Elektronická úřední deska

záznam 10449

zveřejněno: 23.06.2017, 11:55:36 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 10.07.2017

Veřejná vyhláška [1 MB]

Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby: "chodník v Blansku - Těchově, podél silnice III/37441, žadatel Město Blansko"

záznam 10448

zveřejněno: 23.06.2017, 10:52:00 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 03.07.2017

Veřejná vyhláška [161 kB]

Stavební povolení
- Doubravice nad Svitavou, optimalizace tlakového pásma vodovodu

záznam 10445

zveřejněno: 21.06.2017, 13:30:32 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.07.2017

Veřejná vyhláška [708 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici + MK - Půlmaraton Moravským krasem

záznam 10444

zveřejněno: 21.06.2017, 13:29:19 h, dokumenty úřadu / OHS
datum sejmutí: 07.07.2017

Ztráty a nálezy [29 kB]

záznam 10438

zveřejněno: 20.06.2017, 13:12:19 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.07.2017

Veřejná vyhláška [854 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu, rekonstrukce silnice Jedovnice - Kotvrdovice

záznam 10437

zveřejněno: 20.06.2017, 13:10:50 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 21.07.2017

Veřejná vyhláška [187 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: vodorovné DZ č. V 12c, Olomučany

záznam 10436

zveřejněno: 20.06.2017, 13:09:12 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.07.2017

Veřejná vyhláška [206 kB]

Stanovení místní úpravy provozu: VÚK v k.ú. Krasová

záznam 10435

zveřejněno: 20.06.2017, 12:57:46 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.07.2017

Veřejná vyhláška [528 kB]

Stavební povolení: stavební úpravy bytového domu v Blansku, ul. Jasanová 14-22, žadatel Společenství vlastníků bytového domu Jasanová 14-22, Blansko

záznam 10434

zveřejněno: 20.06.2017, 12:54:51 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.07.2017

Veřejná vyhláška [470 kB]

"Polní cesta HC 1 s cestovním příkopem a zemním rigolem, Polní cesta VC 12" v k.ú. Doubravice nad Svitavou. Žadatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

záznam 10433

zveřejněno: 20.06.2017, 12:53:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.08.2017

Usnesení [358 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Doubravice nad Svitavou III.

záznam 10432

zveřejněno: 20.06.2017, 12:52:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.08.2017

Usnesení [361 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Doubravice nad Svitavou II.

záznam 10431

zveřejněno: 20.06.2017, 12:50:25 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.08.2017

Usnesení [361 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Doubravice nad Svitavou I.

záznam 10430

zveřejněno: 19.06.2017, 13:40:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 30.06.2018

Oznámení [121 kB]

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2016

záznam 10429

zveřejněno: 19.06.2017, 13:37:35 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.07.2017

Veřejná vyhláška [129 kB]

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů Změn Územního plánu Černá Hora, označených jako ČH1, ČH3 a ČH9, a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území

záznam 10428

zveřejněno: 19.06.2017, 13:34:51 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 07.07.2017

Veřejná vyhláška [441 kB]

Stavební úpravy místní komunikace (ul. Radniční), komunikace pro pěší a zpevněné plochy v Černé Hoře, žadatel Městys Černá Hora

záznam 10427

zveřejněno: 19.06.2017, 13:31:03 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 29.06.2017

Veřejná vyhláška [139 kB]

Rozhodnutí
- dodatečné povolení stavby - "Blansko, ul. Pražská - oprava jednotné kanalizace a vodovodu"

záznam 10425

zveřejněno: 16.06.2017, 12:41:21 h, dokumenty úřadu / ŽP
datum sejmutí: 03.07.2017

Veřejná vyhláška [224 kB]

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

záznam 10424

zveřejněno: 16.06.2017, 12:22:23 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.07.2017

Veřejná vyhláška [292 kB]

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místní komunikaci - místní hody v Ostrově u Macochy

záznam 10423

zveřejněno: 16.06.2017, 12:13:44 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.07.2017

Veřejná vyhláška [62 kB]

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
novostavba RD ve Svinošicích, včetně domovní ČOV, zpevněných ploch, oplocení, rozvodů vody, el. energie, srážkové a odpadní kanalizace, plošného zemního kolektoru tepla,žadatelé
Petr Katolický a Monika Katolická

záznam 10421

zveřejněno: 16.06.2017, 07:20:34 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 10.07.2017

Oznámení [44 kB]

Záměr
- pronajmout nebytový prostor ve IV. nadzemním podlaží budovy čp. 2243 na ul. Pod Javory 32, Blansko

záznam 10420

zveřejněno: 15.06.2017, 12:50:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.07.2017

Usnesení [370 kB]

Dražba
- nemovistosti, k.ú. Jedovnice II.

záznam 10419

zveřejněno: 15.06.2017, 12:48:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 03.08.2017

Usnesení [368 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Jedovnice

záznam 10418

zveřejněno: 15.06.2017, 12:47:20 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 10.08.2017

Dražební vyhláška [338 kB]

Dražba
- nemovitosti, k.ú. Žďár u Blanska

záznam 10417

zveřejněno: 15.06.2017, 12:42:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.07.2017

Veřejná vyhláška [269 kB]

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení: nástavba bytového domu č.p. 2048, 2049, 2050 v Blansku, Pod Javory 2, 4, 6; žadatel Společenství vlastníků bytového domu Pod Javory 2,4,6, Blansko

záznam 10416

zveřejněno: 15.06.2017, 12:38:03 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.07.2017

Veřejná vyhláška [256 kB]

Stavební úpravy silnic III/37365 a III/37367 Křtiny - Březina, zahrnující stavby SO 101, SO 102, SO 110, SO 116, SO 135, SO 201, žadatel Jihomoravský kraj, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Johomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

záznam 10415

zveřejněno: 15.06.2017, 12:26:55 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 03.07.2017

Veřejná vyhláška [315 kB]

Stanovení místní úpravy provozu sil. II/377 - vodovodní přípojka, Šošůvka

záznam 10411

zveřejněno: 14.06.2017, 13:23:47 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.06.2017

Veřejná vyhláška [59 kB]

Terénní úpravy a opěrné zdi v areálu č.p. 2325 v Blansku, Pražská 68, žadatel společnost TATSUNO EUROPE a.s.

záznam 10410

zveřejněno: 14.06.2017, 13:21:10 h, dokumenty úřadu / STAV
datum sejmutí: 30.06.2017

Veřejná vyhláška [198 kB]

Krasová, lokalita Druhé díly, SO 01 vozidlová komunikace, komunikace pro pěší, žadatel Obec Krasová

záznam 10409

zveřejněno: 14.06.2017, 10:22:49 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 02.07.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [44 kB]

Dne 02.07.2017, Blansko

záznam 10408

zveřejněno: 14.06.2017, 09:16:42 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 27.09.2017

Harmonogram přistavení velkokapacitních konternerů v září 2017 [147 kB]

záznam 10407

zveřejněno: 14.06.2017, 09:12:53 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 06.07.2017

Upozornění pro občany města na svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátky 05. a 06.07.2017 [109 kB]

záznam 10406

zveřejněno: 13.06.2017, 14:02:22 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 29.06.2017

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 [52 kB]

záznam 10405

zveřejněno: 13.06.2017, 12:19:47 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.07.2017

Usnesení [461 kB]

Určení data smrti

záznam 10404

zveřejněno: 13.06.2017, 12:17:41 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 10.07.2017

Oznámení [39 kB]

Záměr
- pronajmout nebytové prostory na ul. Chelčického 32, Blansko

záznam 10403

zveřejněno: 12.06.2017, 14:36:17 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 28.06.2017

Svaz VaK Boskovice [23 MB]

- Inventarizační zpráva
- Výkaz pro plnění rozpočtu FIN
- Rozvaha - Bilance
- Příloha k Rozvaze a Bilanci
- Závěrečný účet
- Komentář k závěrečnému účtu
- Výkaz zisku a ztráty
- Zpráva auditora 2016

záznam 10398

zveřejněno: 07.06.2017, 13:44:59 h, dokumenty úřadu / INV
datum sejmutí: 07.07.2017

Oznámení [72 kB]

Záměr
- pronajmout a následně po kolaudaci přeložek inženýrských sítí odprodat část pozemku parc.č. 853/65, k.ú. Blansko

záznam 10391

zveřejněno: 05.06.2017, 14:12:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 26.06.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie [40 kB]

Dne 26.06.2017
- Klepačov

záznam 10388

zveřejněno: 05.06.2017, 14:04:02 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 30.08.2017

Usnesení [283 kB]

Další dražba
- podíl 1/6 nemovitosti, k.ú. Vrbovec, okres Znojmo

záznam 10387

zveřejněno: 05.06.2017, 14:02:59 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 11.07.2017

Usnesení [387 kB]

Dražba
- orná půda Olomučany

záznam 10370

zveřejněno: 29.05.2017, 10:28:31 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 26.06.2017

Výběrové řízení [53 kB]

Investiční referent v odboru investičního a územního rozvoje Města Blansko

záznam 10369

zveřejněno: 29.05.2017, 10:26:34 h, dokumenty úřadu / SEKR
datum sejmutí: 26.06.2017

Výběrové řízení [54 kB]

Právník v právním a personálním oddělení odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko

záznam 10364

zveřejněno: 26.05.2017, 10:53:53 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 27.07.2017

Usnesení [201 kB]

Dražba
- podíl 1/8 nemovitosti, k.ú. Ostrov u Macochy

záznam 10363

zveřejněno: 26.05.2017, 10:52:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 12.07.2017

Usnesení [326 kB]

Dražba
- podíl 1/4 nemovitosti, k.ú. Sloup v Moravském krasu

záznam 10337

zveřejněno: 18.05.2017, 13:35:30 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 13/2017 - RO 14/2017 [121 kB]

záznam 10329

zveřejněno: 17.05.2017, 13:28:40 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 20.07.2017

Usnesení [190 kB]

Dražba
- podíl 1/3 nemovitostí, k.ú. Doubravice nad Svitavou

záznam 10326

zveřejněno: 16.05.2017, 13:16:10 h, dokumenty úřadu / PRAV
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [48 kB]

Uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

záznam 10289

zveřejněno: 03.05.2017, 14:22:44 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 01.08.2017

Nabídka pozemků k pronájmu [37 kB]

- Blansko
- Těchov

záznam 10221

zveřejněno: 06.04.2017, 13:27:36 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 10/2017 - RO 12/2017 [121 kB]

záznam 10177

zveřejněno: 29.03.2017, 12:50:07 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu [151 kB]

záznam 10176

zveřejněno: 29.03.2017, 12:47:20 h, dokumenty úřadu / KOM
datum sejmutí: 01.12.2017

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu [135 kB]

záznam 10159

zveřejněno: 24.03.2017, 12:26:22 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení [448 kB]

- schválený rozpočet "Svazku vodovodů a kanalizací" města a obcí na rok 2017
- schválený rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

záznam 10144

zveřejněno: 21.03.2017, 13:58:42 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí [26 kB]

záznam 10143

zveřejněno: 21.03.2017, 13:55:26 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. RO 1/2017 - RO 9/2017 [25 kB]

záznam 10142

zveřejněno: 21.03.2017, 13:52:29 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu města Blansko na rok 2017 [28 kB]

záznam 10141

zveřejněno: 21.03.2017, 13:50:31 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového výhledu města Blansko na období 2017 - 2019 [24 kB]

záznam 10140

zveřejněno: 21.03.2017, 13:46:26 h, dokumenty úřadu / FIN
datum sejmutí: 31.12.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města Blansko za rok 2015 [31 kB]

záznam 10018

zveřejněno: 15.02.2017, 12:46:14 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [860 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9946

zveřejněno: 25.01.2017, 13:03:36 h, dokumenty úřadu / ŠKOL
datum sejmutí: 01.09.2017

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2017 [35 kB]

záznam 9550

zveřejněno: 12.09.2016, 09:33:10 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [612 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 9044

zveřejněno: 07.03.2016, 13:07:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [2 MB]

záznam 8823

zveřejněno: 09.12.2015, 15:25:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8794

zveřejněno: 02.12.2015, 10:45:56 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [495 kB]

záznam 8578

zveřejněno: 11.09.2015, 13:32:42 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [264 kB]

ÚZSVM vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 8576

zveřejněno: 10.09.2015, 07:10:59 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [41 kB]

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
- Žďár

záznam 8347

zveřejněno: 01.06.2015, 11:46:13 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8320

zveřejněno: 19.05.2015, 13:02:01 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Oznámení [39 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8319

zveřejněno: 19.05.2015, 10:48:18 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva [65 kB]

Výzva spoluobčanům

záznam 8313

zveřejněno: 18.05.2015, 13:51:26 h, dokumenty úřadu / SOC
datum sejmutí: 31.05.2018

Informace [38 kB]

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí

záznam 8067

zveřejněno: 11.02.2015, 14:20:52 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [293 kB]

záznam 7827

zveřejněno: 21.10.2014, 13:07:04 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [91 kB]

Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

záznam 7570

zveřejněno: 06.08.2014, 09:54:11 h, ostatní dokumenty
datum sejmutí: 31.05.2018

Výzva občanům [793 kB]

Klasická úřední deska

Dokumenty jsou ve své fyzické podobě vyvěšovány na úřední desku před budovou radnice na náměstí Svobody 3.


Další dokumenty

úřední hodiny

usnesení rady

usnesení zastupitelstva

platné vyhlášky

nařízení rady

veřejné zakázky

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.