba
- podíl 1/3 na nemovitostech, k.ú. Černá Hora

záznam 11046

zveřejněno: 08.01.2018, 12:25:54 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí: [33 kB]

Rozpočtu na rok 2018, dokumentů závěrečného účtu za rok 2016 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2022

záznam 11034

zveřejněno: 02.01.2018, 12:35:50 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2018 [122 kB]

záznam 11000

zveřejněno: 19.12.2017, 09:29:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.02.2018

Usnesení [336 kB]

Další dražba
- podíl 1/6 na nemovitostech k.ú. Vrbovec, okres Znojmo

záznam 10980

zveřejněno: 12.12.2017, 13:55:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.02.2018

Usnesení [416 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Křtěnov u Olešnice

záznam 10902

zveřejněno: 13.11.2017, 15:02:09 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.03.2018

Dražební vyhláška [252 kB]

Dražba - nemovitosti Blansko

záznam 10697

zveřejněno: 12.09.2017, 12:58:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 21.12.2018

Oznámení [122 kB]

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2018 - 2020

záznam 10682

zveřejněno: 07.09.2017, 11:08:27 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [894 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 30.06.2018

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10514

zveřejněno: 12.07.2017, 13:50:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.07.2018

Oznámení [49 kB]

Sdělení o zveřejnění odkazu na povinně zveřejňované informace Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí

záznam 10430

zveřejněno: 19.06.2017, 13:40:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 30.06.2018

Oznámení [121 kB]

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2016

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.