Elektronická úřední deska

záznam 10160

zveřejněno: 24.03.2017, 12:33:13 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.04.2017

Veřejná vyhláška [166 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení - veřejné osvětlení na Sportovním ostrově, žadatel Město Blansko

záznam 10159

zveřejněno: 24.03.2017, 12:26:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení [448 kB]

- schválený rozpočet "Svazku vodovodů a kanalizací" města a obcí na rok 2017
- schválený rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

záznam 10158

zveřejněno: 24.03.2017, 10:24:15 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.04.2017

Oznámení [188 kB]

Valná hromada Honebního společenstva Rudice

záznam 10157

zveřejněno: 24.03.2017, 08:26:23 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.04.2017

Upozornění pro občany [204 kB]

záznam 10156

zveřejněno: 23.03.2017, 13:37:16 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.03.2017

Veřejná vyhláška [306 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: sil. III/377 22 a MK v rámci pořádání poutě Bořitov

záznam 10155

zveřejněno: 23.03.2017, 13:28:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.04.2017

Veřejná vyhláška [260 kB]

Územní rozhodnutí stavby "úprava (rozšíření) distribuční sítě elektrického vedení NN Klíčová v Blansku - Žižlavicích na pozemcích parc. č. 780/1, 729, 779/1, 735/1, 684/1 a 708/1 v katastrálním území Těchov", žadatel E.ON Distibuce, a.s.

záznam 10154

zveřejněno: 23.03.2017, 13:22:11 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.04.2017

Veřejná vyhláška [89 kB]

Novostavba rodinného domu ve Svinošicích, včetně domovní ČOV, zpevněných ploch, oplocení, rozvodů vody, elektrické energie, srážkové a odpadní kanalizace, plošného zemního kolektoru tepla. Žadatelé Petr Katolický a Monika Floriánová

záznam 10153

zveřejněno: 23.03.2017, 13:13:38 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 10.04.2017

Oznámení [32 kB]

Záměr odprodat
- část pozemku parc.č.st. 27/2, k.ú. Blansko

záznam 10152

zveřejněno: 23.03.2017, 13:05:10 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 10.04.2017

Oznámení [40 kB]

Záměr pronajmout
- pozemek arc.č.st. 2401, k.ú. Blansko

záznam 10151

zveřejněno: 23.03.2017, 13:03:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.04.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [55 kB]

Dne 10.04.2017, Klepačov 2x

záznam 10149

zveřejněno: 22.03.2017, 13:24:27 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 07.04.2017

Ztráty a nálezy [30 kB]

záznam 10148

zveřejněno: 22.03.2017, 13:07:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.04.2017

Usnesení [69 kB]

Dražba
- televize

záznam 10147

zveřejněno: 22.03.2017, 13:06:05 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 07.04.2017

Oznámení [38 kB]

Záměr pronajmout
- část pozemku parc. č. 886/8, k.ú. Blansko

záznam 10146

zveřejněno: 22.03.2017, 13:02:41 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 07.04.2017

Oznámení [56 kB]

Záměr pronajmout
- část pozemku parc. č. st. 5298/2 a část pozemku parc. č. 845/32, k.ú. Blansko

záznam 10145

zveřejněno: 22.03.2017, 13:00:43 h, dokumenty úřadu / MP
datum sejmutí: 28.04.2017

Výběrové řízení [269 kB]

Strážník Městské policie Blansko

záznam 10144

zveřejněno: 21.03.2017, 13:58:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí [26 kB]

záznam 10143

zveřejněno: 21.03.2017, 13:55:26 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2017 - RO 9/2017 [25 kB]

záznam 10142

zveřejněno: 21.03.2017, 13:52:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2017 [28 kB]

záznam 10141

zveřejněno: 21.03.2017, 13:50:31 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového výhledu města Blansko na období 2017 - 2019 [24 kB]

záznam 10140

zveřejněno: 21.03.2017, 13:46:26 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2015 [31 kB]

záznam 10139

zveřejněno: 21.03.2017, 13:42:45 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.04.2017

Veřejná vyhláška [104 kB]

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby: tenisové hřiště, oplocení, opěrná zeď, přeložka přípojky NN, tenisová stěna, rozvod dešťové kanalizace v areálu koupaliště Sloup, žadatel Tělovýchovná jednota Sloup, z. s., Sloup 1

záznam 10138

zveřejněno: 21.03.2017, 13:38:53 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.04.2017

Veřejná vyhláška [127 kB]

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení stavby rekreační objekt v Blansku - Žižlavicích včetně souvisejících staveb na pozemku parc.č. 708/1 v k.ú. Těchov, stavebníci Věra Klíčová a Martin Klíma

záznam 10137

zveřejněno: 21.03.2017, 13:34:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.03.2017

Veřejná vyhláška [3 MB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: II/374 + MK, ulice Poříčí, Divišova, Krátká, rekonstrukce plynovodu v městě Blansko

záznam 10136

zveřejněno: 21.03.2017, 13:32:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.04.2017

Veřejná vyhláška [76 kB]

Oznámení o uložení písemnosti
- pan Oldřich Elis, Pod Javory 2049/4, Blansko

záznam 10135

zveřejněno: 21.03.2017, 09:08:30 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 06.04.2017

Ztráty a nálezy [29 kB]

záznam 10134

zveřejněno: 21.03.2017, 08:53:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.04.2017

Dražební vyhláška [171 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitostech, k.ú. Bořitov

záznam 10131

zveřejněno: 20.03.2017, 13:55:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.04.2017

Veřejná vyhláška [102 kB]

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu "komunikace Hořická", žadatel Město Blansko

záznam 10130

zveřejněno: 20.03.2017, 10:55:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.04.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [132 kB]

Dne 06.04.2017, Blansko

záznam 10120

zveřejněno: 15.03.2017, 09:28:59 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 31.03.2017

Oznámení [56 kB]

Záměr pronajmout
- část pozemku parc.č. 1352/3, k.ú. Blansko

záznam 10119

zveřejněno: 15.03.2017, 09:26:54 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 03.04.2017

Oznámení [32 kB]

Záměr pronajmout
- nebytový prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy čp. 2243 na ul. Pod Javory 32, Blansko

záznam 10115

zveřejněno: 14.03.2017, 10:44:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 25.05.2017

Usnesení [166 kB]

Dražba
- pozemky, k.ú. Šlapanice

záznam 10112

zveřejněno: 13.03.2017, 15:46:03 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 05.05.2017

Výběrové řízení [55 kB]

Právník, předseda Komise k projednávání přestupků města Blansko v právním a personálním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko

záznam 10110

zveřejněno: 13.03.2017, 13:40:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 13.04.2017

Veřejná vyhláška [151 kB]

Stanovení místní úpravy provozu sil. III/374 44 a 374 45, Josefov

záznam 10109

zveřejněno: 13.03.2017, 13:37:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.05.2017

Usnesení [232 kB]

Dražba
- podíl 1/3 nemovitosti, k.ú. Olomučany

záznam 10108

zveřejněno: 13.03.2017, 13:31:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 13.04.2017

Dražební vyhláška [176 kB]

Dražba
- Škoda Fabia

záznam 10107

zveřejněno: 13.03.2017, 13:30:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.04.2017

Usnesení [269 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Lipovec

záznam 10106

zveřejněno: 13.03.2017, 13:28:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.03.2017

Exekuční příkaz [182 kB]

Prodej podílů na nemovitostch Blansko, Klepačov

záznam 10105

zveřejněno: 13.03.2017, 13:25:29 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.04.2017

Usnesení o nařízení dražebního jednání [61 kB]

Dražba
- podíl 1/6 na nemovitých věcech Rájec - Jestřebí

záznam 10104

zveřejněno: 13.03.2017, 13:22:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 17.05.2017

Usnesení [232 kB]

Dražba
- podíl 1/2 bytové jednotky

záznam 10100

zveřejněno: 10.03.2017, 12:34:23 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.03.2017

Oznámení [31 kB]

Záměr změnit smlouvu č. 2011-INV-Poz-S010/NS-Ko

záznam 10099

zveřejněno: 10.03.2017, 12:32:15 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 27.03.2017

Oznámení [32 kB]

Záměr změnit nájemní smlouvu č. 2014-INV-Poz-S213/NS-Mu

záznam 10098

zveřejněno: 10.03.2017, 12:30:48 h, dokumenty úřadu / VNV
datum sejmutí: 27.03.2017

Veřejná vyhláška [40 kB]

Uložení zásilky
- pan Libor Kotas, 9. května 1153/2, Blansko

záznam 10097

zveřejněno: 10.03.2017, 12:28:52 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.03.2017

Veřejná vyhláška [172 kB]

Přerušení územní řízení "bytové domy Nad Čertovkou v Blansku", žadatel HOPA Group s.r.o.

záznam 10096

zveřejněno: 10.03.2017, 12:27:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.03.2017

Veřejná vyhláška [646 kB]

Stanovení místní úpravy provozu parkoviště MK Hybešova a K.H. Máchy v Blansku

záznam 10095

zveřejněno: 10.03.2017, 10:21:14 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 27.03.2017

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [57 kB]

záznam 10093

zveřejněno: 10.03.2017, 09:33:09 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 27.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 [36 kB]

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o vymezení kratší doby nočního klidu

záznam 10092

zveřejněno: 10.03.2017, 09:29:29 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 27.03.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 [67 kB]

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko

záznam 10091

zveřejněno: 10.03.2017, 08:52:18 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 27.03.2017

Veřejná vyhláška [34 kB]

Výzva k vyzvednutí písemnosti
- pan Stojka Anton, Bratislavská 41, Brno

záznam 10089

zveřejněno: 09.03.2017, 13:11:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 27.03.2017

Veřejná vyhláška [384 kB]

Stanovení místní úpravy provozu MK Čapkova v Blansku

záznam 10086

zveřejněno: 09.03.2017, 13:00:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.04.2017

Veřejná vyhláška [115 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: pasport č. 17 města Adamov

záznam 10085

zveřejněno: 09.03.2017, 12:29:11 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 27.03.2017

Veřejná vyhláška [70 kB]

Městys Ostrov u Macochy - schválení aktualizačního řádu stokové sítě

záznam 10083

zveřejněno: 08.03.2017, 09:23:50 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 26.04.2017

Oznámení [215 kB]

Záměr MBK 4236/2017/INV
- pronajmout a následně odprodat pozemky

záznam 10082

zveřejněno: 08.03.2017, 09:15:03 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 03.04.2017

Oznámení [32 kB]

Záměr pronajmout
- nebytový prostor ve II. nadzemním podlaží budovy čp. 32 na nám. Svobody 3, Blansko

záznam 10066

zveřejněno: 01.03.2017, 13:38:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.04.2017

Veřejná vyhláška [109 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: MK Pekařská - Zákaz zastavení, v Blansku

záznam 10049

zveřejněno: 23.02.2017, 10:35:41 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 17.04.2017

Upozornění pro občany města na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 14. a 17.4.2017 [18 kB]

záznam 10048

zveřejněno: 23.02.2017, 10:33:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 02.05.2017

Harmonogram přistavení velkokapacitních konternerů v dubnu 2017 [61 kB]

záznam 10047

zveřejněno: 23.02.2017, 10:31:24 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 29.04.2017

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2017 [77 kB]

záznam 10046

zveřejněno: 23.02.2017, 10:29:37 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 04.04.2017

Usnesení [167 kB]

Dražba
- podíl 1/2 na nemovitostech Újezd u Černé Hory

záznam 10043

zveřejněno: 22.02.2017, 12:37:54 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.03.2017

Usnesení [86 kB]

Dražba
- věci movité

záznam 10036

zveřejněno: 21.02.2017, 10:06:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.03.2017

Usnesení [208 kB]

Další dražba
- podíl 1/2 na nemovitostech, k.ú. Nemotice, okr. Vyškov

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9998

zveřejněno: 08.02.2017, 12:44:11 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [49 kB]

O uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 9989

zveřejněno: 06.02.2017, 13:35:26 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 31.05.2017

Sdělení [124 kB]

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého dle opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí České republiky č.j. 6462/ENV/14 - 381/630/14

záznam 9974

zveřejněno: 01.02.2017, 07:20:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.05.2017

Nabídka pozemků k pronájmu [21 kB]

záznam 9967

zveřejněno: 27.01.2017, 09:29:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.05.2017

Životní podmínky 2017 [57 kB]

Výběrové šetření v domácnostech

záznam 9948

zveřejněno: 25.01.2017, 13:08:06 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 02.05.2017

Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/18 [39 kB]

záznam 9947

zveřejněno: 25.01.2017, 13:06:11 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 12.04.2017

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/18 [67 kB]

záznam 9946

zveřejněno: 25.01.2017, 13:03:36 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 01.09.2017

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2017 [35 kB]

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.