Elektronická úřední deska

záznam 10366

zveřejněno: 26.05.2017, 12:33:34 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 12.06.2017

Veřejná vyhláška [377 kB]

Oprava mostu ev. č. 43-020b, Černá Hora

záznam 10365

zveřejněno: 26.05.2017, 12:31:07 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 12.06.2017

Veřejná vyhláška [125 kB]

Stavební úpravy komunikace, provedení výhybny a obratiště v Rájci - Jestřebí, část Karolín, žadatel Město Rájec - Jestřebí

záznam 10364

zveřejněno: 26.05.2017, 10:53:53 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.07.2017

Usnesení [201 kB]

Dražba
- podíl 1/8 nemovitosti, k.ú. Ostrov u Macochy

záznam 10363

zveřejněno: 26.05.2017, 10:52:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 12.07.2017

Usnesení [326 kB]

Dražba
- podíl 1/4 nemovitosti, k.ú. Sloup v Moravském krasu

záznam 10362

zveřejněno: 26.05.2017, 10:48:37 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 05.06.2017

Veřejná vyhláška [90 kB]

Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla
- Blansko, ul. Pražská - oprava jednotné kanalizace a vodovodu

záznam 10361

zveřejněno: 26.05.2017, 10:45:31 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 05.06.2017

Veřejná vyhláška [91 kB]

Oznámení o zahájení řízení
- povolení staby vodního díla - Doubravice nad Svitavou - optimalizace tlakového pásma vodovodu

záznam 10360

zveřejněno: 25.05.2017, 10:19:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 15.06.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [36 kB]

Dne 15.06.2017
- Blansko

záznam 10358

zveřejněno: 24.05.2017, 14:00:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 09.06.2017

Veřejná vyhláška [190 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: MK, ul. Hybešova, festival filmu v městě Blansko

záznam 10357

zveřejněno: 24.05.2017, 13:57:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 06.06.2017

Veřejná vyhláška [273 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: sportovní akce - Blanenská desítka

záznam 10356

zveřejněno: 24.05.2017, 10:42:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 16.06.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [36 kB]

Dne 16.06.2017
- Spešov
- Dolní Lhota

záznam 10354

zveřejněno: 23.05.2017, 13:42:25 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.06.2017

Veřejná vyhláška [81 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání v řízení o návrhu změny Územního plánu Blansko B20 15-Z2 a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území

záznam 10353

zveřejněno: 23.05.2017, 13:38:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 08.06.2017

Veřejná vyhláška [466 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: silnice III/379 15 - těžba dřeva, Šebrov

záznam 10343

zveřejněno: 22.05.2017, 13:40:50 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.05.2017

Veřejná vyhláška [92 kB]

Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu "novostavba rodinného domu v Blansku - Těchově na pozemku p.č. 806/38 v k.ú. Těchov včetně příslušenství", stavebníci Kamila Tušlová a Tomáš Zachrla

záznam 10342

zveřejněno: 19.05.2017, 12:55:37 h, dokumenty úřadu / VNV
datum sejmutí: 05.06.2017

Veřejná vyhláška [40 kB]

Uložení zásilky
- paní Lada Přikrylová, Hybešova 2447/53a, Blansko

záznam 10341

zveřejněno: 19.05.2017, 12:24:09 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 19.06.2017

Oznámení [301 kB]

Záměr propachtovat
- pozemek parc.č. 789, k.ú. Těchov

záznam 10340

zveřejněno: 19.05.2017, 12:22:10 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 19.06.2017

Veřejná vyhláška [869 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: MK Svinošice

záznam 10339

zveřejněno: 19.05.2017, 12:20:30 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.06.2017

Veřejná vyhláška [1 MB]

II/373, 379, Etapa II/379 Jedovnice-Kotvrdovice, žadatel Jihomoravský kraj

záznam 10338

zveřejněno: 19.05.2017, 12:18:13 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 05.06.2017

Veřejná vyhláška [1 MB]

Stavební úpravy mísní komunikace (ul. Radniční), komunikace pro pěší a zpevněné plochy v Černé Hoře, žadatel Městys Černá Hora

záznam 10337

zveřejněno: 18.05.2017, 13:35:30 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 13/2017 - RO 14/2017 [121 kB]

záznam 10336

zveřejněno: 18.05.2017, 13:08:01 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 07.06.2017

Návrh závěrečného účtu města Blansko za rok 2016 [1018 kB]

záznam 10335

zveřejněno: 18.05.2017, 12:56:31 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 13.06.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [31 kB]

Dne 13.06.2017
- Blansko

záznam 10334

zveřejněno: 18.05.2017, 12:54:05 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.05.2017

Veřejná vyhláška [72 kB]

Terénní úpravy a opěrná zeď v areálu č.p. 2325 v Blansku, Pražská 68, žadatel společnost TATSUNO EUROPE a.s., kterou zastupuje společnost RIZNER, s.r.o.

záznam 10333

zveřejněno: 18.05.2017, 09:34:38 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 12.06.2017

Oznámení [32 kB]

Záměr pronajmout
- nebytový prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy čp. 2243 na ul. Pod Javory 32, Blansko

záznam 10331

zveřejněno: 17.05.2017, 13:35:36 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.06.2017

Usnesení [140 kB]

Odročení dražby
- nemovitosti, k.ú. Ostrov u Macochy

záznam 10330

zveřejněno: 17.05.2017, 13:34:02 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 15.06.2017

Usnesení [185 kB]

Opakovaná dražba
- podíl 1/2 na nemovitostech, k.ú. Letovice

záznam 10329

zveřejněno: 17.05.2017, 13:28:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.07.2017

Usnesení [190 kB]

Dražba
- podíl 1/3 nemovitostí, k.ú. Doubravice nad Svitavou

záznam 10328

zveřejněno: 17.05.2017, 13:25:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.06.2017

Veřejná vyhláška [154 kB]

Přístavba a stavební úpravy účelové komunikace U kravína (SO 101) a U vodárny (SO 102) v obci Habrůvka, žadatel Obec Habrůvka

záznam 10327

zveřejněno: 17.05.2017, 13:21:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 02.06.2017

Veřejná vyhláška [160 kB]

Oznámení zahájení stavebního řízení: stavební úpravy bytového domu v Blansku, ul. Jasanová 14-22, žadatel Společenství vlastníků domu Jasanová 14-22, Blansko

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10325

zveřejněno: 16.05.2017, 12:57:46 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 01.06.2017

Veřejnoprávní smlouva [125 kB]

O výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
- obec Býkovice

záznam 10323

zveřejněno: 16.05.2017, 12:54:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.06.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [62 kB]

Dne 03.06.2017
- Blansko
- Dolní Lhota

záznam 10322

zveřejněno: 16.05.2017, 12:52:50 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.06.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [31 kB]

Dne 03.06.2017
- Blansko

záznam 10317

zveřejněno: 15.05.2017, 13:39:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.06.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [31 kB]

Dne 02.06.2017
- Hořice

záznam 10313

zveřejněno: 12.05.2017, 12:02:34 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.06.2017

Usnesení [45 kB]

Odročení dražby
- spoluvlastnický podíl na nemovitostech, k.ú. Ostrov u Macochy

záznam 10312

zveřejněno: 11.05.2017, 12:47:09 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.05.2017

Veřejná vyhláška [259 kB]

Územní rozhodnutí o umístění stavby chodník v Blansku - Těchově, podél silnice III/37441, na pozemku parc. č. 178/1 v k.ú. Těchov, žadatel Město Blansko

záznam 10311

zveřejněno: 11.05.2017, 12:42:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.05.2017

Veřejná vyhláška [164 kB]

"Polní cesta HC 1 s cestním příkopem a zemním rigolem Polní cesta VC 12" v k.ú. Doubravice nad Svitavou, žadatel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 67801 Blansko

záznam 10310

zveřejněno: 11.05.2017, 12:40:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 29.05.2017

Veřejná vyhláška [74 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jedovnice s pokyny pro zpracování návrhů změn

záznam 10306

zveřejněno: 10.05.2017, 12:57:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 12.06.2017

Veřejná vyhláška [32 kB]

Hromadný předpisný seznam č.j. MěÚ/1793/17/OE

záznam 10299

zveřejněno: 05.05.2017, 12:58:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.05.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [33 kB]

Dne 29.05.2017
- Blansko

záznam 10289

zveřejněno: 03.05.2017, 14:22:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.08.2017

Nabídka pozemků k pronájmu [37 kB]

- Blansko
- Těchov

záznam 10281

zveřejněno: 28.04.2017, 10:21:35 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 14.06.2017

Usnesení o opakované dražbě [157 kB]

Opakovaná dražba
- nemovitosti, k.ú. Ráječko

záznam 10279

zveřejněno: 28.04.2017, 10:07:39 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 29.05.2017

Veřejná vyhláška [37 kB]

Daň z nemovitých věcí na rok 2017

záznam 10241

zveřejněno: 13.04.2017, 13:05:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 21.06.2017

Usnesení [170 kB]

další dražba - nemovitosti Ostrov u Macochy

záznam 10221

zveřejněno: 06.04.2017, 13:27:36 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 10/2017 - RO 12/2017 [121 kB]

záznam 10177

zveřejněno: 29.03.2017, 12:50:07 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu [151 kB]

záznam 10176

zveřejněno: 29.03.2017, 12:47:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 10159

zveřejněno: 24.03.2017, 12:26:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení [448 kB]

- schválený rozpočet "Svazku vodovodů a kanalizací" města a obcí na rok 2017
- schválený rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

záznam 10144

zveřejněno: 21.03.2017, 13:58:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí [26 kB]

záznam 10143

zveřejněno: 21.03.2017, 13:55:26 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2017 - RO 9/2017 [25 kB]

záznam 10142

zveřejněno: 21.03.2017, 13:52:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2017 [28 kB]

záznam 10141

zveřejněno: 21.03.2017, 13:50:31 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového výhledu města Blansko na období 2017 - 2019 [24 kB]

záznam 10140

zveřejněno: 21.03.2017, 13:46:26 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2015 [31 kB]

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9989

zveřejněno: 06.02.2017, 13:35:26 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 31.05.2017

Sdělení [124 kB]

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého dle opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí České republiky č.j. 6462/ENV/14 - 381/630/14

záznam 9967

zveřejněno: 27.01.2017, 09:29:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.05.2017

Životní podmínky 2017 [57 kB]

Výběrové šetření v domácnostech

záznam 9946

zveřejněno: 25.01.2017, 13:03:36 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 01.09.2017

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2017 [35 kB]

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.