Elektronická úřední deska

záznam 10611

zveřejněno: 18.08.2017, 11:54:10 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [213 kB]

Oznámení o zahájení stavebního řízení - výzva k úhradě správního poplatku, žadatel Společenství vlastníků domu Nám. Republiky 2, 4, Blansko
povolení stavby: stavební úpravy bytového domu v Blansku č. p. 1444 a 1445, nám. Nám. Republiky 2, 4 - zateplení bytového domu a oprava balkonů

záznam 10610

zveřejněno: 18.08.2017, 10:13:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 30.06.2018

Rozhodnutí [151 kB]

Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blansko a obcí Kuničky

záznam 10609

zveřejněno: 18.08.2017, 09:46:06 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 06.09.2017

Oznámení [626 kB]

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Blansko na období 2018 - 2020

záznam 10608

zveřejněno: 18.08.2017, 08:50:52 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [424 kB]

Stavební povolení
žadatel : Obec Habrůvka
stavba objektu vodního díla " Místní komunikace v obci Habrůvka - SO 301.1 Vodovod, SO 303.1 Kanalizace "

záznam 10607

zveřejněno: 18.08.2017, 08:37:02 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 27.08.2017

Oznámení [47 kB]

Oznámení o konání kulturní akce

záznam 10606

zveřejněno: 17.08.2017, 12:51:04 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [229 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení
umístění STL plynovodu a plynovodních přípojek v Blansku při ul. 9. května " Reko MS Blansko - 9. května II. etapa

záznam 10605

zveřejněno: 17.08.2017, 12:49:12 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [398 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Edvarda Beneše, Blansko

záznam 10604

zveřejněno: 17.08.2017, 12:46:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [237 kB]

Stanovení místní úpravy provozu na veřejné účelové komunikaci v k. ú. Krasová

záznam 10603

zveřejněno: 17.08.2017, 12:45:28 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [225 kB]

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Olomučany

záznam 10602

zveřejněno: 17.08.2017, 12:42:12 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [215 kB]

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - parkoviště u basebalového hřiště, Blansko

záznam 10601

zveřejněno: 17.08.2017, 12:38:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [142 kB]

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Bezručova, Blansko

záznam 10600

zveřejněno: 17.08.2017, 06:23:22 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 06.09.2017

Oznámení [44 kB]

Záměr pronajmout nebytový prostor - kancelář č. 84 v budově čp. 32 na nám. Svobody 32/3, Blansko

záznam 10599

zveřejněno: 16.08.2017, 12:30:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 01.09.2017

Veřejná vyhláška [391 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunukaci -
Češkovice - Blansko

záznam 10597

zveřejněno: 15.08.2017, 12:24:26 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.08.2017

Veřejná vyhláška [318 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
ul. Zborovecká, Blansko

záznam 10596

zveřejněno: 15.08.2017, 12:20:57 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.08.2017

Veřejná vyhláška [839 kB]

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby : nástavba bytového domu č.p. 2048, 2049, 2050 v Blansku, Pod javory 2, 4 , 6

záznam 10595

zveřejněno: 15.08.2017, 12:16:40 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 31.08.2017

Veřejná vyhláška [210 kB]

Oznámení o zahájení územního řízení
umístění stavby: plynovod a přípojky - " REKO MS Blansko - Ant. Dvořáka, 8. etapa "

záznam 10594

zveřejněno: 15.08.2017, 09:18:02 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 05.09.2017

Oznámení [41 kB]

Záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře cca 41 m2 v I. NP objektu čp. 1178 na ul. Chelčického 32, Blansko - se samostatným vstupem

záznam 10593

zveřejněno: 15.08.2017, 09:16:06 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 05.09.2017

Oznámení [46 kB]

Záměr pronajmout nebytový prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy čp. 2243 na ul. Pod Javory 32, Blansko

záznam 10592

zveřejněno: 11.08.2017, 12:48:37 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.08.2017

Veřejná vyhláška [407 kB]

Dodatečné povolení stavby: přístřešek u restaurace č.p. 1678, L. Janáčka 9 v Blansku, žadatelé Ilona Fadrná, Martin Špaček

záznam 10591

zveřejněno: 11.08.2017, 10:46:19 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 26.09.2017

Usnesení [363 kB]

Dražba
- nemovitosti v k.ú. Karolín

záznam 10589

zveřejněno: 10.08.2017, 12:51:00 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 28.08.2017

Veřejná vyhláška [399 kB]

Stavební povolení na stavbu: chodník podél silnice III/374 41 v Blansku - Těchově, žadatel Město Blansko

záznam 10588

zveřejněno: 10.08.2017, 12:32:55 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.08.2017

Veřejná vyhláška [207 kB]

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení stavby "přístavba výtahu a stavební úpravy OD Družba v Blansku, č.p. 1711, nám. Svobody 8b, nové komunikační napojení (chodník) a zřízení sedmi nových parkovacích stání", stavebník SP Mainoffice s.r.o.

záznam 10587

zveřejněno: 09.08.2017, 13:44:23 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 27.09.2017

Harmonogram přistavení velkokapacitních konternerů v září 2017 [94 kB]

záznam 10586

zveřejněno: 09.08.2017, 13:37:26 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 14.10.2017

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v říjnu 2017 [96 kB]

záznam 10584

zveřejněno: 09.08.2017, 07:02:46 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 04.09.2017

Oznámení [43 kB]

Záměr pronajmout
- nebytový prostor, ul. Dlouhá, k.ú. Klepačov

záznam 10583

zveřejněno: 07.08.2017, 16:25:00 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 23.08.2017

Rozhodnutí [1 MB]

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ráječko

záznam 10579

zveřejněno: 04.08.2017, 12:29:43 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.08.2017

Veřejná vyhláška [414 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu sil. III/374 44

záznam 10578

zveřejněno: 03.08.2017, 12:51:27 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 04.09.2017

Veřejná vyhláška [101 kB]

Oznámení o zahájení projednání návrhů změn Územního plánu Adamov, označených jako Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11 a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území

záznam 10576

zveřejněno: 02.08.2017, 13:59:13 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 18.08.2017

Veřejná vyhláška [584 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: nehody - Ráječko, doplnění DZ v rámci opravy okružní křižovatky

záznam 10575

zveřejněno: 02.08.2017, 13:43:20 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 18.08.2017

Veřejná vyhláška [667 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu: havarijní stav mostu ev.č. 43-020b, Černá Hora, doplnění DZ

záznam 10572

zveřejněno: 02.08.2017, 10:32:01 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 18.09.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [47 kB]

Dne 18.09.2017
- Klepačov
- Olomučany

záznam 10571

zveřejněno: 02.08.2017, 10:27:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 07.09.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [49 kB]

Dne 07.09.2017
- Olešná
- Blansko
- Svatá Kateřina
- Šebrov

záznam 10564

zveřejněno: 02.08.2017, 07:10:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.10.2017

Nabídka pozemků k pronájmu [27 kB]

záznam 10563

zveřejněno: 31.07.2017, 13:06:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 06.09.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [50 kB]

Dne 06.09.2017
- Blansko
- Dolní Lhota
- Rájec

záznam 10558

zveřejněno: 27.07.2017, 09:57:30 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 12.09.2017

Usnesení [351 kB]

Dražba
- nemovitosti Bukovina

záznam 10557

zveřejněno: 27.07.2017, 09:56:24 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.08.2017

Usnesení [360 kB]

Dražba
- nemovitosti Bořitov - garáž

záznam 10548

zveřejněno: 25.07.2017, 13:33:46 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.08.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [44 kB]

Dne 27.08.2017
- Blansko

záznam 10538

zveřejněno: 20.07.2017, 14:23:45 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.10.2017

Rozhodnutí [670 kB]

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

záznam 10534

zveřejněno: 19.07.2017, 14:21:35 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 22.08.2017

Výběrové řízení [67 kB]

Investiční referent v odboru investičního a územního rozvoje Města Blansko

záznam 10523

zveřejněno: 17.07.2017, 13:51:08 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.09.2017

Nařízení státní veterinární správy [90 kB]

záznam 10516

zveřejněno: 13.07.2017, 10:34:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 04.10.2017

Dražební vyhláška [380 kB]

Dražba - nemovitosti
podíl 1/2, k.ú. Šošůvka

záznam 10514

zveřejněno: 12.07.2017, 13:50:03 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.07.2018

Oznámení [49 kB]

Sdělení o zveřejnění odkazu na povinně zveřejňované informace Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí

záznam 10489

zveřejněno: 03.07.2017, 12:40:50 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Upozornění pro občany [29 kB]

Ukládání biologicky rozložitelných odpadů do kontejnerů

záznam 10474

zveřejněno: 28.06.2017, 14:50:20 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 15/2017 - RO 19/2017 [36 kB]

záznam 10465

zveřejněno: 28.06.2017, 14:16:56 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 31.08.2017

Oznámení [53 kB]

Záměr propachtovat
- pozemek parc.č. 789, k.ú. Těchov

záznam 10459

zveřejněno: 27.06.2017, 09:06:04 h, volby
datum sejmutí: 22.10.2017

Oznámení [180 kB]

Doba a místo konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

záznam 10430

zveřejněno: 19.06.2017, 13:40:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 30.06.2018

Oznámení [121 kB]

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2016

záznam 10408

zveřejněno: 14.06.2017, 09:16:42 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 27.09.2017

Harmonogram přistavení velkokapacitních konternerů v září 2017 [147 kB]

záznam 10388

zveřejněno: 05.06.2017, 14:04:02 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.08.2017

Usnesení [283 kB]

Další dražba
- podíl 1/6 nemovitosti, k.ú. Vrbovec, okres Znojmo

záznam 10337

zveřejněno: 18.05.2017, 13:35:30 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 13/2017 - RO 14/2017 [121 kB]

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10221

zveřejněno: 06.04.2017, 13:27:36 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 10/2017 - RO 12/2017 [121 kB]

záznam 10177

zveřejněno: 29.03.2017, 12:50:07 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu [151 kB]

záznam 10176

zveřejněno: 29.03.2017, 12:47:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 10159

zveřejněno: 24.03.2017, 12:26:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení [448 kB]

- schválený rozpočet "Svazku vodovodů a kanalizací" města a obcí na rok 2017
- schválený rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

záznam 10144

zveřejněno: 21.03.2017, 13:58:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí [26 kB]

záznam 10143

zveřejněno: 21.03.2017, 13:55:26 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2017 - RO 9/2017 [25 kB]

záznam 10142

zveřejněno: 21.03.2017, 13:52:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2017 [28 kB]

záznam 10141

zveřejněno: 21.03.2017, 13:50:31 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového výhledu města Blansko na období 2017 - 2019 [24 kB]

záznam 10140

zveřejněno: 21.03.2017, 13:46:26 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2015 [31 kB]

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9946

zveřejněno: 25.01.2017, 13:03:36 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 01.09.2017

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2017 [35 kB]

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.